Getin Noble Bank: 3,5 mln zł zysku netto w II kw. 2021 roku; wynik powyżej oczekiwań

Getin Noble Bank: 3,5 mln zł zysku netto w II kw. 2021 roku; wynik powyżej oczekiwań
Getin Noble Bank - Logo (źródło: Getin Noble Bank)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy Getin Noble Banku w drugim kwartale 2021 roku wyniósł 3,5 mln zł wobec 246,9 mln zł straty przed rokiem - podał bank w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 52 mln zł straty netto.

Oczekiwania czterech biur maklerskich, co do straty netto za II kwartał, wahały się od 45 mln zł do 62,8 mln zł.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku sięgnął 226,8 mln zł i był 1 proc. niższy od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 229 mln zł. Rok do roku wynik spadł o 11,4 proc.

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji wyniósł 32,8 mln zł. Był 29 proc. wyższy od szacunków rynku, który spodziewał się 25,4 mln zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem wynik wzrósł o 245 proc.

Odpisy

Odpisy wyniosły 58,3 mln zł i okazały się o 47 proc. niższe od konsensusu. W drugim kwartale ubiegłego roku odpisy wyniosły 286,9 mln zł. Koszt ryzyka kredytowego banku na koniec czerwca wynosił 1 proc. i był o 0,6 pkt. proc. niższy od stanu na koniec ubiegłego roku.

Koszty działania

Koszty działania banku w drugim kwartale wyniosły 184,9 mln zł, czyli były o 1,3 proc. niższe od oczekiwań analityków. Spadły rok do roku o 11,4 proc.

Czytaj także: Getin Noble Bank: 87,9 mln zł straty netto w I kw. 2021 roku >>>

Getin podał, że nie podjął decyzji dotyczącej udziału w procesie zawierania ugód w sprawie kredytów hipotecznych w CHF. Na koniec czerwca 2021 roku wartość portfela tych kredytów wynosiła blisko 2,15 mld CHF, co oznacza spadek o 3,7 proc. od początku roku.

Rezerwy portfelowe na ryzyko prawne

Na koniec czerwca bank posiadał rezerwy portfelowe na ryzyko prawne w łącznej kwocie 279,5 mln zł. Wartość rezerw nie zmieniła się w drugim kwartale.

Według stanu na koniec pierwszego półrocza bank był pozwany w 6.846 postępowaniach dotyczących kredytów indeksowanych do CHF o łącznej wartości przedmiotu sporu 2,115 mld zł, w tym w jednym postępowaniu grupowym dotyczącym 170 kredytów. W trakcie drugiego kwartału liczba pozwów wzrosła o 1.029, a wartość przedmiotu sporu o 376 mln zł.

Czytaj także: Restrukturyzacja w Getin Noble Bank: zwolnienia obejmą nie więcej niż 650 osób >>>

Getin podał, że do końca czerwca zapadły łącznie 183 prawomocne wyroki w sprawach dotyczących kredytów CHF wytoczonych bankowi. W 131 sprawach sądy uznały rację banku, a w 52 w całości lub w części rację klientów. W pierwszym półroczu rozstrzygnięto 23 sprawy sądowe CHF, z czego 9 wyroków było na korzyść klientów, 8 na korzyść banku, a 6 spraw umorzono.

Suma bilansowa grupy na koniec czerwca wyniosła 48,4 mld zł i była niższa o 3,1 proc. w stosunku do końca 2020 roku.

Wartość sprzedaży kredytowej

Wartość sprzedaży kredytowej w pierwszej połowie roku wyniosła 4,1 mld zł i była wyższa o 39 proc. od wolumenu sprzedaży w analogicznym okresie 2020 roku ubiegłego. W drugim kwartale sprzedaż sięgnęła 2,1 mld zł wobec 2 mld zł w pierwszym kwartale.

„Największy udział w sprzedaży miał wykup wierzytelności leasingowych (55,8 proc. całkowitej sprzedaży kredytowej). Sprzedaż kredytów firmowych stanowiła 22,8 proc. łącznej sprzedaży kredytowej banku, a kredyty detaliczne oraz kredyty samochodowe (w tym faktoring) – łącznie 21,4 proc. łącznej sprzedaży kredytowej” – napisano w raporcie.

Skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy TCR banku wynosił na koniec czerwca 7,33 proc. i pozostawał poniżej wymogów regulacyjnych, które określają minimalny poziom na 11,86 proc.

Getin Noble Bank uważa, że rezerwa banku na portfel CHF jest adekwatna

Getin Noble Bank ocenia, że obecna rezerwa portfelowa na ryzyko prawne, która nie zmieniła się w drugim kwartale, jest adekwatna. Bank uważa m.in. że obecna liczba prawomocnych wyroków w sprawach kredytów walutowych jest zbyt mała, by była miarodajna – poinformowali przedstawiciele zarządu GNB.

„Nasze założenia co do kształtowania się rezerwy portfelowej (związanej z kredytami walutowymi – przyp. red.) pozostają niezmienne. Należy zwrócić uwagę, że mówimy o 23 prawomocnych wyrokach, ciężko mówić o trendzie. Cały czas nasze argumenty są takie same, jeżeli chodzi o nasz proces sprzedaży w tamtym okresie i brak klauzul abuzywnych, stwierdzony przez UOKiK” – powiedział prezes Artur Klimczak podczas piątkowej telekonferencji.

„Naszym zdaniem, rezerwy są adekwatne na obecną chwilę” – dodał.

Bank nadal czeka na decyzję KNF w sprawie aktualizacji programu naprawczego, która jak podał prezes „dostosowuje sytuację banku do warunków rynkowych”.

„Aktualizacja planu naprawy jest w tej chwili rozpatrywana w jednostkach merytorycznych KNF. Czekamy na te decyzję. Niedawno zakończyła się kompleksowa inspekcja KNF, w związku z tym nie wykluczałbym, że Komisja chciała poczekać na wyniki tej inspekcji, zanim podejmie decyzję” – powiedział Klimczak.

„Plan dokapitalizowania banku jest zawarty w planie naprawy. Jak tylko będzie on przyjęty i taka będzie decyzja, podamy to do informacji publicznej” – dodał.

Aktualizacja planu naprawy grupy

Getin złożył wniosek do KNF z aktualizacją planu naprawy grupy w połowie stycznia.

Prezes ocenił w piątek, że aby bank mógł rozpocząć konstruktywne rozmowy z potencjalnymi zewnętrznymi inwestorami, potrzebne będzie utrzymanie zyskowności w ciągu kilku kwartałów. W drugim kwartale Getin osiągnął zysk po raz pierwszy od 2016 roku.

„Oczywiście jesteśmy zadowoleni z tego, że udało się osiągnąć wynik dodatni w drugim kwartale. Z drugiej strony wydaje mi się, że te 3,5 mln zł zysku nie zmienia aż tak dramatycznie sytuacji banku by zmieniła się optyka inwestorów zewnętrznych. Zawsze zakładaliśmy, że to musi być wynik powtarzalny przez przynajmniej kilka kwartałów. Wtedy można zacząć jakieś konstruktywne rozmowy” – powiedział Klimczak.

„Jest to bardzo pozytywny pierwszy krok, ale podkreślam pierwszy krok” – dodał.

Źródło: PAP BIZNES