Grupa Enea i KOWR będą współpracować przy budowie farm fotowoltaicznych w Polsce

Grupa Enea i KOWR będą współpracować przy budowie farm fotowoltaicznych w Polsce
Fot. Materiały prasowe Enea
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Eneą, Eneą Wytwarzanie i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) rozpoczyna współpracę, której efektem będzie budowa wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych na nieruchomościach rolnych, podała Enea. Inicjatywa ta przyczyni się do wzrostu udziału OZE w krajowym miksie energetycznym oraz promocji źródeł odnawialnych na terenach wiejskich. Powstanie wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych będzie wspierać osiągnięcie nadrzędnego celu unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, jakim jest redukcja emisji CO2.

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Eneą, Eneą Wytwarzanie i #KOWR rozpoczyna współpracę, której efektem będzie budowa wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych na nieruchomościach rolnych #Enea #OZE @Grupa_Enea

„Sygnatariusze listu chcą powołać spółkę celową, której zadaniem będzie rozwój przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym budowa wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych na nieruchomościach rolnych, należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Potencjalną bazę do budowy instalacji fotowoltaicznych będą stanowiły nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym te o niskiej przydatności rolniczej. W pierwszej kolejności będą to tereny określone w planach i studiach kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, jako grunty przeznaczone pod inwestycje dotyczące odnawialnych źródeł energii” – czytamy w komunikacie.

Rozwój odnawialnych źródeł energii

„Rozwijamy odnawialne źródła energii jako uzupełnienie naszego miksu energetycznego. Dlatego mocno stawiamy na fotowoltaikę, która jest technologią popieraną przez społeczeństwo. Dziś rozwijamy ten sektor energetyki, zarówno w oparciu o projekty budowy instalacji wielkoobszarowych, jak i poprzez mikroinstalacje. W rozwoju fotowoltaiki szczególny udział mają prosumenci. Dlatego przygotowaliśmy Program ‚Mój Prąd’, który zakłada dofinansowanie do 50% wartości instalacji, lecz nie więcej niż 5 tys. zł. Z tej formy wsparcia może skorzystać ok. 200 tys. prosumentów i przewidziano na ten cel 1 mld zł” – powiedział wiceminister energii Tadeusz Skobel, cytowany w komunikacie.

Współpraca pomiędzy Grupą Enea i KOWR wpisuje się w założenia Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., która zakłada rozwój odnawialnych źródeł energii w celu dywersyfikacji struktury wytwarzania i obniżenia emisyjności sektora energetycznego. Rynek fotowoltaiki dynamicznie się rozwija, ubiegły rok był rekordowym pod względem przyrostu nowych instalacji fotowoltaicznych. Wraz z rozwojem wiatrowych instalacji morskich obie technologie mają szansę być dominującymi w polskim OZE, podkreślono.

Ogromny potencjał rozwoju technologii dotyczącej czystej energii

„Branża rolno-spożywcza dysponuje niewątpliwie ogromnym potencjałem rozwoju technologii dotyczącej czystej energii. Współpraca w tym zakresie to nic innego jak realizacja założeń rządu i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie popularyzacji odnawialnych źródeł energii i propagowania ich wykorzystania do produkcji żywności, która jest jednym z najważniejszych towarów eksportowych gospodarki w Polsce” – wskazał dyrektor generalny KOWR Grzegorz Pięta.

„Zamierzamy zwiększać nasz udział na dynamicznie rozwijającym się rynku fotowoltaiki. Wspólny projekt z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne kraju. Energia z instalacji fotowoltaicznych będzie mogła pokryć rosnące zapotrzebowanie w okresie letnim, jej produkcja wesprze jednostki konwencjonalne. Inwestycje w OZE wpisują się w transformację miksu energetycznego Grupy Enea w kierunku zmniejszania emisyjności” – dodał wiceprezes Enei ds. finansowych Jarosław Ołowski.

Grupa Enea rozwija projekty z zakresu zielonej energii i sukcesywnie zwiększa produkcję ze źródeł odnawialnych. W pierwszym półroczu 2019 r. wzrost ten wyniósł ponad 12%. Grupa przywiązuje dużą wagę do ekonomicznie racjonalnego zaprojektowania transformacji mocy wytwórczych w kierunku odnawialnych źródeł energii, a więc zmiany swojego miksu energetycznego. Do końca roku Enea chce przedstawić zaktualizowaną Strategię Rozwoju, podano również.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to instytucja powołana do realizacji i prowadzenia aktywnej polityki rolnej, wspierającej wieś i rozwój rolnictwa. Do zadań należą m.in. zadania w ramach ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, promocja polskich towarów rolno-spożywczych w kraju i za granicą oraz wspieranie działań innowacyjnych w sektorze rolno-spożywczym.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 12,67 mld zł w 2018 r.

Źródło: ISBnews