GPW: Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 ułatwi inwestorom podejmowanie świadomych decyzji

GPW: Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 ułatwi inwestorom podejmowanie świadomych decyzji
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (źródło: GPW)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od lipca 2021 roku rusza Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 na lata 2021–2023. W Programie uwzględniono nowe założenia, których celem jest zwiększenie liczby spółek i podmiotów przygotowujących analizy oraz uelastyczniono zasady doboru spółek do programu. Celem programu jest zwiększenie pokrycia analitycznego wśród spółek z Głównego Rynku (z wyłączeniem WIG20) oraz po raz pierwszy z rynku NewConnect. W ramach PWPA 3.0 analizy, oprócz Członków Giełdy, mogą przygotowywać firmy inwestycyjne spełniające kryteria Programu.

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 polega na sporządzaniu przez firmy inwestycyjne raportów analitycznych finansowanych przez GPW.

Celem Programu jest zwiększenie dostępności analiz dla mniej płynnych spółek, a co za tym idzie umożliwienie inwestorom podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych w oparciu o wiarygodne, niezależne źródło informacji o emitencie.

Analizami potencjalnie będzie mogło zostać objęte nawet ponad 50 małych i średnich spółek z Głównego Rynku oraz NewConnect

Do Programu zakwalifikowana może być spółka notowana na Głównym Rynku GPW (za wyjątkiem WIG20) oraz z NewConnect. W Programie może wziąć udział nawet ponad 50 emitentów.

Założenia do Programu Wparcia Pokrycia Analitycznego są konsultowane z przedstawicielami rynku i  przygotowaliśmy takie rozwiązania, aby w jak największym stopniu wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. W Programie Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 analizami potencjalnie będzie mogło zostać objęte nawet ponad 50 małych i średnich spółek z Głównego Rynku oraz NewConnect.

Dodatkowo uelastyczniliśmy zasady doboru spółek do Programu dla poszczególnych firm. Od 2019 roku w ramach Programu zostało opublikowanych ponad 750 raportów. Biorąc pod uwagę liczbę uczestników, Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzony przez GPW jest największym tego typu programem na rynkach kapitałowych na świeciepowiedziała Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

Czytaj także: Dobre Praktyki na Głównym Rynku GPW zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 roku

 Kryteria doboru emitentów

Do programu mogą zostać zgłoszone spółki notowane na Głównym Rynku oraz NewConnect na dzień 31 maja 2021 roku (z wyłączeniem spółek z indeksu WIG20), które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były przedmiotem analiz lub były przedmiotem analiz sporządzanych przez maksymalnie jednego analityka (analiz zawierających wycenę oraz rekomendację kierunkową).

Do tej liczby nie wlicza się analiz przygotowanych w ramach poprzednich edycji Programu (spółka, która brała udział w Programie i dodatkowo jest analizowana przez podmiot spoza Programu może wziąć udział w aktualnej edycji).

Dodatkowymi wymogami jest kryterium kapitalizacji spółki co najmniej 50 mln złotych (na dzień 31 maja 2021 roku), oraz wskaźnik free float przekraczający wartość 20% (na dzień 31 maja 2021 roku). Szczegółowe zasady doboru spółek zostały określone w regulaminie Programu.

Czytaj także: GPW planuje do końca roku uruchomić rynek Global Connect z zagranicznymi spółkami

Kryteria doboru firm inwestycyjnych

W Programie Wsparcia Pokrycia Analitycznego mogą wziąć udział firmy inwestycyjne, które zatrudniały minimum 3 analityków (na dzień 1 czerwca 2021) oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy sporządziły minimum 10 rekomendacji w języku polskim dla spółek notowanych na Głównym Rynku (spoza WIG20) lub NewConnect.

Raporty analityczne przygotowane w ramach Programu 1.0 i Programu 2.0 dostępne są na stronie GPW, na stronach Członków Giełdy, a także dystrybuowane są przez największe agencje krajowe oraz zagraniczne i media branżowe.

Czytaj także: GPW i EBOiR publikują „Wytyczne do raportowania ESG”

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych / GPW