Grupa PZU notuje historyczne wyniki w roku 2021

Grupa PZU notuje historyczne wyniki w roku 2021
Fot. Stock.adobe.com/OlekAdobe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 3,336 mld zł, co jest wynikiem najwyższym od 12 lat. W roku 2021 Grupa PZU zwiększyła też przypis składki brutto do 25,1 mld zł, najwyższej wartości w swojej historii. Mocno wzrosła sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Zwrot na kapitale w ubiegłym roku na poziomie 18,6% stawia PZU wśród najbardziej rentownych ubezpieczycieli w Europie.

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich co do wyniku netto za IV kwartał wahały się od 706 mln zł do 802 mln zł.

Zysk netto w IV kwartale wzrósł 26 proc. rdr i 19 proc. kdk.

W całym 2021 roku zysk netto grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej wzrósł do 3.336 mln zł z 1.912 mln zł rok wcześniej. PZU podało, że to najwyższy wynik grupy od 12 lat.

Zwrot na kapitale w ubiegłym roku był na poziomie 18,6 proc. – 1,2 p.p. powyżej celu strategicznego i 7,7 p.p. powyżej poziomu z roku 2020.

Czytaj także: Wspólny pakiet usług PZU i Banku Ochrony Środowiska, na początek ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych >>>

Jesteśmy dobrze przygotowani na ewentualne turbulencje na rynku.

„Mamy zdywersyfikowany i bezpieczny portfel inwestycji, niską ekspozycję na akcje, zamkniętą pozycję walutową. Duże bezpieczeństwo prowadzonej działalności, potencjał kapitałowy i wypracowany w minionym roku wysoki wynik tworzą solidną bazę do kontynuacji wypłaty dywidend” – powiedziała cytowana w komunikacie prasowym prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

Składka przypisana brutto

Składka przypisana brutto grupy w IV kwartale wyniosła 6.830 mln zł i okazała się 4 proc. wyższa od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie ona 6.578 mln zł (w przedziale oczekiwań 6.171 – 6.847 mln zł). Składka wzrosła 4 proc. rdr i 16 proc. w ujęciu kwartalnym.

Składka w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych

Składka w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce w IV kw. wyniosła 4,1 mld zł, rosnąc o 6,3 proc. rok do roku. W całym roku 2021 zwiększyła się o 7,1 proc. – do 14,09 mld zł. PZU podało, że mocne wzrosty nastąpiły zwłaszcza w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych: w segmencie ubezpieczeń masowych o 15,1 proc. (z 3,48 mld zł w 2020 r. do 4,01 mld zł w 2021 r.) oraz w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych o 13,6 proc. (z 1,62 mld zł w 2020 r. do 1,84 mld zł w 2021 r.).

Najmocniejsze wzrosty zanotowało w segmencie pozakomunikacyjnych ubezpieczeń masowych

PZU podało, że w IV kwartale najmocniejsze wzrosty zanotowało w segmencie pozakomunikacyjnych ubezpieczeń masowych, gdzie składka wzrosła o 30,7 proc. rdr, głównie za sprawą większej sprzedaży ubezpieczeń mieszkań, małych i średnich przedsiębiorstw, upraw rolnych, a także ubezpieczeń oferowanych we współpracy z bankami Grupy PZU.

Wskaźnik mieszany COR ubezpieczeń majątkowych w IV kw. 2021 r. pozostał na niskim poziomie 87,7 proc. wobec 87,6 proc. rok wcześniej. W całym roku 2021 COR wyniósł 89,1 proc. wobec 88,4 proc.

Składka w ubezpieczeniach komunikacyjnych

W warunkach dużej presji cenowej składka w ubezpieczeniach komunikacyjnych w IV kwartale 2021 r. wzrosła o 2,5 proc. rdr. PZU podało, że w grudniu ubiegłego roku trend spadku cen na tym rynku został zatrzymany, lecz w całym IV kw. średnie ceny były niższe niż we wcześniejszych kwartałach.

W całym 2021 roku przypis składki brutto zwiększył się do 25,1 mld zł, rosnąc o 5,1 proc. rdr.

Składka przypisana brutto pozyskana we współpracy z bankami z grupy PZU wyniosła w 2021 r. ponad 1,3 mld zł, co oznacza wzrost o 75,6 proc. rdr. W tym sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Banku Pekao i Alior Banku osiągnęła poziom ponad 720 mln zł, a ochronnych ubezpieczeń na życie ponad 270 mln zł.

Odszkodowania

Odszkodowania netto wyniosły w ostatnim kwartale 2021 roku 3.767 mln zł i były 7 proc. niższe od oczekiwań. Rynek spodziewał się odszkodowań na poziomie 4.031 mln zł, w przedziale 3.879 – 4.175 mln zł. Odszkodowania spadły 11 proc. rdr i 3 proc. kdk.

Wynik na działalności lokacyjnej

Wynik na działalności lokacyjnej z uwzględnieniem konsolidacji banków i kosztów odsetkowych, według wyliczeń PAP Biznes, wyniósł 2.347 mln zł i był 6 proc. wyższy od oczekiwań na poziomie 2.224 mln zł, w przedziale 2.138 – 2.310 mln zł. Wynik inwestycyjny wzrósł 13 proc. rdr i 15 proc. kdk.

Koszty operacyjne

Koszty operacyjne w ostatnim kwartale 2021 roku wyniosły 2.759 mln zł, czyli były 3 proc. wyższe od oczekiwań (2.669 mln zł). Koszty wzrosły 10 proc. rdr i 8 proc. kdk.

W 2021 składki ubezpieczeniowe zebrane na Ukrainie stanowiły 1,3 proc. całego przypisu składki grupy PZU. Spółki zależne na Ukrainie w chwili wybuchu wojny zatrudniały ok. 800 osób i miały 103 placówki.

Czytaj także: PZU Ukraina: w ograniczonym zakresie funkcjonuje ok. 40 proc. placówek >>>

PZU podało, że pod koniec 2021 roku grupa posiadała następujące ekspozycje na rynki objęte działaniami wojennymi/sankcjami (wg wyceny na tę datę): obligacje emitowane przez rządy Rosji (90 mln zł), Białorusi (1,6 mln zł) i Ukrainy (4 mln zł) (ekspozycje sprzedane do 3 marca 2022 r.) oraz 335 mln bankowych ekspozycji kredytowych i 317 mln bankowych zaangażowań pozabilansowych.

Na koniec 2021 r. aktywa pod zarządzaniem grupy PZU (TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI) wzrosły do 35,1 mld zł (+6,6 proc. rdr).

PZU może przekroczyć cel wzrostu składki w 2024 r. do 26,2 mld zł

PZU nie wyklucza, że przekroczy zapisany w strategii na lata 2021-2024 cel wzrostu składki przypisanej grupy do 26,2 mld zł – poinformował członek zarządu PZU Tomasz Kulik.

„Biorąc pod uwagę moment ogłoszenia strategii, sam początek pandemii, dużą zmienność, która temu towarzyszyła, jesteśmy nie tylko na dobrej drodze do wykonania tego celu, ale na dobrej drodze, by ten cel przekroczyć” – powiedział Kulik.

Wyniki PZU w IV kw. powyżej oczekiwań, wsparte zyskiem na portfelu nieruchomości

Zysk netto grupy PZU w IV kwartale 2021 roku wzrósł do 906 mln zł i okazał się 21 proc. wyższy od oczekiwań rynku. Analitycy zwracają uwagę, że wyniki ubezpieczyciela wsparł jednorazowy duży zysk na portfelu nieruchomości.

KAMIL STOLARSKI, SANTANDER BM”

„PZU zanotował w IV kwartale jednorazowy, duży zysk na nieruchomościach w wysokości 305 mln zł; spodziewałem się, że pozycja ta wyniesie około 20 mln zł. To jest coś co wyjaśnia dużą część tego pozytywnego zaskoczenia w wynikach grupy.

W porównaniu do moich oczekiwań wynik z ubezpieczeń życiowych grupowych i indywidulanie kontynuowanych jest słabszy. Marża przed pandemią była w okolicach 20 proc., a w IV kwartale wyniosła 7 proc. Widać, że zwiększona śmiertelność z uwagi na Covid-19 zaciążyła na wynikach.

W ubezpieczeniach życiowych jest powtórka z poprzednich kwartałów – relatywnie słabo jest w ubezpieczeniach samochodowych, składka OC nadal spada, ale bardzo dobry wynik jest w ubezpieczeniach majątkowych, niesamochodowych.

Kontrybucja banków była płaska kwartał do kwartału, a ja zakładałem, że ona będzie wyższa w porównaniu do III kwartału.

W 2022 roku ciężko będzie pobić wyniki z PZU.

W 2021 roku była dwa duże one-offy: na nieruchomości z IV kwartału, a na początku 2021 roku był zysk na akcjach InPost”.

MACIEJ MARCINOWSKI, TRIGON DM:

„Składka netto zgodna z konsensusem, ale lekko poniżej naszych oczekiwań. Bardzo mocny poziom wyniku lokacyjnego pomimo 179 mln zł straty na portfelach klientów zewnętrznych. Spółka niespodziewanie zrealizowała 305 mln zł zysku na portfelu nieruchomości (w związku z rozliczeniem marży w zakresie prowadzonych projektów deweloperskich). Dzięki temu wynik na portfelu głównym wyniósł aż 649 mln zł (wobec oczekiwanych przez nas 302 mln zł).

Po stronie kosztowej odszkodowania netto są lepsze od oczekiwań, ale po skorygowaniu o stratę na portfelach klientów zewnętrznych wyniosłyby 3.946 mln zł (vs. 3.903 mln zł oczekiwane przez nas). Poza tym, widoczne oszczędności na kosztach administracyjnych zostały z nawiązką utracone na wysokich kosztach akwizycji.

Marża na ubezpieczeniach grupowych wyniosła 7,4 proc. (zakładaliśmy 10,2 proc.), ale wskaźnik CoR wyniósł 87,7 proc. (zakładaliśmy 91,0 proc.).

Same wyniki fundamentalnie nie dostarczają więc istotnych pozytywnych informacji, ale wyższy od prognoz całoroczny zysk netto daje szansę na wyższą dywidendę.

Może ona wynieść według nas ok. 2,9 zł na akcję (DY=8,5 proc.)”.

Źródło: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. / PZU S.A., PAP BIZNES