Horyzonty Bankowości 2019: Frankowy języczek u wagi

Horyzonty Bankowości 2019: Frankowy języczek u wagi
Fot. Pavel Ignatov/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W drugiej połowie lutego Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła prezydencki projekt ustawy o pomocy dla frankowiczów. Tym samym najważniejsza z tegorocznych regulacji, które spędzają sen z powiek bankowcom jest na najlepszej drodze, by w połowie roku wejść w życie.

Projekt Andrzeja Dudy rozszerza działanie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Zakłada także dwukrotne podniesienie minimum dochodowego, które umożliwiałoby wnioskowanie o udzielenie wsparcia, gdyby koszty kredytu przekroczyłyby 50% dochodów. Kredytobiorcy mogliby liczyć na udzielenie comiesięcznego wsparcia z 1,5 do 2 tys. zł. Możliwe byłoby także umorzenie części zobowiązań z tytułu wsparcia, szczególnie w sytuacji regularnego spłacania rat.

Ustawa prezydencka przewiduje utworzenie Funduszu Konwersji. Mają się na niego zrzucać wszystkie banki, proporcjonalnie do wielkości portfela kredytowego. Wyłączone z tych działań są BOŚ Bank i Getin, ponieważ uczestniczą w postępowaniu naprawczym.

Środki z utworzonego bezterminowo funduszu mają służyć bankom do pokrycia strat, które powstaną wskutek przewalutowania kredytów.

Składki mają być wpłacane przez banki kwartalnie. Jeśli środki nie zostaną przekazane przez bank na pomoc dla jego klientów, Rada Funduszu na mocy uchwały zdecyduje o podziale niewykorzystanych środków na rzecz kredytobiorców innych banków.

Fundusz wsparcia i restrukturyzacji

Autorzy nowelizacji w ocenie jej skutków wskazują, że zakres projektowanych przepisów obejmuje przede wszystkim sprawy społeczne i zakłada zmianę dotychczasowego mechanizmu zapewnienia wsparcia finansowego osobom, które na skutek obiektywnych trudności znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a jednocześnie są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie dla ich budżetów domowych.

Prezydenckie propozycje, bo to kancelaria głowy państwa stoi za propozycjami zmian, od początku przewidywały modyfikację kryteriów przyznania wsparcia poprzez wydłużenie okresu pomocy z 18 do 36 miesięcy oraz zwiększenie wysokości maksymalnego wsparcia z 1,5 tys. do 2 tys. zł miesięcznie, tj. maksymalnie 72 tys. zł przez 3 lata, jak również możliwość częściowego umorzenia zwracanych środków, w przypadku terminowego zwrotu części rat z tytułu udzielonego wsparcia. W projekcje była też mowa o wprowadzeniu zwrotnej nieoprocentowanej pożyczki z FWK, gdyby kredytobiorca zdecydował się na sprzedaż kredytowanej nieruchomości, a środki uzyskane ze sprzedaży nie pokrywały całego zobowiązania. W tym zakresie również byłoby możliwe częściowe umorzenie zwracanego kapitału, analogicznie, jak w przypadku wsparcia w spłacie raty kapitałowo-odsetkowej.

Projekt przewidywał też wprowadzenie nowego instrumentu wsparcia dobrowolnej restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut innych niż te, w których kredytobiorcy uzyskują dochody (chodzi o zamianę kredytu walutowego na kredyt zł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK