Godło Promocyjne „Teraz Polska” dla Gmin

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

teraz.polska.250xFundacja Polskiego Godła Promocyjnego od 2006 roku realizuje Program Promocyjny "Teraz Polska" dla Gmin. Wyróżnenie to mogą otrzymać najbardziej gospodarne i atrakcyjne dla mieszkańców i przedsiębiorców gminy w Polsce.

Nagroda jest magnesem przyciągającym inwestorów oraz narzędziem budującym markę gminy oraz jej prestiż. Jest także gwarantem solidności i wzorowej pracy Urzędu.

Kryteria ocen dostosowane są do charakteru administracyjnego oraz wielkości gminy. Inaczej oceniane będą gminy wiejskie, wiejsko-miejskie i miejskie. Gminy najwyżej ocenione przez Ekspertów będą nominowane do Nagrody, o której przyznaniu zadecyduje Kapituła, w skład której wchodzi 30 osób, a której przewodniczy prof. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk.

W trakcie ocen szczególna uwaga zostanie zwrócona na następujące zagadnienia:

 • polityka inwestycyjna gminy,
 • dostępność do infrastruktury technicznej,
 • sposoby realizacji polityki społecznej,
 • organizacja i forma zarządzania Urzędu,
 • zakres działań Urzędu związanych z promocją gminy.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do Fundacji ankietę rejestracyjną oraz dowód przekazania na konto Fundacji opłaty rejestracyjnenj w wysokości 500 zł. Następnie, do 16 stycznia 2012 roku należy złożyć w biurze konkursu wypełnioną ankietę weryfikacyjną (wniosek konkursowy) wraz z załącznikami. Gminy muszą także wnieść opłatę weryfikacyjną, która uzależniona jest od wielkości gminy mierzonej liczbą mieszkańców:

 • 4.000 zł dla gmin do 15.000 mieszkańców,
 • 5.000 zł dla gmin od 15.001 do 30.000 mieszkańców,
 • 6.000 zł dla gmin od 30.001 do 100.000 mieszkańców,
 • 7.000 zł dla gmin od 100.001 do 500.000 mieszkańców,
 • 8.000 zł dla gmin powyżej 500.000 mieszkańców.

Gminy, które zwyciężą w konkursie i zostaną uhonorowane godłem „Teraz Polska” mają prawo do:

 • umieszczenia Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” na frontowej części budynku, w którym znajduje się wyróżniony Urząd Gminy (Miasta),
 • umieszczenia Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, wraz z informacją „Laureat Konkursu”, we wszelkich materiałach i drukach informacyjno – reklamowych dotyczących Urzędu oraz wykorzystywania w kampaniach informacyjnych prowadzonych w mediach, po wcześniejszej konsultacji projektu z Fundacją,
 • umieszczenia Godła Promocyjnego „Teraz Polska” obok nazwy Gminy (Miasta) na tablicach drogowych informujących o wjeździe na teren nagrodzonej Gminy (Miasta),
 • udziału w kampaniach reklamowych organizowanych przez Fundację wspólnie z innymi Laureatami,
 • zniżek w opłatach za reklamę w określonych mediach współpracujących z Fundacją,
 • korzystania ze zniżek wynegocjowanych przez Fundację na wybrane imprezy targowe i wystawiennicze,
 • promocji w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych Fundacji,
 • prezentacji Laureatów na imprezach targowych i wystawienniczych w kraju i za granicą organizowanych przez Fundację,
 • cyklicznego informowania o nagrodzonych gminach na konferencjach prasowych oraz spotkaniach z mediami,
 • członkostwa w Klubie „Teraz Polska”.

Wszelkie informacje wraz z formularzami i regulaminem znajdują się na stronie www.terazpolska.pl.

Źródło: www.terazpolska.pl