GPW: 36 mln zł zysku netto grupy w III kwartale; wkrótce ruszy rynek akcji zagranicznych

GPW: 36 mln zł zysku netto grupy w III kwartale; wkrótce ruszy rynek akcji zagranicznych
Giełda Papierów Wartościowych - Logo (źródło: GPW)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy GPW w trzecim kwartale 2021 roku wzrósł o 12,9 proc., do 36 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Wynik netto okazał się zbliżony do zakładanego przez analityków zysku na poziomie 34,9 mln zł.

Wynik EBITDA w trzecim kwartale wyniósł 48,6 mln zł, co oznacza wzrost 3,3 proc. rdr, a konsensus zakładał, że będzie to 48,2 mln zł. Zysk operacyjny wzrósł o 4,1 proc,, do 39,9 mln zł wobec konsensusu na poziomie 39,5 mln zł.

Przychody grupy GPW w trzecim kwartale sięgnęły 90,6 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 1,8 proc. Konsensus PAP Biznes zakładał, że przychody grupy wyniosą w tym okresie 90 mln zł.

Czytaj także: GPW upraszcza procedury dla spółek debiutujących na rynku regulowanym >>>

W pierwszych trzech kwartałach 2021 roku grupa GPW osiągnęła zysk netto wynoszący 119,9 mln zł (+14,6 proc. rdr), co było skutkiem wzrostu przychodów ze sprzedaży z poziomu 287,6 mln zł po 3 kwartałach 2020 r. do 300,1 mln zł w analogicznym okresie 2021 r.

Zysk z działalności operacyjnej

Zysk z działalności operacyjnej po trzech kwartałach wyniósł 134,0 mln zł (+0,9 proc. rdr). Zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 160 mln zł (-0,1 proc.). Rentowność EBITDA grupy po dziewięciu miesiącach spadła do 53,3 proc., z 55,7 proc. rok temu.

„Istotnym czynnikiem determinującym trend wzrostowy przychodów w 2021 r. była pandemia wirusa SARS-CoV-2 powodująca z jednej strony niepewność i dużą zmienność na rynkach, a z drugiej strony uwarunkowania makroekonomiczne, mające wpływ na wzrost zainteresowania inwestorów rynkiem kapitałowym, co miało przełożenie na wzrost wolumenu obrotów” – napisano w komunikacie.

Główne źródła przychodów

W okresie 9 miesięcy 2021 głównym źródłem przychodów była obsługa obrotu na rynku finansowym (43,5 proc.), obrotu na rynku towarowym (18,2 proc.) oraz sprzedaż informacji (13,8 proc.). Przed rokiem udział tych kategorii przychodów wyniósł odpowiednio 44,0, 18,8, 13,3 proc.

Koszty działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej grupy GPW po dziewięciu miesiącach 2021 wyniosły 166,2 mln zł (+10,6 proc.). Istotny wzrost nastąpił w obszarze kosztów osobowych, innych kosztów osobowych i usług obcych.

Na koniec września wskaźnik kosztów operacyjnych do przychodów wzrósł do 55,4 proc., wobec 52,3 proc. rok wcześniej.

Na koniec września 2021 środki pieniężne grupy GPW wyniosły 326 mln zł.

Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne grupy w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku wyniosły 28 mln zł, z czego 7,3 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe, a 20,7 mln zł na wartości niematerialne.

Wydatki inwestycyjne związane były z realizacją kluczowych projektów takich jak: Nowa Platforma Transakcyjna, GPW Data, System GRC, Nowy kalkulator indeksów, Nowy system bilingowy oraz inwestycji w Centrum Giełdowe i zakupu sprzętu IT.

Poniżej przedstawiamy wyniki GPW w trzecim kwartale 2021 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz poprzednich wyników. Dane w mln zł.

3Q2021wynikikons.różnicar/rq/qYTD 2021rdr
        
Przychody90,690,00,7%1,8%-7,7%300,14,3%
EBITDA48,648,20,7%3,3%-16,0%160,0-0,1%
EBIT39,939,51,1%4,1%-18,8%134,00,9%
zysk netto j.d.36,034,93,3%12,9%-20,4%119,914,5%
        
marża EBITDA53,6%53,6%0,030,80-5,2953,33%-2,34
marża EBIT44,0%43,9%0,170,97-6,0644,65%-1,47
marża netto39,8%38,8%1,003,93-6,3339,97%3,55

GPW jest gotowa ruszyć z GlobalConnect pod koniec roku lub na początku 2022 r.

Rynek akcji zagranicznych GlobalConnect zostanie uruchomiony pod koniec roku lub na początku 2022 r, zapowiedziała członek zarządu GPW Izabela Olszewska.

„Jeżeli chodzi o gotowość operacyjną, to mamy w tej chwili uruchomione testy, które są bardzo ważne, bo chodzi o przetestowanie całego łańcucha, czy wszystko w danym ogniwie dobrze działa. One zakończą się w przyszłym tygodniu o zobaczymy jakie będą rezultaty. Od naszej strony jako GPW to jesteśmy na ostatnim etapie przygotowań. I tak, jak komunikowałam wcześniej, zakładamy, że do końca listopada osiągniemy pełną gotowość w tym zakresie” – powiedziała Olszewska podczas wideokonferencji. 

Dodała, że projekt jest wielowątkowy i realizowany z partnerami zewnętrznymi m.in. z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), z którym prowadzone są konsultacje w zakresie legislacyjnym.

„Druga rzecz to współpracujemy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW), gdyż potrzebna jest jedna zmiana w regulaminie w KDPW ona jest procedowana, wszystko zostało przygotowane i jest tam pewien tryb czasowy, ale jesteśmy dobrej myśli, że ona zostanie zatwierdzona w najbliższym czasie, jeszcze w tym roku” – powiedziała Olszewska.

Podkreśliła, że GPW ma podpisane memorandum z prowadzającym animatorem rynku, a drugie memorandum jest w drodze.

„Możemy się więc spodziewać, że będą to wkrótce dwa podmioty o charakterze wprowadzającego animatora rynku. Nadal uważamy że istnieje możliwość pojawienia się pierwszych spółek w tym roku, ale niemniej ze względu na uwarunkowania, które są niezależne od nas to może to być koniec roku lub początek przyszłego roku. Niemniej chcę podkreślić, że jesteśmy na ostatniej prostej, jeżeli chodzi o ten projekt” – podsumowała Olszewska.

Akcje będą pochodziły od spółek pochodzących z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych

We wrześniu Olszewska informowała m.in., że akcje będą pochodziły od spółek pochodzących z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, a liczba akcji będzie narastała stopniowo. Zapewniła wtedy, że GPW nie obawia się „kanibalizacji” obrotu na rynku akcji w związku z wprowadzeniem GlobalConnect.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews