Horyzonty Bankowości 2013: Azjatyckie zmagania

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Tradycyjny model biznesowy azjatyckich instytucji finansowych jest oparty na finansowaniu kredytów z depozytów krajowych. Mniejsza podatność na ich nagłe spadki, a także znikome zaangażowanie w obrót tymi samymi papierami wartościowymi na potrzeby wielu transakcji międzybankowych niewątpliwie uchroniły kraje Azji Południowo-Wschodniej przed dotkliwymi skutkami kryzysu subprime - tak dotkliwego w Ameryce i Europie. Jak widać, wcześniejszy azjatycki kryzys finansowy z 1990 r. zmotywował kraje tego regionu do przeprowadzenia szeroko zakrojonych reform.

Małgorzata Wierzejska

Boom na zachodnich rynkach nieruchomości i późniejszy spadek cen stanowiły pierwsze stadium ostatniego cyklu kryzysu finansowego oraz światowej recesji. Większość azjatyckich rynków mieszkaniowych przezwyciężyła tę sytuację – rządy ratowały ten sektor, ustanawiając fiskalne pakiety stymulujące. Niskie stopy procentowe i relatywnie dobra kondycja gospodarcza spowodowały przyrost operacji i wzrost cen nieruchomości w segmencie mieszkaniowym i komercyjnym. Na obecną sytuację wpłynął również czynnik strukturalny, jakim stał się w latach 90. wzrost potęgi Chin i Indii. Po akcesji Chin do WTO w 2001 r. zwiększyło się azjatyckie otwarcie w handlu i inwestycjach, a sam region stał się atrakcyjniejszy dla zagranicznych inwestorów.

Cenne nieruchomości

Od roku 2003 rosną ceny na rynkach nieruchomości, w ostatnich latach szybciej niż przed kryzysem finansowym. Coraz większą rolę odgrywa spekulacja, choć nie można stwierdzić, że tendencje są jednakowe we wszystkich tak różnorodnych państwach tego regionu. Ceny chińskich nieruchomości podskoczyły w momencie, gdy z powodu zwalniającej gospodarki bank centralny drastycznie obniżył kluczowe stopy procentowe. Ceny domów w Hongkongu ustabilizowały się. Rynek nieruchomości na Tajwanie po ostatnich latach wzrostu cen mieszkań ostro wyhamował – nie bez znaczenia było tu pogorszenie się globalnej sytuacji gospodarczej. Z kolei w Korei Południowej ceny domów, po spowolnieniu w drugiej połowie 2010 r., w 2011 r. znów podskoczyły. Wzrost cen mieszkań w Singapurze ostudziły działania podjęte przez rząd. Ceny mieszkań w Indonezji w 2011 r. wzrosły o 4,5 proc., jednak związane było to m.in. ze wzrostem cen materiałów budowlanych (o 7-12 proc.), wyższymi płacami robotników oraz pozwoleniami na pracę. Wolniej rosną ceny mieszkań w Malezji, a to ze względu na niższy wzrost PKB. Również w Indiach – i również z powodu spowolnienia gospodarczego – obserwujemy spadki cen na rynkach nieruchomości. Maleją także ceny domów w Japonii, co jest związane ze słabnącym eksportem, aprecjacją jena i deflacją. Nawet kambodżański rynek nieruchomości przeżywa coś w rodzaju kryzysu, ale nowe prawo własności ziemi odnoszące się do cudzoziemców może pomóc ożywić rynek.

Sposób na problemy demograficzne

W Azji zmniejsza się przyrost naturalny i następuje powolne starzenie się społeczeństwa. W najbliższych latach populacja w wieku produkcyjnym osiągnie swoje ekstremum, po czym zasoby siły roboczej zaczną się kurczyć. Te zmiany mogą ograniczyć wzrost gospodarczy. Sektor bankowy odczuje natomiast znaczne zmniejszenie poziomu depozytów. Środkiem zaradczym może stać się poszerzenie oferty skierowanej do rosnącej klasy średniej i małych przedsiębiorstw. Bardzo pomocny w realizacji tych zamierzeń będzie rozwój bankowości mobilnej. Banki azjatyckie będą nastawione na wzmocnienie zarządzania ryzykiem w zakresie kredytów długoterminowych. Szybka urbanizacja państw tego regionu wymusza budowę i ulepszanie infrastruktury transportowej, energetycznej i telekomunikacyjnej. Przychody z podatków nie pokryją potrzeb – konieczna jest zatem aktywizacja sektora prywatnego. Obecnie banki nie udzielają długoterminowych kredytów preferencyjnych powyżej 10 lat, niezbędnych do realizacji inwestycji infrastrukturalnych ze środków własnych.

Wróćmy jednak ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI