GUS podsumował polską gospodarkę w kwietniu: produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła, płace i zatrudnienie również

GUS podsumował polską gospodarkę w kwietniu: produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła, płace i zatrudnienie również
Źródło: GUS
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 13% r/r w kwietniu 2022 r.). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 11,3%. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w kwietniu br. wzrosło o 14,1% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 2,8% r/r,). Ceny producentów wzrosły w kwietniu br. o 23,3% r/r, zaś w ujęciu miesięcznym zwiększyły się o 1,9%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

„Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 15,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,4% niższym w porównaniu z marcem br.” – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy to wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 16,1%.

Czytaj także: Pierwsze sygnały spowolnienia wzrostu gospodarczego >>>

„W większości głównych grupowań przemysłowych w kwietniu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Najbardziej zwiększyła się produkcja dóbr związanych z energią – o 27,3%. W mniejszym stopniu zwiększyła się produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 14,8%, dóbr inwestycyjnych – o 12,9% oraz dóbr zaopatrzeniowych – o 9,8%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 1,2%” – czytamy dalej.

W okresie styczeń-kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 15,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 15,4%, podał też Urząd.

Wzrost produkcji sprzedanej rdr w kwietniu odnotowano w 30 działach

Według wstępnych danych w kwietniu br., w stosunku do kwietnia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 35,7 proc., w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 23,9 proc., wyrobów z metali – o 22,0 proc., metali – o 19,1 proc., artykułów spożywczych – o 16,8 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 15,6 proc., maszyn i urządzeń – o 14,7 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 14,2 proc.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,7 proc., urządzeń elektrycznych – o 6,7 proc.

Płace w firmach wzrosły o 14,1% r/r, zatrudnienie wzrosło o 2,8% w kwietniu

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 0,6% i wyniosło 6 626,95 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,2% i wyniosło 6 496,6 tys. etatów, podano w komunikacie.

„W kwietniu w porównaniu z marcem 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się minimalnie (o 0,2%), w przeciwieństwie do kwietnia 2021 r. kiedy to względem marca 2021 r. widoczny był jego minimalny spadek (o 0,2%). Zwiększenie przeciętnego zatrudnienia w kwietniu 2022 r. było wynikiem m.in. przyjęć w jednostkach, powrotu pracowników z zasiłków chorobowych, urlopów bezpłatnych oraz zwiększania wymiarów etatów niepełnozatrudnionych” – czytamy w komunikacie.

Porównując kwiecień 2022 r. do kwietnia 2021 r., przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 2,8%, podczas gdy w kwietniu 2021 r. odnotowany w skali roku wzrost był dużo niższy i wyniósł 0,9%, podano dalej.

„Niewielki spadek przeciętnych wynagrodzeń w kwietniu 2022 r. względem marca 2022 r. spowodowany był m.in. wypłatami w poprzednim miesiącu premii uznaniowych, jubileuszowych, świątecznych i kwartalnych, nagród rocznych, podwyższeniem wynagrodzeń, w tym także związanych z pakietem mobilności, rozliczenia wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych i wypłaty odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń, a także mniejszą liczbą dni roboczych w kwietniu 2022 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem”- napisał też GUS.

Konsensus rynkowy to 12,6% wzrostu r/r w przypadku płac i 2,7% wzrostu r/r w przypadku zatrudnienia.

Źródł: PAP Biznes

Ceny producentów wzrosły o 23,3% r/r w kwietniu

„Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2022 r. wzrosły w stosunku do marca 2022 r. o 1,9%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku – o 23,3%” – czytamy w komunikacie.

Spośród działów przetwórstwa przemysłowego w kwietniu 2022 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego najbardziej wzrosły ceny produkcji metali, podał GUS.

GUS podał też, że w kwietniu 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 11% r/r, a w porównaniu z marcem – o 1%.

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w kwietniu wzrosły w ujęciu rdr o 45,1 proc. 

W kwietniu 2022 r. ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego wzrosły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 45,1 proc., po wzroście o 35,9 proc. w marcu – podał Główny Urząd Statystyczny.
W stosunku do marca ceny wzrosły o 8,7 proc. 

W kwietniu 2022 r. ceny pszenicy w skupie (164,09 zł za dt) wzrosły zarówno w stosunku do marca br. (o 8,2%), jak i w ujęciu rocznym (o 73,5%). Na targowiskach za dt pszenicy płacono 175,40 zł, tj. o 9,7% więcej niż w poprzednim miesiącu.

Cena żyta w skupie wyniosła 138,36 zł za dt i była wyższa o 14,9% m/m oraz o 81,1% r/r. W obrocie targowiskowym cena żyta (127,18 zł za dt) wzrosła o 8,8% m/m.

Cena skupu drobiu rzeźnego (6,28 zł za kg) wzrosła zarówno w ujęciu miesięcznym (o 12,5%), jak i w porównaniu z kwietniem 2021 r. (o 54,4%).

„Cena skupu żywca wołowego (11,23 zł za kg) wzrosła zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego, jak i w porównaniu z kwietniem 2021 r. – odpowiednio o 5,1% i o 56,1%. Na targowiskach za żywiec wołowy płacono 9,91 zł za kg, tj. o 23,4% więcej niż w marcu br.” – podał GUS.

W kwietniu 2022 r. cena żywca wieprzowego w skupie wyniosła 6,92 zł za kg i była wyższa o 5,5% m/m i o 30,9% r/r. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 7,36 zł, tj. o 7% więcej niż w marcu 2022 r.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 213,47 zł, tj. o 8,6% m/m i o 40,2% r/r.

„W kwietniu 2022 r. cena ziemniaków w skupie (81,10 zł za dt) spadła w skali miesiąca o 2,0%, ale była wyższa w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku – o 10,4%. Na targowiskach za 1 dt ziemniaków płacono 149,32 zł, tj. o 0,9% więcej niż w marcu 2022 r” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES