GUS: wynik finansowy netto TFI wzrósł o 4 proc. rdr, do 943 mln zł, w 2019 r.

GUS: wynik finansowy netto TFI wzrósł o 4 proc. rdr, do 943 mln zł, w 2019 r.
Fot. stock.adobe.com/fox17
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniósł 943 mln zł na koniec 2019 r. i był wyższy o 4% w skali roku. Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2019 r. wyniosła 2 894,2 mld zł (wzrost o 14,1% r/r), podał Główny Urząd Statystyczny.
Wynik finansowy netto #TFI wzrósł do 943 mln zł w 2019 r. wobec 906,9 mln zł rok wcześniej #GUS @GUS_STAT

„Na wynik finansowy netto w wysokości 943 mln zł złożyły się zyski 42 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 988,4 mln zł i straty 18 towarzystw funduszy inwestycyjnych w kwocie 45,4 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Wynik finansowy netto wzrósł do 943 mln zł w 2019 r. wobec 906,9 mln zł rok wcześniej.

W końcu grudnia 2019 r. działało 60 TFI

W końcu grudnia 2019 r. działało 60 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Zarządzały one 836 funduszami inwestycyjnymi. Dla porównania na koniec 2018 r. funkcjonowały 63 towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządzały łącznie 878 funduszami inwestycyjnymi.

„Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 984,2 mln zł (o 14,1% więcej niż na koniec grudnia 2018 r.), w tym aktywa obrotowe osiągnęły wartość 2 473,3 mln zł i stanowiły 82,9% aktywów ogółem. Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zwiększyły się do kwoty 1 956,5 mln zł (o 14,7%). W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (81,1%). Pięć towarzystw funduszy inwestycyjnych o najwyższych aktywach osiągnęło 39,7% ogólnej wartości aktywów” – podał także GUS.

Czytaj także: Aktywa TFI wzrosły do 244,4 mld zł w maju, towarzystwa zarządzają ponad miliardem złotych w PPK >>>

„W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały (fundusze) własne wyniosły 2 233,4 mln zł (wzrost o 16,1% w porównaniu do 2018 r.) i stanowiły ich największy udział (74,8%). Wartość kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym TFI zmniejszyła się do 157,6 mln zł (udział inwestorów zagranicznych zmniejszył się o 1,9 pkt proc. do 25,6%). Wynik finansowy brutto TFI w 2019 r. wyniósł 1 176,2 mln zł i był wyższy o 3% w stosunku do roku poprzedniego” – czytamy dalej.

W 2019 r. kapitał własny TFI wyniósł 2,2 mld zł, podał Urząd.

Źródło: ISBnews