GUS: wynik finansowy netto ubezpieczycieli wzrósł w pierwszym kwartale 2018 roku

GUS: wynik finansowy netto ubezpieczycieli wzrósł w pierwszym kwartale 2018 roku
Fot. stock.adobe.com/Piotr Adamowicz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wzrósł o 1,9% w skali roku do 1 057,6 mln zł w I kw. 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Składka przypisana brutto ogółem wyniosła 16 252,6 mln zł i była wyższa o 1,9% r/r.

Wzrósł wynik finansowy netto ubezpieczycieli w pierwszym kwartale 2018 roku - podał @GUS_STAT

„Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w I kwartale 2018 r. były lepsze o 19,4 mln zł niż rok wcześniej. Wpłynęły na to korzystniejsze wyniki uzyskane przez zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II) przy pogorszeniu wyników zakładów ubezpieczeń na życie (dział I)” – podał GUS.

Towarzystwa ubezpieczeń na życie wypracowały wynik w wysokości 469,8 mln zł wobec 484,9 mln zł rok wcześniej, natomiast ubezpieczyciele majątkowi osiągnęli w I kw. 2018 r. wynik w wysokości 587,8 mln zł wobec 553,4 mln zł rok wcześniej.

W I kwartale 2018 r. składka przypisana brutto ogółem wyniosła 16 252,6 mln zł (więcej o 1,9% niż w I kwartale 2017 r.), z czego 5 672,3 mln zł stanowiła składka działu I, a 10 580,3 mln zł działu II.

„W strukturze kosztów ogółem dominującą pozycję stanowią odszkodowania. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w I kwartale 2018 r. wyniosły 10 492 mln zł i były wyższe o 0,4% niż w I kwartale 2017 r., w dziale I spadły do 5 444,1 mln zł, a w dziale II wzrosły do 5 047,9 mln zł” – czytamy dalej.

W dziale II największą pozycję (61,3% wartości składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. Składki te zwiększyły się o 8,8% i wyniosły 5 877 mln zł, podał także GUS.

Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 22,2%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 37,8%.

„W ubezpieczeniach casco pojazdów lądowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 145,2 mln zł wobec 33,1 mln zł zysku w I kwartale 2017 r. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny na poziomie 140,1 mln zł wobec 87,4 mln zł zysku w analogicznym kwartale poprzedniego roku” – czytamy także.

„Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w I kwartale 2018 r. wyniosły 10 492 mln zł i były wyższe o 0,4% niż w I kwartale 2017 r., w dziale I spadły do 5 444,1 mln zł, a w dziale II wzrosły do 5 047,9 mln zł” – czytamy dalej.

GUS podał, że wynik techniczny wynik techniczny (w ujęciu zagregowanym) ukształtował się na poziomie 1 370,6 mln zł i był wyższy o 10,6% niż w I kwartale 2017 r. Wynik techniczny w ubezpieczeniach na życie zwiększył się do 679,3 mln zł, w ubezpieczeniach majątkowych do 691,3 mln zł.

Suma bilansowa zakładów ubezpieczeń ogółem na koniec marca 2018 r. wyniosła 196 925 mln zł (wzrost w skali roku o 3,7%), z tego na dział I przypadało 102 825,1 mln zł, a 94 099,9 mln zł na dział II.

Źródło: ISBnews