GUS: wynik z operacji funduszy inwestycyjnych wyniósł 11,3 mld zł w 2021 r.

GUS: wynik z operacji funduszy inwestycyjnych wyniósł 11,3 mld zł w 2021 r.
Fot. stock.adobe.com / ipopba
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Fundusze inwestycyjne osiągnęły w 2021 r. dodatni wynik z operacji, wynoszący 11 270 mln zł (wzrost o 13,1% r/r). Aktywa wyniosły 345,1 mld zł (wzrost o 8,8% r/r), podał Główny Urząd Statystyczny.

„Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2021 r. wyniosła 345,1 mld zł, (wzrost o 8,8% r/r). W 2021 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 11,3 mld zł (o 1,3 mld zł więcej niż rok wcześniej)” – czytamy w komunikacie GUS.

Wynik z operacji funduszy zamkniętych to 10,1 mld zł, wynik z operacji funduszy otwartych wyniósł 468,4 mln zł, a specjalistycznych otwartych 716,2 mln zł.

Aktywa funduszy inwestycyjnych zamkniętych

Aktywa funduszy inwestycyjnych zamkniętych wyniosły 135,2 mld zł (wzrost o 4,5% r/r), otwartych funduszy inwestycyjnych – 128,8 mld zł (wzrost o 4,4%), specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych 81,1 mld zł zł (wzrost o 25,7%).

„Wartość lokat funduszy inwestycyjnych na koniec grudnia 2021 r. wzrosła do 272,7 mld zł (o 7,6%). Dłużne papiery wartościowe miały najwyższą wartość tj. 152 022,9 mln zł (wzrost o 1,3%). Wartość akcji zwiększyła się do kwoty 57,7 mld zł (o 29,4%). Wierzytelności ukształtowały się na poziomie 10,2 mld zł (spadek o 32,5%)” – czytamy w komunikacie.

Przychody z lokat funduszy inwestycyjnych

Przychody z lokat funduszy inwestycyjnych w 2021 r. wyniosły 11,1 mld zł (o 35,3% więcej niż przed rokiem). Główną ich pozycją były przychody odsetkowe, które osiągnęły wartość 3,6 mld zł i stanowiły 32,7% przychodów z lokat.

Czytaj także: Z funduszy inwestycyjnych odpłynęło w czerwcu 2,2 mld zł netto >>>

Należności funduszy inwestycyjnych wyniosły 48,9 mld zł (wzrost o 4,9%). Zobowiązania osiągnęły wartość 20,6 mld zł (wzrost o 39,8%). Największe zobowiązania – 12,8 mld zł – wykazały otwarte fundusze inwestycyjne.

Koszty netto funduszy inwestycyjnych, po uwzględnieniu kosztów pokrywanych przez towarzystwo, wyniosły 5,1 mld zł (spadek 17,7% r/r).

Źródło: ISBnews