GUS: więcej mieszkań oddanych do użytku, mniej rozpoczętych budów w marcu

GUS: więcej mieszkań oddanych do użytku, mniej rozpoczętych budów w marcu
Fot. stock.adobe.com/aapsky
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w marcu br. wzrosła o 6,8% r/r do 16 064, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,1%, podał Główny Urząd Statystyczny.
#Deweloperzy w ubiegłym miesiącu oddali do użytkowania 10 419 mieszkań, co oznacza wzrost o 17% r/r #GUS #mieszkania #budownictwo @GUS_STAT

Deweloperzy w ubiegłym miesiącu oddali do użytkowania 10 419 mieszkań, co oznacza wzrost o 17% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 11,1%, podał również GUS. 

„Według wstępnych danych, w okresie styczeń-marzec 2020 r. oddano do użytkowania 49,5 tys. mieszkań, tj. o 4,4% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 30,4 tys. mieszkań (5,8% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.), natomiast inwestorzy indywidualni – 18,2 tys. mieszkań, tj. o 5,5% więcej niż w 2019 r. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,2% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania (odpowiednio 61,4% i 36,8%). Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie
spółdzielczym (404 wobec 667); w pozostałych formach (komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) łącznie oddano 483 mieszkania (wobec 731 w ub. roku)” – czytamy w komunikacie.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie styczeń-marzec 2020 r. wyniosła 4,5 mln m2, czyli o 5,8% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019. W porównaniu do okresu styczeń-marzec 2019 r. przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zwiększyła się
o 1,2 m2 – do poziomu 91,6 m2, podał także GUS.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, spadła o 20,9% rdr

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w marcu br. spadła o 20,9% r/r i wyniosła 18 777, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 5%, podał także GUS.

W grupie deweloperów odnotowano spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – o 15,3% r/r do 11 202 lokali, ale w ujęciu miesięcznym zanotowano wzrost o 5,5%, podał także Urząd.

Czytaj także: Jak koronawirus zmieni polski rynek mieszkaniowy?

„W okresie styczeń-marzec 2020 r. rozpoczęto budowę 52,5 tys. mieszkań, tj. o 2,5% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. Deweloperzy rozpoczęli budowę 31,8 tys. mieszkań (o 4,6% mniej niż w 2019 roku), a inwestorzy indywidualni 19,6 tys. (o 2,6% więcej r/r), czyli łącznie 98,0% ogólnej liczby mieszkań. Mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym (528 mieszkań wobec 675), a także w pozostałych formach budownictwa (543 wobec 698)” – czytamy w komunikacie.

Szacuje się, że na koniec marca 2020 r. w budowie pozostawało 828,5 tys. mieszkań, tj. o 3,3% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019, podał także Urząd.

Liczba pozwoleń na budowę mieszkań wzrosła o 10,5% rdr

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wzrosła w marcu br. o 10,5% r/r do 21 802, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 15,2%, podał również GUS.

Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali w ubiegłym miesiącu 13 510 pozwoleń (wzrost o 23,5% r/r i wzrost o 14% m/m), podał również GUS.

„W pierwszych trzech miesiącach 2020 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 59,1 tys. mieszkań, tj. o 3,3% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (36,8 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (21,9 tys.), którzy względem ubiegłego roku odnotowali wzrosty odpowiednio o 5,7% i 3,9%. Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 99,4% ogółu mieszkań. Mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, w budownictwie spółdzielczym (204 mieszkania wobec 463) oraz w pozostałych formach budownictwa (125 wobec 780)” – czytamy w komunikacie.

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 3,7% rdr

Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła w marcu br. o 3,7% r/r, poinformował również GUS. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 25%. 

Konsensus rynkowy wyniósł 0,8% wzrostu r/r.

„Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 1,6% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 3,6% niższym w porównaniu z lutym 2020 roku” – czytamy w komunikacie. 

„W stosunku do marca ub. roku zwiększenie wartości produkcji budowlano-montażowej zaobserwowano dla jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 10,8%) oraz zajmujących się budową budynków (o 2,9%). Wartość produkcji budowlano-montażowej była mniejsza w jednostkach realizujących budowę obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0,4%)” – czytamy dalej.

Credit Agrciole: budownictwo (względnie) odporne na COVID-19

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, epidemia COIVID i restrykcje nakładane przez rząd miały mniejszy negatywny wpływ na aktywność w budownictwie, niż w przypadku innych sektorów gospodarki. Z uwagi na charakter działalności, epidemia nie wymusiła istotnych zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu firm. Ponadto w marcu do zwiększenia produkcji budowlano-montażowej przyczyniła się dobra pogoda. Wsparcie dla takiej oceny stanowią wyniki badań koniunktury GUS, zgodnie z którymi odsetek firm wskazujących warunki atmosferyczne jako barierę działalności w marcu był bardzo niski, zauważa Krystian Jaworski, starszy ekonomista Credit Agricole.

Budownictwo też w końcu ucierpi

Pomimo niewielkiej skali spowolnienia produkcji budowlano-montażowej w marcu oczekujemy, że sytuacja w budownictwie znacząco pogorszy się w horyzoncie kilku miesięcy. Wsparcie dla takiej oceny perspektyw stanowią kwietniowe wyniki badań koniunktury w budownictwie wg GUS. Sygnalizują one znacząco silniejszy spadek wskaźników dotyczących oczekiwań niż w przypadku oceny bieżącej sytuacji. Uważamy, że w warunkach trwającej epidemii firmy będą niechętnie rozpoczynać nowe projekty inwestycyjne, jednak budowa istniejących obiektów zostanie ukończona. Jednocześnie oczekujemy, wyraźnego zmniejszenia nakładów brutto na środki trwałe jednostek samorządu terytorialnego, które będą szukały oszczędności w warunkach trudnej sytuacji finansowej spowodowanej epidemią COVID-19. Uważamy, że w najbliższych kwartałach obniżą się również inwestycje gospodarstw domowych (zakupy mieszkań zarówno w celach inwestycyjnych, jak i w celu zaspokojenia własnych potrzeb). Powyższe czynniki będą oddziaływały w kierunku spadku dynamiki produkcji budowlano-montażowej. Produkcja budowlano-montażowa będzie stabilizowana przez inwestycje publiczne finansowane na szczeblu centralnym, co będzie czynnikiem różnicującym aktywność w budownictwie na tle innych sektorów.

Marcowe dane o produkcji budowlano-montażowej w połączeniu z opublikowanymi wczoraj danymi o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej sygnalizują ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu PKB w I kw. (0,1% r/r) i całym 2020 r. (-3,8%).

Dzisiejsze dane dotyczące są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

Źródło: ISBnews, Credit Agricole Bank Polska S.A.