GUS: wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w styczniu w górę

GUS: wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w styczniu w górę
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w styczniu 2018 r. wynosi 113,5. Kształtuje się on w styczniu na poziomie wyższym od notowanego przed miesiącem oraz przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Od grudnia 2016 r. wartości tego wskaźnika kształtują się powyżej średniej długookresowej.

#GUS: ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) kształtuje się w styczniu na poziomie wyższym od notowanego przed miesiącem oraz przed rokiem #gospodarka #koniunktura

„W stosunku do grudnia ubiegłego roku wzrosły wartości składowych odnoszących się do przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i usług, a spadła – odnosząca się do handlu detalicznego. W bieżącym miesiącu wartości wszystkich składowych są powyżej średniej długookresowej, w tym także składowej dotyczącej usług, która przekroczyła ten poziom po raz pierwszy od lipca 2011 r. W skali roku wzrosły wartości wszystkich składowych” – czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na dodatnim poziomie od września 2016 r.; w styczniu br. jest wyższy od notowanego w grudniu ub. r. Od pięciu miesięcy poprawia się korzystny bieżący portfel zamówień (krajowy i zagraniczny), a od trzech – również pozytywne prognozy produkcji. Wskaźnik bieżącego stanu zapasów wyrobów gotowych jest wyższy od notowanego w grudniu 2017 r., podał Urząd.

Poprawia się systematycznie wskaźnik ufności w budownictwie

„Od maja 2013 r. poprawia się systematycznie wskaźnik ufności w budownictwie, od sierpnia 2015 r. kształtuje się na dodatnim poziomie. Jest to związane z poprawą ocen bieżącego krajowego i zagranicznego portfela zamówień oraz przewidywanego zatrudnienia (również od połowy 2013 r.), choć w przypadku zatrudnienia prognozy ze stycznia są zbliżone do zgłaszanych w grudniu” – czytamy dalej.

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na dodatnim poziomie od października 2014 r., w styczniu br. – niższym od notowanego przed miesiącem, podano dalej. Na poziomie z grudnia utrzymały się oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach. Zarówno wskaźnik bieżącego stanu zapasów towarów, jak i przewidywanych zamówień u dostawców kształtują się na poziomie niższym od sygnalizowanego przed miesiącem.

„Wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na dodatnim poziomie po raz pierwszy od lipca 2011 r. i jest to poziom wyższy od notowanego w styczniu ostatnich dziewięciu lat. Dyrektorzy jednostek oceniają, że zarówno ogólna sytuacja gospodarcza jak i popyt na usługi w ostatnich trzech miesiącach poprawiły się. Prognozy popytu są korzystne, po negatywnych przewidywaniach z grudnia ub. r.” – napisano także w materiale.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych w przetwórstwie wzrosło

Wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane przez firmy z sekcji przetwórstwo przemysłowe jest najwyższe od szesnastu lat i wynosi w styczniu br. 82,4% (78,7% przed rokiem), jest też zbliżone do sygnalizowanego przez jednostki budowlane 81,7% (73,9% przed rokiem), podał również GUS.

„Najwyższe wykorzystanie mocy produkcyjnych w przetwórstwie przemysłowym odnotowują producenci mebli, odzieży, skór i wyrobów ze skór, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, metali, urządzeń elektrycznych, maszyn i urządzeń, pozostałego sprzętu transportowego oraz zajmujący się naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń, a najniższe – wyrobów farmaceutycznych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych” – czytamy w komunikacie.

Nowa forma informacji

GUS podał dziś, że od stycznia 2018 r. opracowania z zakresu badań koniunktury gospodarczej ukazywać się będą w nowej formie i terminach.

„Comiesięczna informacja sygnalna 'Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach…’, udostępniana około 22-23 dnia każdego miesiąca, będzie zawierała ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI), do końca 2017 r. zamieszczany na ostatnich stronach opracowania. Opracowanie zostanie wzbogacone o podstawowe informacje o barierach w działalności gospodarczej oraz o dane na temat wykorzystania mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach” – podano w zapowiedzi.

Większość pozostałych elementów dotychczasowego opracowania sygnalnego, czyli krótkie opisy i podstawowe wykresy, wejdą w skład publikacji „Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w latach 2000-2018”, dostępnej na stronie portalu informacyjnego GUS wraz z bazami danych w formacie Excel. Termin zamieszczenia tej publikacji w internecie zostanie przyspieszony i będzie się ona ukazywać około 23-24 dnia każdego miesiąca.

Źródło: ISBnews