GUS: stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 5,1 proc. w październiku

GUS: stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 5,1 proc. w październiku
Fot. stock.adobe.com/thodonal
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 5,1% na koniec październiku br. wobec 5,1% we wrześniu br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W październiku 2021 r. stopa ta wyniosła 5,9%.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu października 2022 r. wyniosła 796 tys. wobec 801,7 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 910,1 tys. przed rokiem.

Jak wcześniej poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,1%  w październiku br..

Stopa bezrobocia wg BAEL wzrosła kw/kw do 2,9% w III kw. 2022 r.

Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła 2,9% w III kw. 2022 r. wobec 2,6% w poprzednim kwartale, podał także GUS.

Czytaj także: Czy w Polsce będzie więcej bezrobotnych dlatego, że w 2023 roku dwukrotnie wzrośnie płaca minimalna?

„Osoby bezrobotne stanowiły w III kwartale 2022 r. 2,9% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15-89 lat. W porównaniu z ubiegłym kwartałem stopa bezrobocia zwiększyła się o 0,3 pkt proc. W skali roku odnotowano spadek – o 0,1 pkt proc. Natężenie bezrobocia było niższe wśród populacji kobiet niż mężczyzn (odpowiednio 2,9% wobec 3%)” – czytamy w komunikacie.

Wzrost liczby osób bezrobotnych

„Wzrost liczby osób bezrobotnych w porównaniu z poprzednim kwartałem był spowodowany zwiększeniem się liczebności bezrobotnych wśród mężczyzn (o 61 tys., tj. o 28,4%), podczas gdy liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się tylko nieznacznie (o 13 tys., tj. o 5,4%). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, nieco większy wzrost liczebności tej grupy osób wystąpił wśród mieszkańców wsi (o 30 tys., tj. o 15,3%) niż miast (o 18 tys., tj. o 7%)” – czytamy dalej.

Czytaj także: Rynek pracy odporny na zawirowania w gospodarce >>>

Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15-89 lat wyniósł 57,8%, a wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 15-89 lat wyniósł 56,1%, podał GUS.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny / GUS, ISBnews