GUS: wartość nowych umów leasingu wzrosła o 19,5% r/r w 2021 roku

GUS: wartość nowych umów leasingu wzrosła o 19,5% r/r w 2021 roku
Źródło: inFakt
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
85 przedsiębiorstw leasingowych w ciągu całego 2021 r. zawarło 659 tys. nowych umów leasingu na 782 tys. środków (przedmiotów) oddanych w leasing o wartości 71,68 mld zł, podał Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to wzrost o 19,5% r/r.

„W ciągu 2021 r. badane przedsiębiorstwa leasingowe zawarły 659 tys. nowych umów z 435 tys. leasingobiorców, przekazując w leasing 782 tys. środków/przedmiotów na kwotę 71 684 mln zł.

Przedmiotem tych umów leasingowych były zarówno środki/przedmioty nowe (o wartości 54 853 mln zł), jak i używane (16 831 mln zł)” ‒ czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Gwarancje transakcji leasingowych dla MŚP zostaną przedsłużone do końca roku

W leasingu dominują samochody i maszyny przemysłowe

Główną pozycję w strukturze przedmiotowej nowych umów zajmował leasing środków transportu drogowego ‒ 70,6% wartości ogółem. Udział samochodów osobowych wynosił 57,2% wartości tych środków, a samochodów ciężarowych i dostawczych 15,6%.

„Ważnym segmentem leasingu były maszyny i urządzenia przemysłowe, odpowiadające za 24,9% wartości nowo zawartych umów. W grupie tej 24,1% wyleasingowanych środków stanowił sprzęt budowlany, 10,6% maszyny rolnicze, a 9,5% maszyny do obróbki metali. Udział komputerów i sprzętu biurowego oraz nieruchomości oddanych w leasing wynosił odpowiednio 1,2% oraz 0,9% wartości ogółem nowych umów leasingu” ‒ czytamy dalej.

Czytaj także: Umowa leasingu na sprzęt dostarczony w przyszłości

Leasingobiorcy przede wszystkim z branży handlu i transportu

W strukturze podmiotowej klientów (leasingobiorców) dominowały podmioty gospodarki narodowej. Wzięły one w leasing środki/przedmioty na kwotę 71 359 mln zł (99,5% wartości nowych umów ogółem), wskazano również.

GUS podał, że biorąc pod uwagę kryterium rodzaju prowadzonej działalności, wśród leasingobiorców dominowały podmioty z sekcji handel hurtowy i detaliczny, transport i gospodarka magazynowa, przetwórstwo przemysłowe oraz budownictwo. Wspomniane branże zawarły nowe umowy o wartości 49 793 mln zł, co stanowiło 69,5% wartości umów ogółem.

53 firmy leasingowe z zyskiem, 8 ze stratą

W 2021 r. zysk netto wypracowało 53 przedsiębiorstwa leasingowe na kwotę 1 534 mln zł, a 8 firm poniosło stratę w wysokości 34 mln zł. Przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw, w których działalność leasingowa była jedynym lub dominującym rodzajem działalności wyniosły 14 510 mln zł.

„Według stanu na koniec 2021 r., w badanych podmiotach pracowało 9,8 tys. osób zajmujących się leasingiem, w tym 7,9 tys. osób na podstawie umowy o pracę, 0,6 tys. osób na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej i umowy o dzieło. Ponadto w badanych firmach 1,2 tys. osób prowadziło działalność na podstawie samozatrudnienia” ‒ podano także.

Czytaj także: Firmy leasingowe ostrzegają przed nowym procederem przestępców

Źródło: ISBnews