GUS: eksport w euro wzrósł o 21,9 proc. rdr, import o 23,5 proc. rdr w styczniu – lipcu 2021 r.

GUS: eksport w euro wzrósł o 21,9 proc. rdr, import o 23,5 proc. rdr w styczniu – lipcu 2021 r.
Fot. stock.adobe.com/enanuchit
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Eksport wzrósł o 21,9% r/r do 160,2 mld euro w styczniu-lipcu 2021 r., zaś import wzrósł o 23,5% w tym okresie i wyniósł 157,1 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Dodatnie saldo wyniosło 3,1 mld euro, w styczniu-lipcu 2020 r. 4,3 mld euro.

„Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 193,1 mld USD, a import 189,3 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 33,4%, a w imporcie o 35,1%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 3,8 mld USD, w analogicznym okresie 2020 r. wyniosło 4,7 mld USD” – czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec wzrósł o 22,5 proc. rdr

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 22,5% r/r i wyniósł 45,9 mld euro w styczniu-lipcu 2021 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 22,2% r/r do 33,7 mld euro, podał GUS.

Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,1 pkt proc. i wyniósł 28,6%, a w imporcie spadł o 0,2 pkt proc. i stanowił 21,5%. Dodatnie saldo wyniosło 55,2 mld zł (14,6 mld USD, 12,2 mld euro) wobec 43,4 mld zł (10,8 mld USD, 9,8 mld euro) w analogicznym okresie ub. roku.

Czytaj także: NBP: eksport liczony w euro wzrósł o 13,7 proc. rdr, import o 22,1 proc. w lipcu >>>

„Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 519,2 mld zł, w tym z UE – 480,4 mld zł, wobec odpowiednio 415,7 mld zł, w tym z UE 376,6 mld zł w analogicznym okresie ub. roku” – czytamy dalej.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 65,6%), a importu ogółem – 64,6% (wobec 64,1% w styczniu -lipcu 2020 r.), podał także Urząd.

Najszybciej rósł eksport olejów, tłuszczy

Najszybszy wzrost eksportu w okresie styczeń-lipiec 2021 r. dotyczył olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 38%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 37,8%), podał GUS.

„W eksporcie największy wzrost dotyczył olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 38%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 37,8%), paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 35,7%), maszyn i urządzeń transportowych (o 32,6%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 27,7%), różnych wyrobów przemysłowych (o 26,0%), chemii i produktów pokrewnych (o 20,5%), żywności i zwierząt żywych (o 9,9%) oraz napojów i tytoniu (o 0,9%), natomiast spadek odnotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 4,6%)” – czytamy w komunikacie.

W imporcie wzrost zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 108,8%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 36,5%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 31,2%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 29,8%), w maszynach i urządzeniach transportowych (o 28,2%), w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 27,2%), różnych wyrobach przemysłowych (o 24,2%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 21,9%), w napojach i tytoniu (o 7,8%) oraz w żywności i zwierzętach żywych (o 5,9%), podał GUS.

Źródło: ISBnews