Getin Noble Bank: 87,9 mln zł straty netto w I kw. 2021 roku

Getin Noble Bank: 87,9 mln zł straty netto w I kw. 2021 roku
Getin Noble Bank - Logo (źródło: Getin Noble Bank)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Strata netto grupy Getin Noble Banku w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosła 87,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 109,6 mln zł - podał bank w raporcie. Wynik okazał się 6 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się straty na poziomie 93,3 mln zł.

Oczekiwania trzech biur maklerskich, co do straty netto za I kwartał, wahały się od 69 mln zł do 117 mln zł.

Zysk netto spadł 20 proc. rdr i 34 proc. kdk.

W wyniku pierwszego kwartału banku uwzględnił 34,1 mln zł składki na BGF oraz 17 mln zł nowych rezerw na ryzyko prawne kredytów walutowych.

Czytaj także: Getin Noble Bank ma zapłacić 20,97 mln zł składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG >>>

Skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy TCR wynosił na koniec marca 7,7 proc. i był poniżej wymogów regulacyjnych.

Bank podał, że w styczniu złożył wniosek do UKNF z aktualizacją grupowego planu naprawy i aktualnie trwa postępowanie administracyjne w sprawie tego wniosku.

Odpisy wyniosły w I kwartale 114,9 mln zł, czyli były 19 proc. niższe od konsensusu odpisów na poziomie 142,1 mln zł.

Koszt ryzyka

Koszt ryzyka w ciągu trzech pierwszych miesięcy roku spadł o 0,4 pp. i na koniec marca wyniósł 1,2 proc. W tym samym okresie poziom pokrycia kredytów niepracujących odpisami wynosił ok. 60 proc.

Bank podał, że w I kwartale sprzedał portfel kredytów niepracujących o wartości 0,3 mld zł.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w I kwartale wyniósł 217,9 mln zł i był 11 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 244,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 237-257,8 mln zł). Wynik odsetkowych spadł 23 proc. rdr i 10 proc. kdk.

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji wyniósł 22,1 mln zł i był 9 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 24,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 22 mln zł do 26 mln zł). Wynik ten wzrósł 104 proc. i spadł 17 proc. kdk.

Bank podał, że wzrost wyniku z tytułu prowizji związany był przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu sprzedaży produktów inwestycyjnych oraz wyniku prowizyjnego z tytułu kart płatniczych i kredytowych, a także spadkiem kosztów z tytułu promocji i nagród dla klientów.

Koszty w I kwartale 2021 roku wyniosły 200,8 mln zł, czyli były 5 proc. niższe od oczekiwań rynku (210,3 mln zł).

Brak decyzji ws. ugód z frankowiczami

Getin podał, że nie podjął jakiejkolwiek decyzji dotyczącej udziału w procesie zawierania ugód w sprawie kredytów hipotecznych w CHF.

Na koniec marca 2021 roku wartość portfela tych kredytów wynosiła blisko 2,2 mld CHF, co oznacza spadek o 6 proc. w ujęciu rocznym. Kredyty walutowe stanowią 26 proc. całości portfela kredytowego banku.

Na dzień 31 marca Getin utworzył rezerwy portfelowe na ryzyko prawne w łącznej kwocie 279,5 mln zł.

Pod koniec marca bank został pozwany w 5.817 postępowaniach dotyczących kredytów indeksowanych do waluty CHF o łącznej wartości przedmiotu sporu 1.738,8 mln zł, w tym w jednym postępowaniu grupowym dotyczącym 213 kredytów indeksowanych do CHF.

Getin podał, że do końca I kwartału 2021 roku zapadło łącznie 168 prawomocnych wyroków sądowych dotyczących kredytów indeksowanych do walut obcych, z czego w 73 proc. przypadków były one korzystne dla banku.

Czytaj także: Analitycy: Getin Noble Bank w trudnej sytuacji; bez inwestora przymusowa restrukturyzacja może być nieunikniona >>>

W I kwartale 2021 roku rozstrzygniętych prawomocnym wyrokiem było 9 spraw sądowych z czego 2 wyroki były na korzyść klientów, 6 wyroków na korzyść banku, a 1 sprawa została umorzona.

Bank podał, że będzie kontynuował działania zmierzające do realizacji transakcji sprzedaży czy sekurytyzacji wybranych portfeli aktywów.

Suma bilansowa grupy na koniec marca 2021 roku wyniosła 49,1 mld zł i była niższa o 1,7 proc. w stosunku do końca grudnia 2020 roku.

Wartość sprzedaży kredytowej

Wartość sprzedaży kredytowej w pierwszych 3 miesiącach 2021 roku wyniosła 2 mld zł i była wyższa o 17,6 proc. od wolumenu sprzedaży w analogicznym okresie 2020 roku ubiegłego.

Największy udział w sprzedaży miał wykup wierzytelności leasingowych (51,5 proc. całkowitej sprzedaży kredytowej). Sprzedaż kredytów firmowych stanowiła 27,8 proc. łącznej sprzedaży kredytowej banku, a kredyty detaliczne oraz kredyty samochodowe (w tym faktoring) – łącznie 20,7 proc. łącznej sprzedaży kredytowej. 

„Sądy orzekają na korzyść Getin Banku”

Obecnie zapadające prawomocne wyroki dotyczące kredytów w CHF są korzystne dla Getin Noble Banku. Bank spodziewa się, że za kilka miesięcy, do publikacji wyników za pierwsze półrocze, może się wyjaśnić kwestia tych kredytów i rozmów banku z regulatorem – poinformowali w piątek przedstawiciele banku.

Prace z UKNF nad aktualizacją planu naprawy są w toku. Spodziewam się, że wyniki tych prac będą gotowe do zaraportowania razem z wynikami II kwartału.

„Możliwe, że do tego czasu będziemy wiedzieć więcej o sprawach frankowych (…) jest możliwość, że na pytanie „co z frankami, co z pozwami”, będziemy mogli udzielić bardziej precyzyjnej odpowiedzi niż w tej chwili” – powiedział prezes banku Artur Klimczak.

„Około 70 proc. wyroków jest na korzyść banku, to się nie zmieniło do wyroku TSUE i w związku z tym apetyt na pozwy naszych klientów może nie być dokładnie taki sam, jak w innych bankach, gdzie proporcja wyroków pozytywnych dla klientów jest większa” – powiedział Klimczak.

„Tendencja, jeśli chodzi o sprawy wygrane, cały czas jest mocno powyżej 50 proc.” – powiedział członek zarządu Mateusz Solak pytany o aktualną tendencję orzeczniczą sądów.

Źródło: PAP BIZNES