GUS: produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 3,1 proc. rdr w grudniu; w całym 2021 roku oddano do użytkowania 234,7 tys. mieszkań

GUS: produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 3,1 proc. rdr w grudniu; w całym 2021 roku oddano do użytkowania 234,7 tys. mieszkań
Fot. stock.adobe.com/Jonathan Stutz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła w grudniu ub. r. o 3,1% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 22,9%.

„Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w grudniu 2021 roku była wyższa o 3,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku (przed rokiem wzrost o 3,4%) oraz o 22,9% w stosunku do listopada 2021 roku (przed rokiem wzrost o 34,4%)” – podał GUS.

Czytaj także: Ekonomiści: dane GUS za grudzień pokazały mocno rozpędzoną gospodarkę, którą trzeba schładzać; kolejne podwyżki stóp procentowych niemal pewne?

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 1,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 roku oraz niższym o 5,6% w porównaniu z listopadem 2021 roku, podano także.

Konsensus rynkowy to 9% wzrostu produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym.

W całym 2021 r. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 3,2% r/r.

„W 2021 roku, produkcja budowlano-montażowa była wyższa, niż przed rokiem dla przedsiębiorstw realizujących prace budowlane specjalistyczne oraz wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (odpowiednio o: 9,3% i 2,8%), niższa natomiast – wśród podmiotów specjalizujących się w budowie budynków (o 1,2%)” – czytamy dalej.

Liczba pozwoleń na budowę mieszkań wzrosła o 23,3 proc. rdr w 2021 r.

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wzrosła o 23,3% r/r do 340 613 w 2021 r., podał także GUS.

W samym grudniu ub.r. liczba ta wyniosła 32 749, czyli spadła o 5,4% r/r, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 37%.

Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali w grudniu 23 526 pozwoleń (spadek o 7,1% r/r i wzrost o 66,1% m/m) i 212 985 w ciągu 12 miesięcy 2021 r. (wzrost o 23,9% r/r), podał również GUS.

„W 2021 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 340,6 tys. mieszkań, tj. o 23,3% więcej niż w 2020 roku. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (213 tys., wzrost o 23,9% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (123,2 tys., wzrost o 21,4%). Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,7% ogółu mieszkań. W pozostałych formach budownictwa odnotowano 4 474 mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (2 756 mieszkań w roku ubiegłym)” – czytamy w komunikacie.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, wzrosła o 23,9 proc. rdr w 2021 r.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w 2021 r. wzrosła o 23,9% r/r i wyniosła 277 425, podał GUS.

W samym grudniu ub.r. liczba ta wyniosła 17 364, czyli wzrosła o 1,5% r/r i spadła o 18,1% m/m.

W grupie deweloperów w grudniu ub.r. odnotowano wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – o 6,6% r/r do 12 595. Od początku roku ich liczba sięgnęła 166 285, czyli wzrosła o 27,7% r/r podał także Urząd.

„W 2021 r. rozpoczęto budowę 277,4 tys. mieszkań, tj. o 23,9% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 166,3 tys. mieszkań (o 27,7% więcej), a inwestorzy indywidualni 106,1 tys. (o 17,5% więcej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,2% ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 5 072 mieszkań (wobec 3 325 w roku poprzednim)” – czytamy w komunikacie.

Szacuje się, że na koniec 2021 roku w budowie pozostawało 871,3 tys. mieszkań, tj. o 5,2% więcej niż na koniec roku 2020, podał również GUS.

Liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła o 6,3 proc. rdr w 2021 r.

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w 2021 r. wzrosła o 6,3% r/r do 234 718, podał GUS.

W samym grudniu ub.r. liczba ta wyniosła 26 353, czyli wzrosła o 14,4% r/r i o 9,3% m/m.

Deweloperzy w grudniu 2021 r. oddali do użytkowania 16 134 mieszkań, co oznacza wzrost o 10,6% r/r. W całym 2021 r. liczba ta wyniosła 141 738 (spadek o 0,7% r/r), podał również GUS. 

„Według wstępnych danych, w 2021 roku oddano do użytkowania 234,7 tys. mieszkań, tj. o 6,3% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 141,7 tys. mieszkań – o 0,7% mniej niż w 2020 r., natomiast inwestorzy indywidualni – 88,3 tys. mieszkań, tj. 19,4% więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,0% ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 4 637 mieszkań (4 149 przed rokiem)” – czytamy w raporcie.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w 2021 r. wyniosła 21,8 mln m2, czyli o 11,4% więcej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 92,9 m2, podał też GUS.

Źródło: ISBnews