GUS: wynik finansowy netto TFI spadł o 11,8 proc. rdr do 350 mln zł w I półroczu 2021 r.

GUS: wynik finansowy netto TFI spadł o 11,8 proc. rdr do 350 mln zł w I półroczu 2021 r.
Fot. stock.adobe.com/ipopba
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniósł 350 mln zł na koniec I połowy 2021 r. wobec 397 mln zł rok wcześniej. Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez TFI w końcu I półrocza 2021 r. wyniosła 2,7 mld zł, co oznacza wzrost o 2,4% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

„Wynik finansowy brutto TFI w I półroczu 2021 r. wyniósł 432,5 mln zł i był niższy o 12,5% w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego. Na wynik finansowy netto w wysokości 350 mln zł złożyły się zyski 42 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 361,8 mln zł i straty 14 towarzystw funduszy inwestycyjnych w kwocie -11,8 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 681,9 mln zł

Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 681,9 mln zł (o 2,4% więcej niż na koniec czerwca 2020 r.), w tym aktywa obrotowe osiągnęły wartość 1 995,7 mln zł i stanowiły 74,4% aktywów ogółem. Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zmniejszyły się do kwoty 1 554,4 mln zł (o 5,7%). W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (73,2%), podano również.

Czytaj także: Aktywa TFI wzrosły o 0,6 proc. mdm, do 314,2 mld zł, we wrześniu >>>

W pierwszym półroczu 2021 r. udział pięciu TFI o najwyższych aktywach wyniósł 33,6% ogólnej wartości aktywów TFI, podczas gdy w I półroczu 2020 r. było to 40,3%.

„W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały (fundusze) własne wyniosły 1 955,1 mln zł (wzrost o 6,1% w porównaniu do stanu na 30 czerwca 2020 r.) i stanowiły ich największą część (72,9%). Wartość kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym TFI zmniejszyła się do 162 mln zł, a udział inwestorów zagranicznych zmniejszył się o 1,5 pkt. proc. do 25,8%” – czytamy dalej.

W końcu czerwca 2021 r. działało 56 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Zarządzały one 761 funduszami inwestycyjnymi. Dla porównania w końcu czerwca 2020 r. również funkcjonowało 56 towarzystw funduszy inwestycyjnych, które zarządzały łącznie 780 funduszami inwestycyjnymi.

Źródło: ISBnews