GPW: obroty na rynku głównym spadły o 4,4 proc. rdr, do 25,5 mld zł, w czerwcu

GPW: obroty na rynku głównym spadły o 4,4 proc. rdr, do 25,5 mld zł, w czerwcu
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 25,53 mld zł w czerwcu, co oznacza spadek o 4,4% w skali roku, podała giełda.

Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 6,5% r/r do poziomu 24,6 mld zł.

„Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 172,8 mln zł, o 6,5% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec czerwca wyniosła 66 067,21 pkt i była o 33,3% wyższa niż przed rokiem” – czytamy w komunikacie.

Spadki na rynku NewConnect

Na rynku NewConnect w czerwcu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 58,6% r/r do poziomu 349,35 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 60,2% r/r i wyniosła 326,79 mln zł.

„Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w czerwcu wyniósł 1,3 mln szt., czyli o 15,2% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 5,9% r/r do poziomu 521,5 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 31,1% r/r do 197,8 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 107,5% r/r do 587,8 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 25,3% r/r do 22,0 tys. szt.” – czytamy dalej.

Czytaj także: GPW: Bank Of America liderem obrotów na rynku akcji w czerwcu, na drugim miejscu BM PKO BP >>>

W czerwcu zanotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 4,5% r/r do poziomu 245,53 mln zł oraz spadek obrotów ETF-ami o 46,5% r/r do 40,13 mln zł, wskazano również.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych

GPW podała także, że wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec czerwca 102,3 mld zł, wobec 93,3 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 3% r/r do poziomu 222,9 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 37 mld zł wobec 2 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 1770,5% r/r.

„Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 18,1 TWh, co oznacza spadek o 3,9% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 2,5% r/r do poziomu 2,9 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 5% r/r do poziomu 15,2 TWh” – czytamy dalej.

Z kolei łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 64,2% r/r do 13,6 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 12% do poziomu 1 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 70,5% r/r do poziomu 12,6 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) na rynku spot wyniósł 2,5 TWh, co oznacza wzrost o 1,7% r/r, wskazano również.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 26,4% r/r do poziomu 11 ktoe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 71,8% r/r, do wolumenu 2,7 TWh.

Kapitalizacja 379 spółek krajowych

Kapitalizacja 379 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w czerwcu wyniosła 637,3 mld zł (141 mld euro).

Łączna kapitalizacja 426 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 228,2 mld zł (272 mld euro).

Na rynku NewConnect w czerwcu br. zadebiutowały akcje spółki Live Motion Games (wartość oferty: 4,7 mln zł). Na rynku Catalyst w czerwcu br. zadebiutowały obligacje komunalne Gminy Miasta Kołobrzeg (wartość oferty: 30 mln zł).

W czerwcu 2021 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews