GUS: w kwietniu najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia

GUS: w kwietniu najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w kwietniu 2018 r. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny.

#GUS: najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w kwietniu 2018 r. zgłaszają jednostki należące do sekcji #finanse i #ubezpieczenia #przemysł #budownictwo #handel @GUS_STAT

W sekcji transport i gospodarka magazynowa w kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 16,3 (plus 14,1 w marcu). Poprawę koniunktury odnotowuje 21,8% badanych firm, a jej pogorszenie – 5,5% (przed miesiącem odpowiednio 19,8% i 5,7%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, czytamy w komunikacie Urzędu.

„Bieżący popyt i sprzedaż oceniane są bardziej korzystnie niż przed miesiącem, opinie dotyczące sytuacji finansowej są pozytywne, zbliżone do zgłaszanych w marcu. Prognozy w tym zakresie są optymistyczne, podobnie jak w ubiegłym miesiącu. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi, zbliżony do zgłaszanego przed miesiącem. Kierujący jednostkami planują zwiększenie zatrudnienia, choć nieco mniejsze od zapowiadanego w marcu. Ceny usług w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć” – wyliczył GUS.

W zakwaterowaniu i gastronomii w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 14,9 (w marcu plus 14,6). Poprawę koniunktury odnotowuje 19,8% badanych firm, a jej pogorszenie – 5,0% (przed miesiącem odpowiednio 20,8% i 6,2%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Oceny bieżące i przewidywania dotyczące popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są korzystne, lepsze od formułowanych przed miesiącem. Opóźnienia płatności za wykonane usługi nie zmieniają się. Dyrektorzy jednostek planują wzrost zatrudnienia, większy od zgłaszanego w marcu. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się wzrostu cen usług” – czytamy w materiale.

W sekcji informacja i komunikacja w kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 21,2 (w marcu plus 21,8). Poprawę koniunktury odnotowuje 26,1% badanych firm, a jej pogorszenie – 5,0% (przed miesiącem odpowiednio 26,2% i 4,5%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Bieżący popyt oceniany jest mniej korzystnie niż przed miesiącem, jednak diagnozy jednostek dotyczące sprzedaży i sytuacji finansowej są zbliżone do pozytywnych opinii zgłaszanych w marcu. Odpowiednie przewidywania są mniej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi, choć mniejszy od zgłaszanego w marcu. Kierujący jednostkami planują zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego wzrostu cen usług” – podano także.

Wreszcie, działalność finansowa i ubezpieczeniowa odnotowała w kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury na poziomie plus 28,0 (przed miesiącem plus 26,3). Poprawę koniunktury odnotowuje 31,5% badanych firm, a jej pogorszenie – 3,5% (w marcu odpowiednio 30,3% i 4,1%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Zarówno diagnozy, jak i przewidywania dotyczące popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są bardziej korzystne od zgłaszanych przed miesiącem. Sygnalizowany jest nieznaczny wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek planują zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się utrzymania obecnego poziomu cen usług” – czytamy w raporcie.

 

Wskaźnik koniunktury w przemyśle w dół

Wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w kwietniu br. na poziomie plus 16,8 pkt wobec plus 18,7 pkt miesiąc wcześniej, podał także GUS.

„Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 16,8 (przed miesiącem plus 18,7). Poprawę koniunktury sygnalizuje 24,4% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 7,7% (przed miesiącem odpowiednio 26,0% i 7,3%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie” – czytamy w komunikacie.

Oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji i sytuacji finansowej w kwietniu są korzystne i lepsze niż przed miesiącem. Odpowiednie przewidywania są optymistyczne, zbliżone do formułowanych w marcu. Opóźnienia płatności za sprzedane produkty rosną nieco wolniej niż sygnalizowano przed miesiącem. Stan zapasów wyrobów gotowych jest uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny w stosunku do zapotrzebowania. Planowany jest wzrost zatrudnienia. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć, choć nieco wolniej niż zapowiadano w marcu, podał Urząd.

Rosną opóźnienia płatności za sprzedane produkty

„Opóźnienia płatności za sprzedane produkty nadal rosną. Stan zapasów wyrobów gotowych jest uznawany przez przedsiębiorców za odpowiedni w stosunku do zapotrzebowania. Planowany jest wzrost zatrudnienia. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć. W lutym jednostki wszystkich klas wielkości oceniają koniunkturę gospodarczą optymistycznie, podobnie jak w styczniu” – czytamy dalej.

W kwietniu jednostki wszystkich klas wielkości oceniają koniunkturę gospodarczą optymistycznie, podobnie jak w marcu, podano także.

„We wszystkich działach przetwórstwa przemysłowego oceny ogólnego klimatu koniunktury są korzystne. Najbardziej optymistyczne opinie dotyczące koniunktury formułują producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (plus 28,2 w kwietniu, plus 27,4 przed miesiącem), chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 23,6 w kwietniu, plus 20,3 w marcu), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (plus 22,8 w kwietniu, plus 22,2 przed miesiącem), wyrobów farmaceutycznych (plus 21,0 w kwietniu, plus 22,4 w marcu), metali (plus 20,7 w kwietniu, plus 17,8 przed miesiącem)” – napisano w komunikacie.

Lepsza sytuacja w budownictwie

Z kolei wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w kwietniu br. na poziomie plus 6,9 wobec plus 5,1 pkt w poprzednim miesiącu, podał również GUS.

„W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 6,9 (przed miesiącem plus 5,1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18,0% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 11,1% (przed miesiącem odpowiednio 17,4% i 12,3%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie” – czytamy w komunikacie.

Bieżący portfel zamówień i produkcja budowlano-montażowa oceniane są pozytywnie, po raz pierwszy od października 2017 r. Oceny sytuacji finansowej są mniej niekorzystne od zgłaszanych w ostatnich dwóch miesiącach. Odpowiednie przewidywania są optymistyczne, lepsze od oczekiwań formułowanych w analogicznym miesiącu ostatnich sześciu lat. Opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe rosną nieco wolniej niż zgłaszano przed miesiącem. Dyrektorzy przedsiębiorstw budowlanych planują zwiększenie zatrudnienia, w stopniu zbliżonym do zapowiadanego w marcu. Przewidywany jest wzrost cen robót budowlano-montażowych, podobny do zgłaszanego przed miesiącem, podał Urząd.

„Spośród badanych podmiotów 32,8% (przed rokiem 30,4%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw formułują lepsze niż w analogicznym miesiącu ostatnich sześciu lat prognozy dotyczące portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych” – czytamy dalej.

Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym także wzrósł

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się w kwietniu br. na poziomie plus 13,2 pkt wobec plus 12,8 pkt w poprzednim miesiącu, podał także GUS.

„W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 13,2 (plus 12,8 w marcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18,8% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 5,7% (przed miesiącem odpowiednio 18,8% i 6,1%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie” – czytamy w komunikacie.

Diagnozy sprzedaży oraz sytuacji finansowej są bardziej pozytywne niż w marcu. Przewidywania dotyczące sprzedaży są mniej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem; utrzymują się korzystne prognozy sytuacji finansowej. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. W związku z mniej korzystnymi przewidywaniami dotyczącymi sprzedaży, możliwy jest wzrost zamówień towarów u dostawców, choć może być on ograniczony w stosunku do prognozowanego w marcu. Planowane jest nieznaczne zwiększenie zatrudnienia, podobne do zapowiadanego miesiąc wcześniej. Dyrektorzy prognozują wzrost cen, choć wolniejszy niż oczekiwali w marcu, podał też Urząd.

„Ogólny klimat koniunktury w kwietniu oceniany jest optymistycznie przez przedstawicieli wszystkich prezentowanych klas wielkości. Oceny nieco lepsze niż przed miesiącem zgłaszają jednostki średnie (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób). Pozostałe przedsiębiorstwa – o liczbie pracujących do 49 osób oraz duże (250 i więcej pracujących) formułują opinie zbliżone do przekazanych w marcu” – czytamy dalej.

W bieżącym miesiącu w większości prezentowanych branż handlowych oceny koniunktury są pozytywne: pojazdy samochodowe (plus 14,9 w kwietniu, plus 14,3 miesiąc wcześniej), tekstylia, odzież, obuwie (plus 14,8 w kwietniu, plus 13,6 w marcu) oraz żywność (plus 12,0 w kwietniu, plus 10,8 przed miesiącem). Jedynie przedstawiciele branży artykuły gospodarstwa domowego ogółem zgłaszają pesymistyczne oceny w tym zakresie (minus 5,8 w kwietniu, minus 2,8 w marcu), podał także GUS.

Natomiast w handlu hurtowym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 13,9 (przed miesiącem plus 13,6). Poprawę koniunktury sygnalizuje 20,8% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 7,0% (przed miesiącem odpowiednio 20,0% i 6,4%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Oceny sprzedaży są najbardziej korzystne od listopada ub. r.; bieżąca sytuacja finansowa jest nieznacznie pozytywna, lepsza niż przed miesiącem. Utrzymują się optymistyczne przewidywania w tym zakresie. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. W związku z optymistycznymi prognozami sprzedaży, zapowiadany jest wzrost zamówień towarów u dostawców. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia, zbliżone do przewidywanego w marcu. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów będą rosnąć w tempie podobnym do zapowiadanego miesiąc wcześniej” – czytamy także w komunikacie.

Źródło: ISBnews