GUS: wynik finansowy netto TFI spadł o 15,9 proc. rdr, do 397 mln zł, w I półroczu 2020 r.

GUS: wynik finansowy netto TFI spadł o 15,9 proc. rdr, do 397 mln zł, w I półroczu 2020 r.
Fot. stock.adobe.com/rangizzz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniósł 397 mln zł na koniec I połowy 2020 r. wobec 471,9 mln zł rok wcześniej. Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez TFI w końcu I półrocza 2020 r. wyniosła 2,6 mld zł, co oznacza wzrost o 2,4% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny.
.@GUS_STAT: wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (#TFI) wyniósł 397 mln zł na koniec I połowy 2020 r. wobec 471,9 mln zł rok wcześniej #GUS

„Wynik finansowy brutto TFI w I półroczu 2020 r. wyniósł 494,4 mln zł i był niższy o 15,9% w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego. Na wynik finansowy netto w wysokości 397 mln zł złożyły się zyski 42 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 420,5 mln zł i straty
14 towarzystw funduszy inwestycyjnych w kwocie -23,5 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 619,6 mln zł

Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 619,6 mln zł (o 2,4% więcej niż na koniec czerwca 2019 r.), w tym aktywa obrotowe osiągnęły wartość 2 043 mln zł i stanowiły 78% aktywów ogółem. Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zwiększyły się do kwoty 1 648,5 mln zł (o 6,5%). W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (81,9%), podano również.

W pierwszym półroczu 2020 r. udział pięciu TFI o najwyższych aktywach wyniósł 40,3% ogólnej wartości aktywów TFI.

Czytaj także: KNF: wynik finansowy netto TFI spadł do 397,65 mln zł w I poł. 2020 r. >>>

„W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały (fundusze) własne wyniosły 1 843,2 mln zł (spadek o 1,9% w porównaniu do stanu na 30 czerwca 2019 r.) i stanowiły ich największy udział (70,4%). Wartość kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym TFI zwiększyła
się do 165,5 mln zł (udział inwestorów zagranicznych zwiększył się o 0,9 pkt. proc. do 27,3%)” – czytamy dalej.

W końcu czerwca 2020 r. działało 56 towarzystw funduszy inwestycyjnych, które zarządzały 780 funduszami inwestycyjnymi wobec 60 TFI działających na koniec czerwca 2019 r., które zarządzały łącznie 870 funduszami inwestycyjnymi.

Źródło: ISBnews