GUS: eksport w euro spadł o 4 proc. rdr, import o 8 proc. rdr w okresie styczeń – wrzesień 2020 r.

GUS: eksport w euro spadł o 4 proc. rdr, import o 8 proc. rdr w okresie styczeń – wrzesień 2020 r.
Fot. stock.adobe.com/kamonrat
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Eksport spadł o 4% r/r do 169,9 mld euro w styczniu-wrześniu 2020 r., zaś import spadł w tym okresie o 8% r/r i wyniósł 162,4 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny.

Dodatnie saldo wyniosło 7,5 mld euro, w styczniu-wrześniu ub.r. 0,5 mld euro.

„Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 190 mld USD, a import 181,6 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 4,6%, a w imporcie o 8,6%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 8,4 mld USD, w analogicznym okresie ub.r. wyniosło 0,6 mld USD” – czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec spadł do 48,4 mld euro

Polski eksport do Niemiec spadł o 1,5% r/r i wyniósł 48,4 mld euro w styczniu-wrześniu 2020 r., zaś import w tym czasie spadł o 9,9% r/r do 35,3 mld euro, podał także GUS.

Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,7 pkt proc. i wyniósł 28,5%, a w imporcie obniżył się o 0,5 pkt proc. i stanowił 21,7%. Dodatnie saldo wyniosło 57,6 mld zł (14,6 mld USD, 13,1 mld euro) wobec 42,6 mld zł (11,2 mld USD, 9,9 mld euro) w styczniu – wrześniu 2019 r., podano także.

Czytaj także: NBP: eksport liczony w euro wzrósł o 4,6 proc. rdr, import o 1,5 proc. we wrześniu >>>

„Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,7% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,4%), a importu ogółem – 64% (wobec 63,6% w styczniu-wrześniu 2019 r.)” – czytamy dalej.

Po trzech kwartałach br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano spadek eksportu do prawie wszystkich państw, oprócz Stanów Zjednoczonych, Szwecji oraz Niemiec, a w imporcie wzrost – z Chin i Korei Południowej, podał także Urząd.

Najszybciej rósł eksport olejów, tłuszczów i wosków

Najszybszy wzrost eksportu w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. dotyczył dotyczył olejów, tłuszczów, wosków, zwierzęcych i roślinnych (o 28%), napojów i tytoniu (o 18,1%), żywności i zwierząt żywych (o 7,4%) oraz chemii i produktów pokrewnych (o 6,3%),, podał GUS.

„W okresie styczeń – wrzesień br. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. odnotowano spadek w połowie sekcji towarowych” – czytamy w komunikacie.

Spadek w eksporcie odnotowano m.in. w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 32,2%), towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 31%),surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 5,8%), maszynach i urządzeniach transportowych (o 5,3%) oraz towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 4,8%), podał Urząd.

W imporcie największy wzrost zanotowano w olejach, tłuszczach, woskach, zwierzęcych i roślinnych (o 27,4%), napojów i tytoniu (o 18,9%), żywności i zwierząt żywych (o 5,5%) oraz chemii i produktów pokrewnych (o 3,4%), natomiast spadek obserwowano m.in. w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 41,7%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 30,5%), surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 9,7%), maszynach i urządzeniach transportowych (o 8,4%) oraz w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 6,9%), podał też Urząd.

Źródło: ISBnews