Horyzonty Bankowości 2014: Czy banki są już gotowe?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2014.03.foto.070.343x400Po roku prac nad wdrożeniem nowej wersji Rekomendacji D wielu CIO i CSO wciąż nie ma pewności, czy podjęte działania wystarczą do osiągnięcia całkowitej zgodności z przepisami.

Artur Józefiak
Manager, Accenture Polska

Rekomendacja D, której celem jest zapewnienie stabilnego zarządzania obszarami IT i bezpieczeństwa IT, została zaktualizowana przez KNF 8 stycznia 2013 r. Banki otrzymały na jej wdrożenie prawie 24 miesiące. Jednak zważywszy na stopień skomplikowania oraz na zakres i skalę wymaganych zmian, czasu nie pozostało zbyt wiele.

W nowej Rekomendacji D znajdziemy 22 zalecenia, które składają się na 195 wymagań szczegółowych, zawierających łącznie kilkaset drobiazgowych kryteriów zgodności. Pamiętajmy, że banki muszą wypełnić każde z tych zaleceń, albo przedstawić wiarygodne uzasadnienie, dlaczego dane kryterium szczegółowe ich nie dotyczy.

W ciągu półtorarocznych prac z tym dokumentem w Accenture, najpierw na etapie jego powstawania, podczas opiniowania wersji roboczej, a obecnie na etapie jego wdrażania, zebraliśmy wiele ciekawych obserwacji i doświadczeń. Przede wszystkim dostrzegamy zmianę nastawienia do obowiązku wdrożenia Rekomendacji D. Niektóre banki zaczynają postrzegać ją nie jako obciążenie, ale jako okazję do naprawy długo niezaadresowanych problemów, upowszechnienia dobrych praktyk w organizacji lub optymalizacji funkcjonujących mechanizmów. Słowem – okazję do transformacji.

Siły na zamiary

Kluczowe, szczególnie dla zarządów, jest zrozumienie skali wyzwania, jakim jest wdrożenie Rekomendacji D. Powinny zapewnić wystarczające zasoby ludzkie, finansowe oraz odpowiednio wcześnie rozpocząć wprowadzanie koniecznych zmian. Już samo rzetelne zweryfikowanie zgodności z wymienionymi wcześniej kilkuset kryteriami może pochłonąć nawet kilkadziesiąt osobodni pracy, szczególnie gdy dodamy do tego czas potrzebny na przygotowanie rzetelnej koncepcji zgodności, czyli wyjaśnienia, jak bank interpretuje i spełnia dane wymagania. Uwzględniając pracochłonność i koszty wdrożenia niezbędnych zmian w mechanizmach (procedurach, narzędziach, dokumentach, praktykach), okazuje się, że w dużej organizacji czas potrzebny do wdrożenia Rekomendacji D musi być liczony w tysiącach osobodni i w milionach złotych wydanych m.in. na zakupy licencji, usług wdrożeniowych czy doradczych. Dodatkowym istotnym elementem wdrożenia są potencjalne zmiany organizacyjne, które – jak wiadomo – mogą kosztować wiele wysiłku i pochłonąć dużo czasu

Silosowanie wdrożenia

Ponieważ rekomendacja jest podzielona na cztery główne obszary, naturalnym ruchem wydaje się przypisanie poszczególnych fragmentów czterem jednostkom banku: Zarządzanie IT (rekomendacje 1-5), Rozwój IT (rekomendacje 6-7), Utrzymanie IT (rekomendacje 8-18), Bezpieczeństwo/Zgodność (rekomendacje 19-22). Zjawisko to można nazwać „silosowaniem” wdrożenia, tzn. przypisywaniem odpowiedzialności za realizację fragmentów Rekomendacji D poszczególnym działom organizacji. Najczęściej dzieje się tak bez uwzględnienia silnych zależności pomiędzy poszczególnymi częściami oraz bez odniesienia do całej organizacji.

Takie podejście skutkuje tym, że poszczególne działy spełniają wyodrębniony zakres wymagań możliwie jak najlepiej, ale patrząc na niego tylko ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI