„Globalizacja, cyfryzacja i postkryzysowy szok regulacyjny ” – wyzwania dla banków spółdzielczych

„Globalizacja, cyfryzacja i postkryzysowy szok regulacyjny ” – wyzwania dla banków spółdzielczych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Najlepszą odpowiedzią na wyzwania rynkowe jest centralizacja i automatyzacja wielu procesów, które dziś funkcjonują w bankach lokalnych i ich skupienie w banku zrzeszającym – mówi Bartosz Kublik, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Sukces rodzimych przedsiębiorców na ścieżce globalizacji powoduje niekiedy, że ich potrzeby wyrastają ponad możliwości lokalnego banku spółdzielczego i opuszczają szeregi jego klientów.

„Globalizacja, cyfryzacja i postkryzysowy szok regulacyjny ” – to trzy najważniejsze wyzwania przed którymi stoją banki spółdzielcze zdaniem Bartosza Kublika prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Globalny sukces rodzimych przedsiębiorców powoduje niekiedy, że ich potrzeby wyrastają ponad możliwości lokalnego banku spółdzielczego i opuszczają szeregi jego klientów. Jest to tym bardziej odczuwalny ubytek, że zaliczają się oni z reguły do najbardziej pożądanych klientów.

Dwa pozostałe wyzwania, czyli digitalizacji oraz postkryzysowy szok regulacyjny wymagają aktywowania dużych zasobów finansowych oraz ludzkich i to w skali nie zawsze dostępnej dla lokalnej instytucji finansowej. W tej sytuacji rozwiązaniem, które samoistnie się nasuwa jest koncentracja funkcjonujących samodzielnie potencjałów. Aby ten proces mógł przynieść pożądane rezultaty niezbędne jest wypracowanie modelu dyskusji zainteresowanych stron o procesach łączenia z poszanowaniem tożsamości i racji jego uczestników – mówi Bartosz Kublik.