GUS: odbicie w produkcji budowlano-montażowej w październiku, ale coraz mniej mieszkań w budowie

GUS: odbicie w produkcji budowlano-montażowej w październiku, ale coraz mniej mieszkań w budowie
Fot. stock.adobe.com/Radosaw
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła w październiku br. o 3,9% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 4%.

„Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w październiku br. była wyższa o 3,9% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 4,1%) oraz wyższa o 4,0% w stosunku do września br. roku (przed rokiem wzrost o 0,3%)” – czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 5,7% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 5,0% wyższym w porównaniu z wrześniem 2022 roku, podał także GUS.

Konsensus rynkowy to 0,9% wzrostu produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym.

Liczba pozwoleń na budowę mieszkań spadła o 28,6% r/r

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, spadła w październiku br. o 28,6% r/r do 20 584, a w ujęciu miesięcznym spadła o 6,8%, podał także GUS.

Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali w ubiegłym miesiącu 13 945 pozwoleń (spadek o 18,6% r/r i o 6,4% m/m), podał również GUS.

„W okresie dziesięciu miesięcy 2022 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 257,5 tys. mieszkań, tj. o 9,4% mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (175,1 tys., spadek o 0,2% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (78,7 tys., spadek o 25,2%). Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,6% ogółu mieszkań. W pozostałych formach budownictwa odnotowano 3 659 mieszkań, na których
budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (3 279 w roku ubiegłym)” – czytamy w komunikacie.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, spadła o 39,8% r/r

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, w październiku br. spadła o 39,8% r/r i wyniosła 13 569, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 14,5%, podał GUS.

W grupie deweloperów odnotowano spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – o 44,4% r/r do 7 142 lokali, a w ujęciu miesięcznym zanotowano spadek o 18%, podał także Urząd.

„Od stycznia do października 2022 r. rozpoczęto budowę 178,3 tys. mieszkań, tj. o 25,3% mniej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 101 tys. mieszkań (o 28,3% mniej), a inwestorzy indywidualni 74,8 tys. (o 20,4% mniej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,6% ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 2 563 mieszkań (wobec 4 153 w roku poprzednim)” – czytamy w komunikacie.

Szacuje się, że na koniec października 2022 roku w budowie pozostawało 860,9 tys. mieszkań, tj. o 2,3% mniej niż w analogicznym miesiącu 2021 r., podał także GUS.

Liczba mieszkań oddanych do użytku spadła o 1,4% r/r

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w październiku br. spadła o 1,4% r/r do 21 783, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1,5%, podał GUS.

Deweloperzy w ubiegłym miesiącu oddali do użytkowania 13 630 mieszkań, co oznacza spadek o 2,5% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 0,9%, podał również GUS.

„Według wstępnych danych w okresie styczeń-październik 2022 roku oddano do użytkowania 188,8 tys. mieszkań, tj. 1,4% więcej niż w roku ubiegłym. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 113 tys. mieszkań – o 1,7% więcej niż w 2021 r., natomiast inwestorzy indywidualni – 73,1 tys. mieszkań, tj. o 2,7% więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,6% ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 2 672 mieszkania (wobec 3 841 przed rokiem)” – czytamy w komunikacie.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych wyniosła 17,6 mln m2, czyli o 1% więcej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 93 m2, podał także GUS.

Odbicie w produkcji budowlano-montażowej może być efektem ciepłego października

Odbicie w produkcji budowlano-montażowej może być efektem relatywnie ciepłego października – oceniają ekonomiści w komentarzu do odczytów GUS, które były znacznie powyżej konsensusów. Dodają, że z danych wynika, iż w następnych miesiącach można spodziewać się spadków.

ING BANK ŚLĄSKI:

„W październiku produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się o 3,9 proc. rdr, wobec konsensusu na poziomie 0,9 proc. i wzrostu o 0,3 proc. we wrześniu. Poprawa wynika przede wszystkim z lepszej aktywności w branżach powiązanych z inwestycjami infrastrukturalnymi. Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej nie zmieniła się rdr wobec spadku o 2,3 proc. rdr miesiąc wcześniej, a roboty budowlane specjalistyczne wzrosły o 5,1 proc. rdr, po spadku o 4,9 proc. rdr we wrześniu. Dynamika głównego komponentu, tj. budowy budynków, prawie nie zmieniła się w ujęciu rdr (8,9 proc. w październiku wobec 8,7 proc. we wrześniu).

Odbicie dynamiki produkcji może być efektem relatywnie ciepłego października, co ułatwiło prowadzenie prac.

Dobra pogoda jak na razie utrzymuje się także w listopadzie. Można więc zakładać, że branże powiązane z inwestycjami infrastrukturalnymi będą dość dobrze radzić sobie również w tym miesiącu. Brak środków z KPO, czy wysokie koszty wykonawstwa, utrudniające rozpisywanie przetargów, sugerują jednak, że gdy skończą się pozytywne efekty pogodowe, inwestycje infrastrukturalne znów spowolnią.

O dynamice produkcji budowlano-montażowej zdecyduje jednak głównie aktywność w budowie budynków. W październiku wzrost w tej kategorii pozostał dość wysoki, ale dużo wolniejszy niż przeciętnie w poprzednich miesiącach 2022 roku (około 27 proc. rdr). Deweloperzy prawdopodobnie nadal kończą rozpoczęte już projekty, ale nie rozpoczynają nowych. W firmy uderzają wysokie koszty, podczas gdy popyt na nieruchomości załamał się ze względu na rosnące koszty kredytów, czy pogarszające się nastroje gospodarstw domowych.

Dlatego nadal uważamy, że produkcja budowlano-montażowa może okazać się jednym z najsłabszych elementów krajowej gospodarki, choć zejście jej rocznej dynamiki na ujemne poziomy może przesunąć się na początek przyszłego roku”.

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY:

„Produkcja budowlana wzrosła o 3,9 proc., powyżej prognoz rynkowych. Najgorsze wyniki są w przypadku budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Liczba wydanych pozwoleń na budowę znacząco spada (-28,6 proc.). To efekt wysokich stóp procentowych oraz spowolnienia gospodarczego. Spodziewamy się również kontynuacji trendu w kolejnych kwartałach”.

MBANK:

„Produkcja budowlano-montażowa to pozytywna niespodzianka. Poziom 0 proc. rdr zadziałał jako efektywne wsparcie i odnotowaliśmy odbicie do +3,9 proc. rdr. Naszym zdaniem to nie koniec spadania, lecz kontynuacja zygzakowatego ruchu w dół.

Gdy popatrzymy na dane odsezonowane (po kategoriach) zobaczymy, że (naszym zdaniem tymczasowo) odżyło w zasadzie wszystko. Trudno jednak spodziewać się czegoś innego niż spadki w kolejnych miesiącach.

Do tej pory opublikowane dane wskazują, że dynamika inwestycji zmierza do zera.

A to jeszcze nie koniec spadania produkcji budowlano-montażowej, więc na inwestycjach zobaczymy (pewnie na początku przyszłego roku) spadki.”

BANK MILLENNIUM:

„Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w październiku o 3,9 proc. rdr, a więc silniej niż we wrześniu (0,3 proc. rdr). Dane okazały się lepsze od oczekiwań. Największy wzrost odnotowano wśród firm zajmujących się budową budynków. Wzrost produkcji budowlano-montażowej w pozostałych firmach, zajmujących się w większym zakresie inwestycjami infrastrukturalnymi, okazał się relatywnie niższy. Pomimo pozytywnej niespodzianki obraz słabej aktywności w sektorze budowlanym nie ulega zmianie. Odczuwa on skutki zacieśnienia polityki pieniężnej, ale także wysokich kosztów materiałów budowlanych oraz niepewności otoczenia gospodarczego. Dodatkowo nowa perspektywa budżetu UE na lata 2021-2027 jest w okresie wdrożenia, co nie sprzyja ożywieniu inwestycji infrastrukturalnych. Słaba aktywność w budownictwie pozostanie z nami na dłużej i sektor ten nie powinien istotnie wspierać wzrostu PKB w najbliższych kwartałach”.

PKO BANK POLSKI:

„Produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 3,9 proc. rdr vs 0,3 proc. rdr we wrześniu. Trend średnioterminowy pozostaje jednak nieubłagany – w dół. Załamanie liczby pozwoleń i rozpoczętych budów jasno wskazuje na kierunek zmian. Na odbicie w budownictwie będzie trzeba poczekać na odwrócenie cyklu w inwestycjach publicznych, napływ środków z UE i spadek stóp NBP.”.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny / GUS, ISBnews, PAP BIZNES