GUS: liczba wolnych miejsc pracy wzrosła do 153,5 tys. w III kw.; zdalną pracę wykonywało 5 proc. wszystkich pracujących

GUS: liczba wolnych miejsc pracy wzrosła do 153,5 tys. w III kw.; zdalną pracę wykonywało 5 proc. wszystkich pracujących
Fot. stock.adobe.com/alesmunt
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 153,5 tys. w końcu III kwartału 2021 r. i była wyższa o 7,5% niż kwartał wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W porównaniu z III kw. 2020 r. liczba wolnych miejsc pracy była większa o 68,5%. W III kwartale 2021 r. na jedno zlikwidowane miejsce pracy przypadły 2,3 nowo utworzone miejsca pracy.

Wyniki badania za trzeci kwartał 2021 r. wskazują, iż pomimo trwającej w Polsce epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 sytuacja na rynku pracy poprawiła się w porównaniu z rokiem poprzednim.

„Na koniec badanego kwartału zwiększyła się liczba wolnych miejsc pracy oraz znacząco wzrósł wskaźnik wolnych miejsc pracy. W ciągu trzeciego kwartału odnotowano także wzrost liczby nowo utworzonych miejsc pracy, natomiast spadek liczby miejsc zlikwidowanych. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy ponad dwukrotnie przewyższyła liczbę zlikwidowanych miejsc” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Barometr Ofert Pracy w listopadzie w górę, ale rośnie niepewność związana z nowym wariantem koronawirusa >>>

Liczba wolnych nowo utworzonych miejsc pracy była większa o 94,9% niż w końcu III kw. poprzedniego roku, podał GUS.

„Podmioty poszukiwały pracowników m.in. za pośrednictwem urzędów pracy. Do tych urzędów w końcu trzeciego kwartału 2021 r. zgłoszono 22,8 tys. wolnych miejsc pracy. Stanowiły one 14,8% ogółu wolnych miejsc w końcu trzeciego kwartału” – czytamy dalej.

Wskaźnik wolnych miejsc pracy

Wskaźnik wolnych miejsc pracy (określający udział wolnych miejsc pracy w sumie zagospodarowanych i niezagospodarowanych miejsc pracy w danym okresie) wyniósł w Polsce na koniec III kw. 1,25% i był wyższy o 0,53 pkt proc. niż w analogicznym okresie 2020 r. i wyższy o 0,09 pkt proc. niż w poprzednim kwartale.

Czytaj także: Grant Thornton: liczba nowych ofert pracy w Polsce wzrosła o 57,6 proc. rdr w listopadzie >>>

„Wartość tego wskaźnika należała do najwyższych od początku 2012 r. (wyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy odnotowano jedynie w drugim kwartale 2018 r., kiedy wyniósł 1,26%)” – podał GUS.

Praca zdalna

Zdalną pracę wykonywało 5% wszystkich pracujących na koniec III kw. br. w związku z sytuacją epidemiczną, wynika z badania „Popyt na pracę” GUS. 

W końcu września 2021 r. udział osób, które pracowały zdalnie w związku z sytuacją epidemiczną w ogólnej liczbie pracujących objętych badaniem 'Popyt na pracę’ wyniósł 5% i było to o 0,8 pkt proc. mniej niż w końcu września 2020 r.

„W trzecim kwartale skala wykorzystania pracy zdalnej w sektorze prywatnym była wyższa niż w sektorze publicznym” – czytamy w komunikacie.

W skali całej gospodarki wykorzystanie pracy zdalnej pozostało największe w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących powyżej 49 osób.

„Udział pracujących zdalnie w podmiotach tej wielkości wyniósł 6,8%, było to o 0,9 pkt proc. mniej niż w trzecim kwartale 2020 r. W podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących do 9 osób pracę zdalną świadczyło 2,4% pracujących, natomiast w podmiotach od 10 do 49 osób 2,5%” – czytamy dalej.

W stopniu znacząco wyższym niż średnio w Polsce przejście na pracę zdalną miało miejsce w regionie warszawskim stołecznym, podał GUS.

„Niemal co 7. pracujący wykonywał tam pracę zdalnie w następstwie zaistniałej sytuacji epidemicznej. Wśród pozostałych regionów zastosowanie omawianej formy pracy w realiach zagrożenia epidemicznego w najmniejszym stopniu miało miejsce w regionie świętokrzyskim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim, gdzie pracę zdalną z powodu zagrożenia COVID-19 wykonywało po 0,5% pracujących” – podał GUS.

W sekcji informacja i komunikacja praca zdalna była wykonywana przez niemal 51% pracujących, podał GUS.

„W stosunku do pozostałych sekcji stosunkowo duży udział pracujących objętych ta formą pracy z powodu pojawienia się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wystąpił również w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” – podał GUS w informacji.

Źródło: ISBnews