GPW i TGE podpisały umowę z Narodowym Bankiem Węgier i giełdą w Budapeszcie o powołaniu spółki CPS

GPW i TGE podpisały umowę z Narodowym Bankiem Węgier i giełdą w Budapeszcie o powołaniu spółki CPS
Giełda Papierów Wartościowych - Logo (źródło: GPW)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Giełda Papierów Wartościowych podpisała z Towarową Giełdą Energii, Narodowym Bankiem Węgier i Budapest Stock Exchange porozumienie term sheet, w którym zadeklarowano zamiar utworzenia do 30 września 2022 r. spółki Central Post-trade Solutions ("CPS"), działającej w obszarze post transakcyjnym na rynkach towarowych - poinformowała GPW w komunikacie.

Porozumienie zakłada, że TGE wniesie aportem wszystkie akcje w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych do spółki Central Post-trade Solutions, a Narodowy Bank Węgier i Budapest Stock Exchange wniosą aportem wszystkie posiadane pośrednio lub bezpośrednio udziały w Keler CCP do spółki Central Post-trade Solutions.

Strona polska będzie większościowym akcjonariuszem spółki

Porozumienie term sheet zakłada, że po powołaniu Central Post-trade Solutions, strona polska będzie większościowym akcjonariuszem spółki.

„W Term Sheet strony określiły ramowe warunki dalszych negocjacji. Ostateczne warunki ewentualnej umowy inwestycyjnej mogą odbiegać od ramowych założeń określonych w term sheet. Postanowienia term sheet nie mają charakteru wiążącego, a zawarcie umowy inwestycyjnej uzależnione będzie m.in. od przeprowadzenia przez GPW procesu due diligence i uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych” – napisano w komunikacie.

Czytaj także: ETF na sWIG80TR, najnowsza oferta dla inwestorów zainteresowanych małymi spółkami na GPW >>>

Obecnie GPW ma 100 proc. kapitału zakładowego TGE oraz pośrednio za pośrednictwem TGE 100 proc. kapitału zakładowego Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych to instytucja odpowiedzialna za rozliczanie finansowe transakcji giełdowych oraz za bezpieczeństwo rozliczanych przez izbę rynków. IRGiT prowadzi rozliczenia i rozrachunek transakcji zawieranych na TGE.

Keler CSD

Keler CSD to jedyny centralny depozyt papierów wartościowych na Węgrzech. Spółka jest własnością Narodowego Banku Węgier i Budapest Stock Exchange. Pełni funkcje izby rozliczeniowej w oparciu o funkcję centralnego kontrpartnera, jej zadaniem jest rozliczanie transakcji, a także prowadzenie systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń. 

Źródło: PAP BIZNES