GUS: udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł do 16,13 proc. w 2020 r.

GUS: udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł do 16,13 proc. w 2020 r.
Fot. stock.adobe.com/Miha Creative
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł o 0,76 pkt proc. r/r do 16,13% na koniec 2020 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

„Wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto obliczany jako iloraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze wszystkich źródeł i wyrażony w % wzrósł o 0,76 pkt proc. w stosunku do 2019 r. Czynniki, które wpłynęły na wzrost tego wskaźnika to zwiększenie końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych (o 1,22%) i zmniejszenie końcowego zużycia energii brutto ze wszystkich źródeł (o 3,52%)” – czytamy w komunikacie.

Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2020 r. pochodziła w przeważającym stopniu z biopaliw stałych

Udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii pierwotnej ogółem wzrósł do 21,60% w 2020 r. z 19,74% w 2019 r.

„Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2020 r. pochodziła w przeważającym stopniu z biopaliw stałych (71,61%), energii wiatru (10,85%) i z biopaliw ciekłych (7,79%). Łączna wartość energetyczna pozyskanej energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2020 r. wyniosła 524 113 TJ” – podał GUS.

Czytaj także: OZE: zmiana systemu wsparcia prosumentów; prezydent podpisał nowelizację ustawy >>>

Łączna wartość energetyczna pozyskanej energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2020 r. wyniosła 524 113 TJ, podał GUS.

W 2020 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce wzrósł o 1,88 pkt proc r/r, w ciepłownictwie i chłodnictwie wzrósł o 0,15 pkt proc. r/r, w transporcie wzrósł o 0,38 pkt proc. r/r.

„W 2020 r., w porównaniu z rokiem 2013, moc osiągalna w elektrowniach słonecznych [MW] oraz wyprodukowana przez nie energia elektryczna [GWh] wzrosły odpowiednio 1 653 oraz 1 321 razy. Wzrost mocy osiągalnej oraz produkcji energii elektrycznej w elektrowniach fotowoltaicznych w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. wyniosły odpowiednio 157% i 176%” – podał GUS.

Źródło: ISBnews