GUS: płace i zatrudnienie w firmach w lutym w górę. Przeciętne wynagrodzenie wzrosło do 4949,42 zł

GUS: płace i zatrudnienie w firmach w lutym w górę. Przeciętne wynagrodzenie wzrosło do 4949,42 zł
Fot. stock.adobe.com/beeboys
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w lutym 2019 r. wzrosło o 7,6% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 2,9% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny.

W ujęciu miesięcznym przeciętne #wynagrodzenie wzrosło o 0,4% i wyniosło 4 949,42 zł #płace #zatrudnienie #praca #RynekPracy #GUS @GUS_STAT

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,4% i wyniosło 4 949,42 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,2% i wyniosło 6 378 tys. osób, podano w komunikacie.

Jedenastu ankietowanych analityków spodziewało się, że wzrost zatrudnienia sięgnął 2,8-2,9% r/r, przy średniej w sektorze przedsiębiorstw na poziomie 2,85% r/r w lutym br. (wobec wzrostu o 2,9% r/r w styczniu br.).

Czytaj także: Lekkie przyspieszenie wzrostu płac w lutym >>>

Według nich, wynagrodzenia w tym sektorze w lutym br. zwiększyły się o 6,7-7,7% r/r, przy średniej na poziomie 7,21% r/r (wobec 7,5% wzrostu w styczniu).

Czytaj także: Presja płacowa nie słabnie >>>

Presja płacowa może narastać w 2019 r.

Lutowe dane dotyczące wzrostu płac znalazły się znacząco powyżej konsensusu, a dane o zatrudnieniu potwierdziły stabilizację wzrostu zatrudnienia. Większość analityków zrewidowała już prognozę wzrostu wynagrodzeń na 2019 roku w górę i dostrzega możliwość narastania presji płacowej w 2019 roku.

Dane o płacach i zatrudnieniu odzwierciedlają dobrą sytuację na rynku pracy i dobre perspektywy dla krajowej konsumpcji prywatnej w 2019 roku. Część analityków wskazuje, że z uwagi na utrzymującą się niską podaż pracy roczna dynamika zatrudnienia będzie się stopniowo obniżać w kolejnych miesiącach. Niektórzy ekonomiści podkreślają utrzymujący się popyt na pracowników i silną presję płacową w gospodarce pomimo nadchodzącego spowolnienia gospodarczego.

Czytaj także: Płace dalej szybko rosną, wzrost zatrudnienia nieco wyhamował >>>

Ekonomiści są zgodni, że dzisiejsze dane nie wpłyną na zmianę przekazu Rady Polityki Pieniężnej i brak zmian stóp procentowych utrzyma się przez cały 2019 rok i 2020 rok.

„Zatrudnienie w przedsiębiorstwach, choć nieco wolniej to jednak nadal rośnie, i w kolejnych miesiącach obserwować będziemy prawdopodobnie jego dynamikę wciąż w okolicach 2.9%-3.0%r/r. Z kolei dynamika płac może, biorąc pod uwagę pierwsze dwa miesiące br., utrzymywać się wciąż na poziomach zbliżonych do obserwowanych na przestrzeni 2018 r., tj. w okolicach 7.0%r/r.” – ocenia główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

„Dynamika w lutym będzie najprawdopodobniej najwyższa w 1 poł. roku – w kolejnych miesiącach oczekujemy spowolnienia do ok. 7%r/r. Niższą kontrybucję dostarczą m.in. sektor budowlany i usługi z uwagi na niekorzystne efekty statystyczne” – uważa ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki.

„Jednocześnie w kolejnych miesiącach oczekujemy stopniowego osłabienia dynamiki zatrudnienia w kierunku 2,0% r/r przy stopniowo hamującym wzroście popytu na pracę, w warunkach utrzymującego się znaczącego problemu ograniczeń po stronie podaży pracy” – podsumowuje ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska.

Źródło: ISBnews