Grupa Idea Bank podwoiła zysk

Grupa Idea Bank podwoiła zysk
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
I kwartał 2017 r. Grupa Idea Bank zakończyła zyskiem z działalności kontynuowanej, skorygowanym o składkę na Fundusz Przymusowej Restrukturyzacji, na poziomie 60,2 mln PLN. To wzrost rok do roku o 111%. Zysk netto (uwzględniający to obciążenie) wyniósł 51,2 mln PLN.

W pierwszych trzech miesiącach roku liczba klientów posiadających rachunki w Idea Banku oraz depozytowych przekroczyła 300 tys. Wysoki był poziom sprzedaży produktów kredytowych oraz leasingowych – wyniósł 2,4 mld zł. Wzrósł on rok do roku o ponad 30% i przyczynił się do dalszego zwiększenia sumy bilansowej Grupy (22,3 mld zł). Ten historycznie najwyższy poziom udało się osiągnąć m.in. dzięki silnemu wzrostowi sprzedaży leasingu – zwiększyła się ona o 40% rok do roku, przekraczając poziom 1,2 mld PLN. Z produktów kredytowych Grupy Idea Banku korzysta już prawie 126 tys. klientów.

Innowacje, które cały czas wprowadzamy, a zwłaszcza nagradzane na całym świecie projekty mobilnego wpłatomatu, Idea Huby oraz system bankowości Idea Cloud, stały się skutecznym narzędziem akwizycji klientów. Szczególnie cieszy nas ciągle rosnąca liczba klientów z długą historią działalności gospodarczej – podkreślił Jarosław Augustyniak, prezes zarządu Idea Banku. W marcu suma wpłat do mobilnych wpłatomatów po raz pierwszy w historii przekroczyła 50 mln zł. Klienci wpłacili do nich 51,5 mln PLN, o 418% więcej niż przed rokiem.

Wynik prowizyjny wzrósł o ponad 21%, do 103,7 mln zł. Złożyła się na to rosnąca sprzedaż faktoringu, abonamentów księgowych, a także produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych. Wynik odsetkowy wyniósł natomiast 185,2 mln PLN – wzrósł aż o 42,3% rok do roku. Dzięki dalszej obniżce kosztu finansowania do 19 p.b. powyżej stopy WIBOR (z 73 p.b. w I kw. 2016 r.) marża odsetkowa NIM utrzymała się na poziomie 4%.

W I kwartale br. Idea Bank zapłacił 15,2 mln zł podatku od aktywów, wykazał też 9 mln zł kosztu z tytułu składki na Fundusz Przymusowej Restrukturyzacji. Wskaźnik C/I skorygowany o powyższe koszty wyniósł 47%. – Spadek wskaźnika C/I poniżej 50% udało nam się osiągnąć już drugi kwartał z rzędu. Konsekwentnie realizujemy więc strategię rozwoju przedstawioną podczas IPO – zauważył Jarosław Augustyniak.

Grupa Idea Banku skutecznie kontroluje ryzyko kredytowe oraz konsekwentnie dba o wysoką jakość portfela. Dzięki temu utrzymano wskaźniki jakości portfela kredytowego na stabilnym i bezpiecznym poziomie. W pierwszych trzech miesiącach roku udział kredytów oraz należności leasingowych z opóźnieniem w spłacie przekraczającym 90 dni wyniósł 8,9%.

Bank oraz Grupa wykazują bezpieczne poziomy wskaźników adekwatności kapitałowej. Współczynnik CAR ukształtował się na poziomie 14,4%, a TIER1 na poziomie 12,1%.

Realizując zalecenia KNF, bank przeznaczył rekordowy zysk za 2016 r., wynoszący 441 mln zł, na zwiększenie bazy kapitałowej. W I kwartale, a więc wcześniej niż planowano, bank otrzymał drugą transzę płatności z tytułu sprzedaży akcji GetBack, w kwocie 310 mln PLN powiększonej o odsetki.

(il, Idea)