Hieropolitańska Izabela

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Izabela Hieropolitańska - mec., ekspert w Departamencie Prawnym Banku Pekao S.A., członek zarządu Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego, arbiter Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy ZBP, specjalista z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń.