Grupa Lotos: 810 mln zł zysku netto w III kw.; wysokie ceny gazu co najmniej do połowy 2022 r.

Grupa Lotos: 810 mln zł zysku netto w III kw.; wysokie ceny gazu co najmniej do połowy 2022 r.
Źródło: stock.adobe.com / Mike Mareen
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto Grupy Lotos w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 810 mln zł i był zgodny z wcześniejszymi szacunkami podanymi przez spółkę - poinformował Lotos w komunikacie. Rok wcześniej zysk netto grupy wynosił 249,3 mln zł.

Przychody grupy w trzecim kwartale wyniosły 9,2 mld zł wobec 5,36 mld zł rok wcześniej.

Oczyszczona EBITDA LIFO Grupy Lotos w trzecim kwartale wyniosła 1,15 mld zł wobec 433,2 mln zł przed rokiem.

Raportowany zysk EBIT w trzecim kwartale sięgnął 1,18 mld zł wobec 194,1 mln zł przed rokiem. Na wynik składa się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu w wysokości 992,8 mln zł, zysk operacyjny segmentu wydobywczego 194,9 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości -10,4 mln zł.

Raportowana EBITDA w trzecim kwartale wynosi 1,43 mld zł, a przed rokiem EBITDA wyniosła 453 mln zł.

Notowania gazu w III kw. osiągnęły historyczne maksima

Notowania gazu w III kwartale 2021 r. osiągnęły historyczne maksima (+80 proc. kw./kw. i +496,7 proc r/r). Wzrosła również, choć nie tak spektakularnie, średnia cena ropy Brent (+6,6 proc. kw./kw. i +71,3 proc. r/r).

„Takie otoczenie makroekonomiczne wspierało wynik segmentu wydobywczego. Zgodnie z prognozami ceny obu surowców powinny utrzymać się na podobnym poziomie w kolejnych miesiącach, co powinno przełożyć się na lepsze wykorzystanie potencjału tego segmentu” – napisano w komunikacie.

Poprawił się poziom konsumpcji na krajowym rynku paliw

W trzecim kwartale wyraźnie poprawił się poziom konsumpcji na krajowym rynku paliw po zeszłorocznych ograniczeniach wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19. Wzrost zapotrzebowania na benzynę po 9 miesiącach wzrósł w Polsce o 8,5 proc. Popyt na olej napędowy zwiększył się o 7,1 proc.

Istotne wsparcie dla marżowości segmentu produkcji i handlu stanowiły lekkie frakcje ropy naftowej, dzięki utrzymującej się wysokiej zyskowności benzyn motorowych (+22,3 proc. kw./kw. i +242,7 proc. r/r) w najlepszym pod względem sezonowości kwartale pracy rafinerii. Trzeci kwartał to także solidna odbudowa cracku na diesla (+22,5 proc. kw./kw. i +110,8 proc. r/r), kluczowego paliwa dla baryłki uzysków spółki.

Wynik segmentu wsparły także wysokie notowania olejów bazowych, będące rezultatem ich ograniczonej dostępności na rynku oraz stopniowej odbudowy ich podaży. Nadal znacząca była opłacalność morskiego eksportu benzyny surowej. Natomiast portfel produktów ciężkich był zdominowany przez asfalty, w związku z utrzymującymi się atrakcyjnymi cenami tego produktu na bardzo chłonnym rynku krajowym i sąsiednich. Ich stabilną sprzedaż wspierały sprzyjające budowie dróg warunki pogodowe.

Segment wydobycie

W III kwartale 2021 r. Lotos wydobywał węglowodory na średnim poziomie 15,2 tys. boe/dzień (-1,7 proc. kw./kw. i -19 proc. r/r). Na niski wolumen wydobycia wpłynął przede wszystkim przeprowadzony we wrześniu około miesięczny postój hubu Sleipner, który wraz z podłączonym złożem Utgard odpowiada za ponad 80 proc. produkcji Lotosu w Norwegii.

Produkcja w Polsce utrzymywała się na stabilnym poziomie – spadek na złożu B8 (spowodowany planowaną tygodniową przerwą w produkcji związaną z wymianą boi) zrekompensował wzrost wydobycia na złożu B3 (będący efektem skutecznie przeprowadzonego programu rekonstrukcji łącznie 8 odwiertów na przestrzeni 2020 r. oraz realizacji wiercenia dodatkowego odwiertu, a także rekonstrukcji odwiertu zagłowiczonego podwodnie). Wielkość produkcji ze złóż litewskich również bez większych zmian.

Przychody ze sprzedaży segmentu wydobywczego wyniosły w okresie lipiec – wrzesień 436,4 mln zł. Za ich wzrost (+14,5 proc. kw./kw. i +68,8 proc. r/r), pomimo spadku wolumenu, odpowiadają wysokie notowania gazu ziemnego oraz ropy Brent, a także wzrost średniokwartalnego kursu dolara.

Oczyszczony wynik EBITDA tego obszaru na poziomie 255,4 mln zł jest o 19 proc. wyższy niż w drugim kwartale 2021 r. i o 161,4 proc. wyższy niż w III kwartale 2020 r.

Segment produkcji i handlu

Grupa Lotos w trzecim kwartale w pełni wykorzystywała projektowe moce wytwórcze gdańskiego zakładu, osiągając poziom 2,7 mln ton (+2,7 proc. kw./kw. i +5,8 proc. r/r). Skokowy wzrost notowań gazu ziemnego w tym okresie spowodował załamanie się opłacalności wykorzystywania go do procesów technologicznych w rafinerii, a tym samym większą w porównaniu do analogicznego okresu presję na wyniki segmentu produkcji i handlu. Przełożyło się to na intensywną optymalizację pracy zakładu w Gdańsku, zarówno po stronie doboru wsadu (dieta ropna), struktury uzysków rafinerii, jak i nośników energii (stopniowe zastępowanie gazu ziemnego lekkimi frakcjami, tj. gazem płynnym, benzyną surową i lekką oraz niskozasiarczonym olejem opałowym).

Przychody ze sprzedaży tego segmentu wyniosły 8,9 mld zł (+24,4 proc. kw./kw. i +70 proc. r/r). To efekt wyższego wolumenu sprzedaży (+10,5 proc. kw./kw. i +3,9 proc. r/r) oraz wyższej średniej ceny sprzedaży netto (+12,6 proc. kw./kw. i +63,6 proc. r/r).

Gdański koncern odnotował rekordowo wysoki oczyszczony wynik EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu, który wyniósł 0,91 mld zł (+19,1 proc. kw./kw. i +166,9 proc. r/r).

Na koniec III kwartału Lotos posiadał w swojej sieci 516 stacji paliw, tj. o 5 więcej niż na koniec września 2020 r. W ubiegłym kwartale obszar detaliczny wygenerował zysk EBITDA na poziomie 82,5 mln zł.

Po trzech kwartałach 2021 roku wynik operacyjny grupy wynosi 3,08 mld zł, a zysk netto 2,22 mld zł. Przychody grupy po trzech kwartałach wynoszą 22,48 mld zł wobec 15,7 mld zł przed rokiem. Oczyszczony wynik EBITDA grupy za 9 miesięcy 2021 roku wynosi 2,751 mld zł.

Dług finansowy na 30 września osiągnął 3,29 mld zł i jest niższy o 785,3 mln zł w stosunku do końca grudnia 2020 roku, głównie na skutek spłaty celowych kredytów inwestycyjnych.

Dług netto wyniósł 1,58 mld zł wobec 1,93 mld zł na koniec 2020 roku. Wskaźnik długu netto do zysku oczyszczonego EBITDA LIFO na 30 września 2021 roku wyniósł 0,5x – co stanowi spadek o 0,9x w stosunku do 31 grudnia 2020 roku.

Po 9 miesiącach przerób ropy naftowej w rafinerii w Gdańsku wynosi 7,302 mln ton wobec 7,632 mln ton rok temu.

Dzienne wydobycie węglowodorów po trzech kwartałach wynosi 17,695 tys. boe wobec 21,02 tys. boe rok wcześniej.

Po dziewięciu miesiącach 2021 roku nakłady inwestycyjne Grupy Lotos wynoszą 692 mln zł, w tym 254 mln zł w segmencie produkcji i handlu, 122 mln zł w detalu i 198 mln zł w wydobyciu.

Wyniki operacyjne Grupy Lotos3Q20213Q2020różnica2Q2021różnica
      
Przychody9201536472%741524%
EBIT1177194,1506%1242-5%
EBITDA1431453,2216%1496-4%
Efekt LIFO-317,3-112,3183%-302,45%
Oczyszczona EBITDA LIFO1152433,2166%984,117%
      
Segment wydobywczy3Q20213Q2020różnica2Q2021różnica
      
Przychody436,4258,669%381,214%
EBIT194,9-62,1370,6-47%
EBITDA255,45,14908%433,3-41%
Oczyszczony wynik EBITDA255,497,7161%214,719%
      
Segment produkcji i handlu3Q20213Q2020różnica2Q2021różnica
      
Przychody8919524670%716824%
EBIT992,8260,6281%863,415%
EBITDA1186452,5162%105512%
EBIT LIFO675,5148,3355%56120%
Oczyszczona EBITDA LIFO907,3339,9167%761,919%
      
Obszar detaliczny3Q20213Q2020różnica2Q2021różnica
      
wolumen sprzedaży (tys. ton)357,5344,34%31912%
Przychody2174165232%184118%
Wynik operacyjny51,563-18%42,421%
EBITDA82,592-10%73,512%

Grupa Lotos spodziewa się wysokich cen gazu co najmniej do połowy 2022 r.

Grupa Lotos zakłada, że obecne otoczenie rynkowe, związane przede wszystkim z wysokimi notowaniami gazu ziemnego, utrzyma się co najmniej do połowy 2022 roku, poinformował dyrektor ds. finansowych Łukasz Minuth.

„Przewidujemy, że w tym otoczeniu rynkowym, które mamy obecnie, pozostaniemy przynajmniej do połowy 2022 roku” – powiedział Minuth podczas konferencji prasowej.

Ceny gazu może nie będą aż tak wysokie, jak w IV kwartale tego roku, ale pozostaną wysokie.

Jak podkreślił szef Biura Relacji Inwestorskich Grupy Lotos Wojciech Zengteler, wyniki koncernu w IV kwartale roku w dużej mierze uzależnione będą właśnie od warunków zewnętrznych.

„Sezonowo czwarty kwartał jest zwykle najsłabszy w roku, a w tym roku wynik uzależniony będzie od tego, jak efektywni będziemy w zastępowaniu gazu ziemnego jako medium do przerobu ropy innymi, tańszymi surowcami. Marże produktowe pozostają na niezłym poziomie, ale koszty produkcji poszły mocno do góry” – wyjaśnił Zengteler.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews