GUS: wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w maju w górę

GUS: wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w maju w górę
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w maju br. wynosi 109,3 wobec 108 w kwietniu i w porównaniu do 102,1 w maju ub.r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Od grudnia 2016 r. wartości tego wskaźnika kształtują się powyżej średniej długookresowej.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej @GUS_STAT (SI) w maju br. wynosi 109,3 #koniunkturagospodarcza #gospodarka #GUS

„Wartość składowej odnoszącej się do przetwórstwa przemysłowego jest wyższa od notowanej przed miesiącem, budownictwa – zbliżona, a handlu detalicznego i usług – niższa niż w kwietniu. W skali roku wzrosły wartości składowych dla przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i usług, natomiast obniżyła się dla handlu detalicznego” – czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym

W maju 2018 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym wyniósł 112,8 wobec 109,3 miesiąc wcześniej i wobec 106 rok wcześniej.

„W maju 2018 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie dodatnim, wyższym niż w ubiegłym miesiącu. Bieżący portfel zamówień krajowy i zagraniczny oceniany jest nieco bardziej korzystnie niż przed miesiącem. Odnotowywany jest spadek stanu zapasów wyrobów gotowych. Oczekiwania dotyczące produkcji są korzystne, zbliżone do formułowanych w kwietniu” – czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ufności w budownictwie

Wskaźnik ufności w budownictwie wyniósł 117,5 w maju br. wobec 117,3 miesiąc wcześniej i 106,5 rok wcześniej.

„Wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się w maju na dodatnim poziomie, podobnym jak w ostatnich dwóch miesiącach. Oceny bieżącego portfela zamówień krajowego i zagranicznego są korzystne, najlepsze od stycznia 2004 r. Utrzymują się pozytywne prognozy zatrudnienia” – czytamy dalej.

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym wyniósł 107,3 w maju br. wobec 108,6 miesiąc wcześniej i 108,9 rok wcześniej.

„Od lutego 2015 r. wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na dodatnim poziomie, w maju br. – niższym od notowanego w ostatnich szesnastu miesiącach. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są najmniej optymistyczne od grudnia 2016 r.; prognozy sprzedaży są bardziej korzystne od formułowanych w ostatnich dwóch miesiącach. Bieżący stan zapasów towarów jest nadal nadmierny, w porównaniu z kwietniem br. jego poziom zwiększa się” – podał także Urząd.

Wskaźnik ufności w usługach

Wskaźnik ufności w usługach wyniósł 103,6 w maju br. wobec 104,7 miesiąc wcześniej i 95 rok wcześniej.

„W maju wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na dodatnim poziomie, ale niższym od notowanego w ostatnich czterech miesiącach. Według dyrektorów jednostek zarówno ogólna sytuacja gospodarcza, jak i popyt na usługi w ostatnich trzech miesiącach poprawiły się, choć diagnozy te są ostrożniejsze od formułowanych w kwietniu. Prognozy popytu są mniej korzystne od przewidywań formułowanych przed miesiącem”- czytamy także w materiale.

Wskaźnik ocen diagnostycznych jest wyższy od zgłaszanego przed miesiącem (104,7 wobec 102,5), prognostycznych – zbliżony (113,2 wobec 112,8). W porównaniu z majem ub. r. wartości obu składowych wzrosły (rok temu wynosiły one odpowiednio: 101,4 i 102,7).

Źródło: ISBnews