Globalne Marki w Raiffeisen Polbank

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

raiffeisen.polbank.01.400x292Do 30 maja 2014 r. klienci Raiffeisen Polbank mogą przystępować do dwuipółrocznego ubezpieczenia strukturyzowanego "Globalne Marki", przygotowanego przez  Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A., które daje szansę na zwrot z kapitału w wysokości nawet 20% w ciągu 2,5 roku. Instrument bazowy produktu to koszyk ośmiu globalnych koncernów z różnych branż: firm technologicznych (komputery, grafika komputerowa, sprzęt optyczny) oraz producentów artykułów spożywczych i codziennego użytku - Canon Inc, Intel Corp, McDonald's Corp, Danone SA, Nestle SA, Procter & Gamble, Microsoft Corp, PepsiCo Inc. To prężnie działające przedsiębiorstwa, osiągające rekordowe przychody ze sprzedaży, z pozytywnymi rekomendacjami analityków względem perspektyw ich wzrostu.

Formuła naliczania premii w przypadku ubezpieczenia „Globalne Marki” bazuje na stopach zwrotu 8 spółek wchodzących w skład koszyka. Stopa zwrotu z koszyka na koniec okresu ubezpieczenia liczona będzie jako średnia stopa zwrotu dla wszystkich spółek z koszyka z uwzględnieniem poniższych zasad:

  • wyniki 3 spółek o najwyższej stopie zwrotu zostaną zastąpione wartością 20%, niezależnie od tego czy osiągnęły wyniki poniżej czy powyżej 20%,
  • wyniki 5 kolejnych spółek pozostaną bez zmian (uwzględniając barierę na poziomie 20%).

Jeżeli wyliczona w powyższy sposób stopa zwrotu z koszyka będzie większa lub równa zero, zostanie wypłacony dodatkowy kupon w wysokości 5%. Premia, będąca sumą stopy zwrotu z koszyka oraz kuponu, doliczana jest do sumy ubezpieczenia, której wartość wynosi 95% wpłaconej składki. Jeżeli wyliczona w powyższy sposób stopa zwrotu z koszyka będzie ujemna, to klient otrzyma 95% wpłaconej składki.

Wahania notowań spółek w trakcie trwania okresu ubezpieczenia nie mają znaczenia dla finalnej wysokości premii. Do wyliczenia premii przyjmuje się wyniki spółek wchodzących w skład koszyka odpowiednio z dnia rozpoczęcia oraz zakończenia ochrony ubezpieczeniowej. Okres ochrony ubezpieczeniowej rozpocznie się 9 czerwca 2014 r. i będzie trwał do 5 grudnia 2016 r.

W przypadku rezygnacji ubezpieczonego z przystąpienia do umowy ubezpieczenia po zakończeniu okresu subskrypcji, a przed rozpoczęciem okresu odpowiedzialności (tj. od 31 maja do 8 czerwca 2014 r.), opłata za rezygnację wynosi 1% bieżącej wartości składki. Wartość wykupu w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia w trakcie okresu odpowiedzialności (tj. od 9 czerwca 2014 do 5 grudnia 2016), będzie równa bieżącej wartości składki pomniejszonej o opłatę za wykup, która wynosi 1% bieżącej wartości składki. Bieżąca wartość dla 100 zł składki prezentowana będzie na stronie internetowej www.warta.pl.

Źródło: Raiffeisen Polbank