Heuthes: ISOF-Workflow Zarządzanie obiegiem dokumentów i pracy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

System ISOF-Workflow firmy HEUTHES jest przeznaczony zarówno dla klientów z sektora finansowego, jak i z obszaru MŚP. Pracuje w przeglądarce WWW i zawiera rozwiązania z zakresu DMS i CRM. Ma duże znaczenie dla firm, które chcą kontrolować kierunki swoich działań oraz przyspieszyć i usprawnić pracę w poszczególnych działach. Z dotychczasowych doświadczeń HEUTHES wynika, że jest on szczególnie przydatny w przedsiębiorstwach z branży finansowej. Nowoczesna architektura umożliwia zintegrowanie ISOF-Workflow z innymi systemami poprzez szynę ESB w koncepcji SOA. System jest również przystosowany do obsługi podpisu cyfrowego.

Wojciech Grzybek, Witold Torbacki

Obiegi dokumentów i pracy

Jedną z podstawowych funkcji systemu ISOF-Workflow jest obsługa mechanizmu obiegu dokumentów powstających w firmie lub też przychodzących do niej z zewnątrz, a także organizacja pracy grupowej (workflow), tzn. możliwość zdefiniowania dla danego dokumentu lub grupy dokumentów procesu obróbki przez różne działy czy też osoby w firmie. Każda z osób pracuje nad dokumentem na swoim poziomie kompetencji, a następnie przekazuje go kolejnym pracownikom. Każdy etap obróbki jest ściśle określony zarówno co do osoby, która ma wykonać pracę, jak i czasu potrzebnego do jej wykonania. W trakcie modelowania w systemie rzeczywistego procesu zachodzącego w firmie opisuje się tzw. stany, określające etapy obsługi dokumentu i osoby odpowiedzialne oraz akcje, czyli czynności możliwe do wykonania dla określonego stanu.

Raporty postępu prac w obiegach

Obok samej możliwości obsługi pracy w obiegach niezwykle ważne jest zagadnienie raportowania i kontroli postępu prac. System zawiera rozbudowany moduł raportów i analiz. Dzięki niemu dokumenty można dowolnie przeszukiwać i grupować według określonych zapytań i warunkó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na bank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI