GUS: udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto to 12,18 proc. w 2019 r.

GUS: udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto to 12,18 proc. w 2019 r.
Fot. stock.adobe.com/Soonthorn
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł o 0,7 pkt proc. do 12,18% na koniec 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny.

„Wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto obliczany jako iloraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze wszystkich źródeł i wyrażony w %, wzrósł o 0,7 pkt proc. w stosunku do 2018 r. Czynniki, które wpłynęły na wzrost tego wskaźnika to zwiększenie końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych (o 4,22%) i zmniejszenie końcowego zużycia energii brutto ze wszystkich źródeł (o 1,77%)” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Fitch: polska energetyka w większym stopniu staje się niskoemisyjna >>>

W warunkach krajowych energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię promieniowania słonecznego, wody, wiatru, zasobów geotermalnych, energię wytworzoną z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw ciekłych, a także energię otoczenia pozyskiwaną przez pompy ciepła, wyjaśnił Urząd.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii pierwotnej ogółem wzrósł w latach 2015-2019 z 13,25% do 15,96%.

Energia z biopaliw stałych, wiatru i z biopaliw ciekłych

Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2019 r. pochodzi w przeważającym stopniu z biopaliw stałych (65,56%), energii wiatru (13,72%) i z biopaliw ciekłych (10,36%). Łączna wartość energetyczna pozyskanej energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2019 r. wyniosła 396 498 TJ, podano także.

Końcowe zużycie energii brutto ze źródeł odnawialnych w latach 2015-2019 zwiększało się w ciągu ostatnich lat i wzrosło z 325 387 TJ w 2015 r. do 376 060 TJ w 2019 r., poinformował także GUS.

„Struktura zużycia energii ze źródeł odnawialnych charakteryzuje się dużym udziałem odbiorców końcowych (54,86%) oraz mniejszym jej wykorzystaniem na wsad przemian energetycznych (45,13%), zużycie własne sektora energii jest śladowe. Powyższe proporcje świadczą o tym, że nośniki energii ze źródeł odnawialnych są rzadziej wykorzystywane przez instalacje przemysłowe (komercyjne), gdzie w wyniku przemian energetycznych wytwarzane są pochodne nośniki energii (przede wszystkim energia elektryczna i ciepło), dostarczane następnie do odbiorców” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews