GPW: zysk netto w III kw. wyniósł 32 mln zł, Giełda szuka okazji do przejęć

GPW: zysk netto w III kw. wyniósł 32 mln zł, Giełda szuka okazji do przejęć
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (źródło: GPW)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Grupa GPW zanotowała w trzecim kwartale 32 mln zł zysku netto, 38,3 mln zł zysku operacyjnego i 47 mln zł wyniku EBITDA - poinformowała giełda w komunikacie. Wyniki są zgodne z konsensusem PAP Biznes, gdyż analitycy spodziewali się 32,3 mln zł zysku netto, 38,4 mln zł zysku operacyjnego i 47,2 mln zł EBITDA.

W tym samym okresie zeszłego roku grupa GPW miała 41,1 mln zł zysku netto, 47 mln zł zysku operacyjnego i 55,9 mln zł EBITDA.

Przychody grupy GPW

Przychody grupy GPW w trzecim kwartale wzrosły do 88,4 mln zł i okazały się o 2 proc. wyższe od konsensusu analityków, którzy spodziewali się przychodów na poziomie 86,6 mln zł. Rok temu GPW miała 82,5 mln zł przychodów.

Koszty operacyjne grupy GPW wyniosły w trzecim kwartale 49,8 mln zł wobec 36,1 mln zł przed rokiem i 45 mln zł w poprzednim kwartale.

Łączne koszty działalności operacyjnej

Łączne koszty działalności operacyjnej grupy GPW w trzech kwartałach 2020 r. wyniosły 150,9 mln zł i były wyższe o 17,2 mln zł, tj. o 12,8 proc. w stosunku do kosztów w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Wzrost kosztów jest wynikiem wzrostu kosztów osobowych o 15,1 proc., wzrostu kosztów podatków i opłat o 84,2 proc. oraz wzrostu kosztów usług obcych o 7,1 proc. Opłata dla KNF za 2020 rok dla całej grupy wyniosła 13,8 mln zł w porównaniu do 6,7 mln zł w 2019 roku, co oznacza wzrost o 105 proc.

Na koniec trzeciego kwartału marża EBITDA grupy GPW spadła do 53,2 proc. wobec 67,8 proc. rok wcześniej, a marża zysku netto spadła do 36,2 proc. z 49,8 proc. kwartał temu.

Czytaj także: GPW: obroty na rynku głównym wzrosły o 30,8 proc. rdr we wrześniu >>>

Narastająco od początku 2020 roku grupa GPW ma 287,9 mln zł przychodów, 132,7 mln zł zysku operacyjnego, 160,3 mln zł EBITDA oraz 104,8 mln zł zysku netto.

Spadek zysku netto w pierwszych trzech kwartałach

Spadek zysku netto w pierwszych trzech kwartałach rok do roku o 3 proc. jest rezultatem wyższego w stosunku do poprawy wyniku operacyjnego ujemnego salda na przychodach i kosztach finansowych.

Wzrost o 12,5 proc. przychodów ze sprzedaży grupy GPW w ciągu trzech kwartałów wynikał przede wszystkim z wyższych o 25,5 proc. przychodów w segmencie rynku finansowego. Wzrost przychodów z rynku finansowego w największym stopniu (o 49,5 proc.) dotyczył przychodów z rynku akcji.

Przychody z rynku towarowego

Przychody z rynku towarowego były niższe rdr o 6,2 mln zł (o 5,5 proc.). Spadek w głównej mierze wynika ze spadku przychodów z tytułu obrotu prawami majątkowymi o 6,4 mln zł (o 23,1 proc.) oraz z tytułu prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia o 3,9mln zł (o 17,3 proc.). W tym samym czasie nastąpił wzrost przychodów z obrotu energią elektryczną o 2,2 mln zł (o 19,4 proc.) oraz wzrost przychodów z obrotu gazem o 0,5 mln zł (o 5,7 proc.), co częściowo zrekompensowało spadek przychodów spowodowany zakończeniem obrotu prawami majątkowymi z kogeneracji.

W pierwszych 9 miesiącach 2020 r. EBITDA Towarowej Giełdy Energii wyniosła 40,5 mln zł, co oznacza spadek rdr o 26,1 proc. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 33,4 mln zł (spadek o 29,3 proc.). Zysk netto wyniósł 37,3 mln zł w stosunku do 65,8 mln zł rok wcześniej.

Spadek zysku netto TGE o 43,3 proc. to efekt niższych przychodów ze sprzedaży o 5,7 mln zł, tj. o 7,4 proc. przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności operacyjnej o 5,8 mln zł oraz niższych przychodów finansowych o 18,8 mln zł, czyli o 63,9 proc.

Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne grupy GPW od początku roku wyniosły łącznie 21,8 mlnzł, z czego 6,9 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe i 14,9 mln zł na wartości niematerialne. Dla porównania przed rokiem nakłady inwestycyjne grupy wyniosły łącznie 8,8 mlnzł, z czego 2,4 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe, a 6,4 mln zł na wartości niematerialne.

Nakłady inwestycyjne w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku w GPW dotyczyły w głównej mierze nakładów na prowadzony projekt System GRC, GPW Data i nowy system transakcyjny, nakładów na nowy kalkulator indeksów, centralną szynę danych, a także na bieżące utrzymanie sprzętu.

W Towarowej Giełdzie Energii wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów związanych z utrzymaniem systemów oraz prowadzonymi projektami: rynek rolny, projektem rynku dnia bieżącego XBiD, OTF, a także z projektem „komercjalizacja danych”.

Na koniec września wskaźnik dług netto do EBITDA wyniósł -1,6x wobec -1,2x rok wcześniej.

Wskaźnik kosztów do przychodów

Wskaźnik kosztów do przychodów wyniósł na koniec września 52,4 proc., wobec 52,3 proc. rok wcześniej.

Wskażnik ROE wyniósł na koniec trzeciego kwartału 13,3 proc. wobec 17 proc. przed rokiem.

Poniżej przedstawiamy wyniki GPW w trzecim kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz poprzednich wyników. Dane w mln zł.

3Q2020wynikikons.różnicar/rq/qYTD 2020rdr
        
Przychody88,486,62,1%7,1%-13%287,913%
EBITDA47,047,2-0,4%-16%-26%160,35,3%
EBIT38,338,4-0,1%-19%-29%132,76,5%
zysk netto j.d.32,032,3-0,8%-22%-26%104,8-3,1%
        
marża EBITDA53,2%54,5%-1,29-14,62-9,2955,91%-3,54
marża EBIT43,3%44,3%-0,96-13,63-10,1646,31%-2,37
marża netto36,2%37,3%-1,06-13,63-6,8136,58%-5,69

GPW spodziewa się rosnącego zainteresowania inwestorów indywidualnych

GPW zakłada, że trend rosnącego zainteresowania giełdą inwestorów indywidualnych będzie kontynuowany, poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska. Spółka spodziewa się dobrego IV kwartału 2020 roku, co potwierdzają wyniki października.

„Spodziewamy się, że zainteresowanie inwestorów indywidualnych giełdą będzie kontynuowane. Mówi się, że inwestorzy odpływają za granicę, ale jednocześnie przychodzą do nas inwestorzy z zagranicy, bo inwestorzy są tam, gdzie można zarobić” – powiedziała Olszewska podczas wideokonferencji.

Jak podkreśliła, spółka mocno wierzy w aktualny pipeline IPO, ale bardzo dobrze działa rynek ofert wtórnych SPO.

„Pracujemy mocno nad pipelinem IPO, obecnie są to 23 spółki, które zadeklarowały pierwotną emisję akcji bądź są na zaawansowanym etapie przygotowań. Mówimy tu o dużych spółkach w rodzaju Canal+” – dodała.

Według niej, fakt, że Allegro znalazło się w wielu indeksach międzynarodowych również wpłynął na zwiększone zainteresowanie zagranicznych inwestorów GPW.

„Spodziewamy się bardzo dobrej końcówki 2020 roku, co potwierdzają wyniki października. Trwa boom na NewConnect, ten rynek zdobywa coraz większe uznanie także w oczach inwestorów zagranicznych. Przewidujemy także, że nadal będzie się rozwijał rynek produktów strukturyzowanych, bo widzimy zainteresowanie zarówno po stronie inwestorów, jak i emitentów” – podkreśliła Olszewska.

GPW szuka okazji do przejęć spółek technologicznych i organizatorów obrotu regulowanego

GPW cały czas szuka okazji do przejęć, a w centrum zainteresowania są spółki technologiczne oraz prowadzące rynki zorganizowane – poinformował z kolei prezes GPW Marek Dietl.

„Jeśli chodzi o przejęcia, to niezmiennie patrzymy na spółki technologiczne i prowadzące rynki zorganizowane” – powiedział prezes Dietl podczas piątkowej telekonferencji.

Dodał, że inwestycje w spółki technologiczne GPW wolałaby realizować poprzez fundusz typu corporate venture capital.

„Nie zarzuciliśmy planu stworzenia takiego funduszu, liczę, że on się zmaterializuje. Nie wykluczamy też jednak inwestycji z bilansu, gdyby to blisko pasowało do naszego biznesu” – powiedział Dietl.

„Jeśli chodzi o organizatorów obrotu, to jest to proces bardzo trudny i nieprzewidywalny. Rozważamy wszystkie propozycje, które do nas napływają, traktujemy je poważnie” – dodał prezes GPW.

Marek Dietl zaznaczył, że GPW może rozważać przejęcia organizatorów obrotu, jeśli będą oni pasować do koncepcji biznesowej i jeśli transakcje będą opierać się na rachunku ekonomicznym.

Pod koniec października prezes Dietl poinformował PAP Biznes, że Giełda Papierów Wartościowych wstrzyma się z przeprowadzeniem due diligence giełdy w Armenii przynajmniej do pierwszego kwartału 2021 roku. Zaznaczył, że nie przekaże środków finansowych na realizację transakcji do czasu zakończenia konfliktu o Górski Karabach.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podpisał w połowie września porozumienie term sheet z Central Bank of Armenia (CBoA) w sprawie negocjacji warunków zakupu pakietu większościowego, stanowiącego 65 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Armenia Securities Exchange.

AMX organizuje obrót instrumentami finansowymi ora

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews