Grzegorz Wrochna nowym prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej

Grzegorz Wrochna nowym prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej
Grzegorz Wrochna prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Źródło: gov.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej został były wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Grzegorz Wrochna. Nominację na to stanowisko wręczył mu wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT).

Grzegorz Wrochna jest profesorem nauk fizycznych […] Był inicjatorem utworzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych w 2011 r. i jego dyrektorem do 2015 r.” – czytamy w komunikacie.

Priorytetowym zadaniem Polskiej Agencji Kosmicznej jest dbałość o bezpieczeństwo państwa oraz zwiększenie polskiego potencjału obronnego poprzez wykorzystanie systemów satelitarnych

W latach 1986‒1991 pracował na Wydziale Fizyki UW, współpracował z ośrodkami naukowymi DESY w Hamburg i CERN w Genewie. W latach 1991‒1998 w CERN uczestniczył w projektowaniu i budowie eksperymentu CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów LHC, w szczególności w projektowaniu i testowaniu elektroniki odpornej na promieniowanie.

Od 1999 pracował w Instytucie Problemów Jądrowych, od 2006 jako dyrektor, wcześniej jako kierownik Laboratorium Aparatury Astrofizycznej.

Był inicjatorem utworzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych w 2011 r. i jego dyrektorem do 2015 r. Utworzył w nim m.in. Zakład Astrofizyki Cząstek. Był współtwórcą i przewodniczącym Polskiej Sieci Astrofizyki Cząstek.

Wraz z prof. Makiewiczem z CFT PAN prowadził eksperyment „Pi of the Sky” śledzący optycznie  błyski promieniowania gamma wykrywane przez sieć satelitów. Obserwacja najjaśniejszego z nich zaowocowała wspólną z zespołem satelity NASA SWIFT publikacją w „Nature”.

Reprezentował Polskę w komitetach programowych EURATOM, komitetach Nuclear Energy Agency OECD,  Radzie Nadzorczej unijnego Joint Research Centre (od 2019 roku). 

W latach 2017‒2018 był przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej. W latach 2019‒2020 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie nadzorował m.in. współpracę z Komisją Europejską i Europejską Agencją Kosmiczną (ESA).

Polska Agencja Kosmiczna

Polska Agencja Kosmiczna POLSA powstała na mocy ustawy z 26 września 2014 r. Jej zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez łączenie świata biznesu i nauki.

POLSA pomaga też rodzimym przedsiębiorcom w pozyskiwaniu funduszy z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Istotnym aspektem działań Agencji jest działanie na rzecz rozwoju technik satelitarnych, znajdujących zastosowanie w komunikacji, nawigacji, monitoringu środowiska czy prognozowaniu pogody.

Priorytetowym zadaniem Polskiej Agencji Kosmicznej jest dbałość o bezpieczeństwo państwa oraz zwiększenie polskiego potencjału obronnego poprzez wykorzystanie systemów satelitarnych.

Źródło: ISBnews