GPW rozpoczęła publikowanie indeksu WIG140

GPW rozpoczęła publikowanie indeksu WIG140
Fot. stock.adobe.com/ Przemysław Szabłowsk
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Spółka GPW Benchmark od 20 grudnia 2021 roku wprowadza do Rodziny Indeksów Giełdowych nowy indeks WIG140, co jest odpowiedzią na zapotrzebowanie uczestników rynku kapitałowego. W skład portfela tego indeksu wchodzą pakiety akcji 140 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zakwalifikowanych do portfeli indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, informuje GPW.

Będzie to indeks obliczany w formule dochodowej, tzn. oprócz kursów transakcji jego wartość uwzględniać będzie otrzymywane dywidendy i prawa poboru z akcji uczestniczących w portfelu indeksu. Rewizje kwartalne indeksu będą przeprowadzane po sesji w trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia.

‒ Nowy indeks to odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez inwestorów, ale też istotne uzupełnienie aktualnej oferty GPW Benchmark w zakresie wskaźników rynku kapitałowego. Dzięki WIG140 inwestorzy będą mogli jednocześnie śledzić koniunkturę w grupie największych, średnich i małych spółek giełdowych.

Mamy też nadzieję, że nowy wskaźnik spotka się z szybkim zainteresowaniem ze strony inwestorów i dzięki temu w ofercie pojawią się instrumenty finansowe bazujące na WIG140.

Dzięki WIG140 inwestorzy będą mogli jednocześnie śledzić koniunkturę w grupie największych, średnich i małych spółek giełdowych

Intencją GPW Benchmark jest aktywnie dostosowywanie oferty indeksowej do zapotrzebowania rynkowego – mówi Zbigniew Minda, prezes Zarządu GPW Benchmark.

Czytaj także: Dwa nowe indeksy na GPW: WIG140 i WIG-gry

W portfelu indeksu największy udział mają akcje banku PKO BP, koncernu paliwowego PKN ORLEN oraz firmy ubezpieczeniowej PZU.

W sumie stanowią one blisko 22 proc. całego portfela indeksu.

Tabela 1. 10 spółek o największym udziale w indeksie WIG140:

Źródło: GPW

Czytaj także: ETF na sWIG80TR, najnowsza oferta dla inwestorów zainteresowanych małymi spółkami na GPW

Wartość bazowa indeksu w dniu 3 grudnia 2016 roku wynosiła 1000 punktów.

Obecnie indeks kształtuje się na poziomie 1292 punktów; a więc jego stopa zwrotu w okresie ostatnich 5 lat wyniosła prawie 30%.

Wykres 1. Wartość indeksu WIG140 w latach 2016-2021:

Źródło: GPW

Treść „Regulaminu Rodziny Indeksów Giełdowych” w wersji jednolitej, uwzględniająca nowe indeksy, dostępna jest tutaj.

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych / GPW