Horyzonty Bankowości 2014: Lean IT – efektywne wydatki na informatykę

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Technologie informatyczne są pdstawą funkcjonowania każdej instytucji, także z branży finansowej. Koszty utrzymania systemów informatycznych rosną i choć nie wydaje się, by trend ten miał w najbliższym czasie ulec zmianie, to na pewno można poprawić efektywność środków inwestowanych w IT.

Bohdan Szafrański

Na początku XX w. rewolucję w sposobie produkcji wprowa-dził Henry Ford, który przy produkcji samochodów zastosował linię montażową. Dużo później koncern To-Toyota Production System (TPS) – wykorzystując zasady zgodne z koncepcją lean manufacturing – produkcji odchudzonej. Czyli dostarczenie potrzebnych klientom produktów przy jak najmniejszym zaangażowaniu kapitału i innych zasobów firmy.

Dziś podobnie dzieje się w IT. I jak się okazuje, przeniesienie metodologii lean manufacturing z przemysłu do informatyki w firmach może usprawnić organizację tego podstawowego dziś działu. We wrześniu 2010 r. uka-zała się książka Stevena C. Bella i Michaela A. Orzena pod tytułem Lean IT. Autorzy zwrócili uwagę na doskonalenie procesów w IT w taki sposób, by system informatyczny zapewniał, odpowiednią, oczekiwaną przez klientów informację, i to we właściwym czasie i we właściwym formacie. Na dodatek ma ona docierać do właściwych odbiorców.

Czy warto odchudzić IT?

Coraz większa złożoność technologii i procesów IT i związane z tym koszty to wyzwanie dla firmy. Wiele organizacji zauważa to i wdraża różne rozwiązania, nie zawsze bezpośrednio korzystające z jakiejś konkretnej metodologii. Mogą one nawet mieć wiele wspólnego z zaleceniami wynikającymi z lean IT, jednak często brakuje w nich jednego z podstawowych elementów, jakim jest satałe doskonaleniem organizacji. Przy dynamicznych zmianach dotyczących zarówno technologii, jak i oczekiwań od IT trudno w dłuższym czasie utrzymać pożądane cele. Decydenci mogą zatem uznać, że podejmowane działania organizacyjne, choć kosztują, to nie przekładają się dostatecznie na efektywność.

Są jednak przykłady, że warto wyko-rzystać filozofię lean IT. Firma doradztwa strategicznego McKinsey & Company informuje, że w 50 wdrożeniach w centrach danych udało się osiągnąć znaczne zwiększenie wydajności. Przykładowo średni czas przywrócenia usług po awarii został skrucony o 50-80 proc., a zgodność z założonym SLA wzrosła o 5-10 proc. W przypadku utrzymania i rozwoju aplikacji wy dajność zwiększyła się o 15-25 proc., zaś czas wprowadzenia usługi na rynek – time to market (TTM) – zmniej-szył się o jedną czwartą. Jak ocenia McKinsey, wprowadzenie zmian w infrastrukturze IT oraz stworzenie spójnych standardów postępowania może być wspólnie wypracowane z klientem w ciągu 16-24 tygodni.

Koniec z marnotrawstwem

Lean IT stawia sobie za główny cel iden-tyfikacje różnego typu marnotrawstw występujących w IT, czyli takich działań, które nie dodają wartości ani produktom, ani usługom, jakie oferuje biznesowi informatyka.

Wyodrębniono siedem głównych tego przyczyn. Są to:

  • Wady – np. złej jakości oprogramowanie, niewłaściwe zmiany w aplikacjach.
  • Nadprodukcja – dostarczanie nikomu niepotrzebnych usług i programów, gro-madzenie niepotrzebnych informacji.
  • Oczekiwanie – czas dostarczenia usłu-gi nadmiernie wydłuż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI