GUS: wstępny szacunek PKB brutto w III. kwartale 2019 roku i inflacja w listopadzie

GUS: wstępny szacunek PKB brutto w III. kwartale 2019 roku i inflacja w listopadzie
Źródło: GUS
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w III kw. 2019 roku o 3,9% r/r wobec 4,6% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych.

#GUS: Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 5% w III kw. 2019 r (wobec 3,2% wzrostu w II kw. 2019 r.) #DaneGUS #PKB #Eksport #Import @GUS_STAT

Według szybkiego szacunku (opublikowanego w połowie sierpnia), wzrost PKB w tym ujęciu w III kw. br. wyniósł 3,9%.

W III kwartale PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,3% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,1%” – czytamy dalej. Według szybkiego szacunku wzrost w tym ujęciu w III kw. br. wyniósł 4% r/r.

W ujęciu niewyrównanym sezonowo w III kw. 2019 r. popyt krajowy wzrósł o 3,3% wobec wzrostu o 4,6% w II kw. 2019 r.

Inflacja w listopadzie

Inflacja wyniosła 2,6% w ujęciu rocznym w listopadzie br. (wobec 2,5% r/r w październiku) Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku tych danych.

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1% w listopadzie, podał też GUS.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 6,5% r/r, ceny nośników energii – spadły o 1,7% r/r, zaś ceny paliw do prywatnych środków transportu zmniejszyły się o 5,5% r/r, podano w komunikacie.

W ujęciu miesięcznym ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,3%, nośników energii – wzrosły o 0,2%, a paliw do prywatnych środków transportu – wzrosły o 0,1%, podał też Urząd.

Konsensus rynkowy zakładał inflację na poziomie 2,5% r/r.

Spożycie i akumulacja

Spożycie ogółem w III kw. br. wzrosło o 4% (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych – o 3,9%, publiczne – o 4,7% (w II kw. 2019 r. wzrost odpowiednio: +4%, +4,4%, +3,1%), podał też Urząd.

Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 0,4% w III kw. 2019 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 4,7% (wobec wzrostu akumulacji o 7,1% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 9,1% kwartał wcześniej).

Eksport i import

Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 5% w III kw. 2019 r (wobec 3,2% wzrostu w II kw. 2019 r.), zaś import wzrósł o 3,9% w III kw. 2019 r (wobec 3,1% wzrostu w II kw. 2019 r.), podał też Urząd.

Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 3,9% wobec wzrostu o 4,5% w II kw. 2019 r.

Źródło: ISBnews