GPW: obroty na rynku głównym wzrosły o 57,2 proc. rdr w marcu

GPW: obroty na rynku głównym wzrosły o 57,2 proc. rdr w marcu
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 40,9 mld zł w marcu, co oznacza wzrost o o 57,2% w skali roku, podała giełda.

„Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 39,5% r/r do poziomu 35,8 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 556,5 mln zł, o 33,5% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec marca wyniosła 58 081,50 pkt i była o 39,5% wyższa niż przed rokiem” – czytamy w komunikacie. 

Rynek NewConnect

Na rynku NewConnect w marcu odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 31,6% r/r do poziomu 837,7 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 30,8% r/r i wyniosła 831 mln zł.

Czytaj także: Nagrody GPW dla liderów polskiego rynku kapitałowego w 2020 roku >>>

„Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w marcu wyniósł 1,5 mln szt., czyli o 13,6% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 43% r/r do poziomu 654,1 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 11,4% r/r do 246,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 107,4% r/r do 606,1 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 53,4% r/r do 26,3 tys. szt.”- czytamy dalej. 

W marcu zanotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 23,8% r/r do poziomu 282,2 mln zł oraz spadek obrotów ETF-ami o 51,7% rdr do 70,4 mln zł, wskazano również. 

Rynek Catalyst

GPW podała także, że wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec marca 102,8 mld zł, wobec 95,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 18,2% r/r do poziomu 216,6 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 42,5 mld zł wobec 20,4 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 108,6% r/r.

„Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 18,4 TWh, co oznacza spadek o 37,5% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 9,5% r/r do poziomu 3,2 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 42,7% r/r do poziomu 15,2 TWh” – czytamy dalej. 

Z kolei łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 32,6% r/r do 10 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 2,2% do poziomu 3,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 42,1% r/r do poziomu 6,8 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (białe certyfikaty), na rynku spot wyniósł 3 TWh, co oznacza wzrost o 33,5% r/r, podano także. 
Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną (białe certyfikaty) spadł o 25% r/r do poziomu 11,3 ktoe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 133,6% r/r, do wolumenu 4,8 TWh.

Kapitalizacja notowanych spółek

Kapitalizacja 382 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w marcu wyniosła 568,7 mld zł (122 mld euro).

Łączna kapitalizacja 433 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 135,1 mld zł (243,6 mld euro).

Na rynku NewConnect w marcu 2021 r. zadebiutowały akcje spółki Genomtec S.A. (wartość oferty: 8 mln zł).

Na rynku Catalyst w marcu br. zadebiutowały obligacje miasta Puławy (wartość oferty: 24 mln zł), miasta Tarnobrzeg (wartość oferty: 27,2 mln zł) oraz miasta Konin ( wartość oferty: 26,2 mln zł).

W marcu 2021 r. na GPW odbyły się 23 sesje giełdowe, w porównaniu do 22 sesji rok wcześniej, podsumowano. 

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews