Horyzonty Bankowości 2013: Nadzór w perspektywie porządny

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2013.03.foto.034.250xKryzysy rzadziej zdarzają się, kiedy nadzór finansowy, łącznie z bankowym, jest zarządzany w zgodzie z trzema zasadami jednocześnie: niezależności, wiarygodności i przejrzystości.

Maria Dunin-Wąsowicz

Wiadomo, jedną z podstawowych przyczyn obecnego kryzysu na świecie były niewłaściwie działające struktury nadzorcze narodowych systemów finansowych. Równie oczywista w tym kontekście pozostaje uwaga, że każdy kryzys o światowym wymiarze wymusza ich reformy. Dwie dekady temu państwa skupiały uwagę na konstrukcji i jakości nadzoru bankowego. Dzisiaj problemem numer jeden jest opracowanie właściwej polityki stabilności finansowej, w ramach której sprawuje się także nadzór bankowy. Do 2007 r. nie było to podejście powszechnie stosowane. Przyjmuje się, że jakość takiej polityki powinna pozostawać w zgodzie z wymaganiami dobrze pojętej koncepcji zarządzania sektorem publicznym. Nastawionej zatem na przestrzeganie trzech zasad jednocześnie: niezależności, wiarygodności i przejrzystości.

Punktem wyjścia do zmian w konstrukcji oraz zadań nadzorów stał się raport Forum Stabilności Finansowej opublikowany wiosną 2008 r. Na jego podstawie G-7 przyjęła deklarację, która zaproponowała 60 rekomendacji dla narodowych struktur nadzorczych. Bodaj najważniejsza odnosiła się do konieczności tworzenia zintegrowanego systemu nadzoru ostrożnościowego. Rekomendacje zostały zaakceptowane przez grupę G-20 podczas spotkania w Waszyngtonie w listopadzie 2008 r.

Idea po remoncie Teoretycznie właściwa koordynacja oraz płynna wymiana informacja między różnymi centrami nadzorczymi państwa a jego bankiem centralnym zapewnia wystarczające warunki do przeciwdziałania ryzykom w systemie finansowym. Również wynik badań prowadzonych w 140 państwach w latach 1998-2010 pokazuje, że nieprawidłowości są wykrywane częściej tam, gdzie funkcjonują niezależne od rządów urzędy nadzorcze.

Nauka z kryzysu płynie jednak inna. Choć nie ma jednoznacznej opinii na ten temat, to twierdzi się, że bank centralny, jako pożyczkodawca ostatniej instancji (Lender of Last Resort, LOLR), musi mieć gwarancję posiadania wszystkich informacji o sytuacji w systemie. Nie jest to możliwe, jeżeli nie ma uprawnień nadzorczych. Bank centralny powinien zatem być jednocześnie gwarantem finansowej stabilności oraz stabilności monetarnej. Uznaje się także, że nadzór skupiony w rękach banku centralnego powinien – z jednej strony – spełniać zasady niezależności, wiarygodności i przejrzystości, z drugiej zaś – umożliwić podział kompetencji między nadzorem makroostrożnościowym (financial stability), mikroostrożnościowym (financial supervision) oraz zachowaniem stabilności monetarnej Reformy zmierzające do tworzenia zintegrowanych struktur nadzoru ostrożnościowego w głównych centrach finansowych świata są prowadzone, chociaż w różnym tempie, bo z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych rynków.

USA – od fragmentacji do integracji

Do czasu wybuchu kryzysu banki amerykańskie same określały sobie zadania, które można było traktować jako zbiór celów stabilności finansowej. Same też monitorowały realizację przyjętych kryteriów ze względu na cel polityki stabilności cen. Powołana przez Kongres Komisja ds. Zbadania Przyczyn Kryzysu Finansowego (The Financial Crisis Inquiry Commission, FSIC) potwierdziła, że zdecentralizowany system nadzorów prowadzony przez Fed, OTS (Office of Thrift Supervision, Urząd Nadzoru Gospodarczego) oraz SEC (Securities ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI