GPW: zysk netto grupy w II kw. wyniósł 45,2 mln zł

GPW: zysk netto grupy w II kw. wyniósł 45,2 mln zł
Źródło: Beax via Wikimedia Commons [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)]
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 45,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 43,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

GPW szacowała zysk netto na 45,7 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 49,16 mln zł wobec 54,13 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 57,8 mln zł wobec 63,2 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 98,13 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 101,37 mln zł rok wcześniej.

Czytaj także: GPW miała wstępnie 45,7 mln zł zysku netto w II kw. 2021 r. >>>

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 83,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 72,75 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 209,44 mln zł w porównaniu z 198,64 mln zł rok wcześniej.

„W I półroczu 2021 r. GK GPW osiągnęła skonsolidowany zysk netto wynoszący 83,9 mln zł (+11,2 mln zł, tzn. +15,3% w stosunku do I półrocza 2020 r.), co było skutkiem wzrostu przychodów ze sprzedaży z poziomu 198,6 mln zł w I półroczu 2020 r. do poziomu 209,4 mln zł w analogicznym okresie 2021 r. (+10,8 mln zł, tzn. +5,4%). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 94 mln zł (-0,4 mln zł, tzn. -0,5% w stosunku do I półrocza 2020 r.). Zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 111,4 mln zł (-1,8 mln zł, tzn. -1,6% w stosunku do I półrocza 2020 r.)” – czytamy w raporcie.

Wpływ pandemii

Istotnym czynnikiem determinującym trend wzrostowy przychodów w 2021 r. była pandemia wirusa SARS-CoV-2 powodująca z jednej strony niepewność i dużą zmienność na rynkach, a z drugiej strony uwarunkowania makroekonomiczne, mające wpływ na wzrost zainteresowania inwestorów rynkiem kapitałowym, co miało przełożenie na wzrost wolumenu obrotów. Ponadto, na wynik GK GPW w I półroczu 2021 r. miały następujące zdarzenia o charakterze jednorazowym (lub cyklicznym): rezerwa na koszt opłaty z tytułu nadzoru nad rynkiem kapitałowym w kwocie 14,2 mln zł, odpis aktualizujący pożyczkę dla PAR w kwocie 0,3 mln zł, podano również.

„Wynik netto TGE w I półroczu 2021 r. ukształtował się na poziomie 75,7 mln zł (+54 mln zł, tzn. +249% w stosunku do I półrocza 2020 r.). Tak znaczący wzrost wyniku netto jest rezultatem otrzymania dywidendy od spółki zależnej IRGiT w kwocie 58,7 mln zł. W okresie porównywalnym ubiegłego roku dywidenda w kwocie 10 mln zł, nie była jeszcze ujęta w księgach tego okresu. Jej ujęcie nastąpiło w 3Q 2020 roku. Kwota otrzymanej dywidendy nie wpływa na wynik skonsolidowany całej grupy, gdyż podlega ona korektom konsolidacyjnym. Zysk operacyjny osiągnął poziom 22,4 mln zł i był niższy w stosunku do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego o 4 mln zł, tzn. -15,1%. Zysk EBITDA wyniósł 26,2 mln zł (- 5 mln zł, tzn. -16,1% w stosunku do I półrocza 2020 r.)” – czytamy dalej.

Przychody ze sprzedaży grupy z rynku finansowego

Przychody ze sprzedaży grupy z rynku finansowego osiągnięte w I półroczu 2021 r. wyniosły 134 mln zł (+14,1 mln zł, tzn. +11,8% w stosunku do I półrocza 2020 r.) i stanowiły 64% przychodów ze sprzedaży ogółem. Największy udział w przychodach ze sprzedaży z rynku finansowego miały przychody z obsługi obrotu (70,9%), a w szczególności obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym (58,7%). Drugim znaczącym źródłem skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży z rynku finansowego była sprzedaż informacji (20,4% przychodów ogółem z rynku finansowego).

Przychody grupy z tytułu obsługi obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym

Przychody grupy z tytułu obsługi obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym wyniosły 78,6 mln zł (+11,1 mln zł, tzn. +16,5% w stosunku do I półrocza 2020 r.). Wzrost przychodów z tytułu obrotu akcjami wynika ze wzrostu wartości obrotów na głównym rynku, który wyniósł 181,8 mld zł (+47,5 mld zł, tzn. +35,4% w stosunku do I półrocza 2020 r.), w tym wzrost wartości obrotów sesyjnych nastąpił o 28,3% w stosunku do I półrocza 2020 r. (do 168,7 mld zł) i wzrost wartości obrotów w transakcjach pakietowych o 361% w stosunku do I półrocza 2020 r. (do 13,1 mld zł). Średnia dzienna wartość obrotów na rynku głównym w pierwszych 6 miesiącach 2021 r. wyniosła 1 009,8 mln zł w stosunku do 746 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, wynika także z raportu.

Wartość emisji akcji w ramach IPO

Wartość emisji akcji w ramach IPO na głównym rynku wynosiła 2,2 mld zł (+2,1 mld zł w stosunku do I półrocza 2020 r.), natomiast wartość emisji SPO spadła z poziomu 1,5 mld zł w I półroczu 2020 r. do poziomu 625 mln zł w bieżącym okresie 2021 r. Na rynku głównym zadebiutowało 8 spółek, z kolei 14 zostały wycofane z obrotu. Kapitalizacja spółek wycofanych z obrotu na rynku głównym wynosiła 55,4 mld zł.

Wartość emisji akcji w ramach IPO na New Connect wynosiła 83 mln zł (+80 mln zł w stosunku do I półrocza 2020 r.), a wartość emisji SPO wzrosła z poziomu 115 mln zł w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. do poziomu 236 mln zł w bieżącym okresie 2021 r. Zadebiutowało 14 spółek, z kolei 22 zostały wycofane z obrotu. Kapitalizacja spółek wycofanych z obrotu na New Connect wynosiła 1,7 mld zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 144,56 mln zł wobec 124,23 mln zł zysku rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews