Getin Holding: zysk netto grupy w II kw. 2020 roku wyniósł 6,1 mln zł

Getin Holding: zysk netto grupy  w II kw. 2020 roku wyniósł 6,1 mln zł
Źródło: Getin Holding
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w drugim kwartale 2020 roku wyniósł 6,1 mln zł - poinformowała spółka w raporcie. W analogicznym okresie poprzedniego roku bank miał 35,4 mln zł zysku.
#Zysk netto grupy #GetinHolding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w drugim kwartale 2020 roku wyniósł 6,1 mln zł, w analogicznym okresie poprzedniego roku bank miał 35,4 mln zł zysku

Wynik odsetkowy w drugim kwartale wyniósł 187,8 mln zł, czyli spadł 20,6 proc. rdr, a wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 19,2 mln zł, czyli spadł 42 proc. rdr.

Rezerwy wzrosły rdr o 28,3 proc. do 116,5 mln zł, a koszty spadły o 20,8 proc. do 120,7 mln zł.

Czytaj także: KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Getin Holding >>>

W całym pierwszym półroczu Getin Holding odnotował 194,5 mln zł straty przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej. Wynik odsetkowy wyniósł 404,4 mln zł, a wynik z tytułu prowizji i opłat 53,4 mln zł. Rezerwy wzrosły do 234,6 mln zł, a koszty spadły do 255,1 mln zł.

Dodatkowe odpisy z tytułu utraty wartości portfeli kredytowych

„W pierwszym półroczu 2020 r., w związku z COVID-19, podmioty wchodzące w skład Grupy rozpoznały dodatkowe odpisy z tytułu utraty wartości portfeli kredytowych, co było następstwem obniżenia dyscypliny spłat zobowiązań przez kredytobiorców. Niezależnie od zwiększonego ryzyka kredytowego negatywny wpływ na rentowność Grupy będą także miały obniżki stóp procentowych na poszczególnych rynkach” – napisano w raporcie.

„W pierwszym półroczu br. w związku z COVID-19 Grupa rozpoznała dodatkowe odpisy z tytułu utraty wartości portfela kredytowego w kwocie 9,6 mln zł” – dodano.

Segment na Ukrainie odnotował zysk netto w wysokości 18,9 mln zł

W pierwszym półroczu 2020 r. segment na Ukrainie odnotował zysk netto w wysokości 18,9 mln zł i był on o 57,6 proc. niższy niż w pierwszym półroczu 2019 r. Jak podano, głównym czynnikiem, który przełożył się na wyniki finansowe segmentu było „zamrożenie” gospodarki spowodowane pandemią SARS-CoV-2, tj. wprowadzenie kwarantanny przez rząd Ukrainy i związane z nią inne środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa hamujące biznes.

Zysk netto segmentu białoruskiego wyniósł 6,5 mln zł

Zysk netto segmentu białoruskiego wyniósł 6,5 mln zł, co oznacza 18,8 proc. spadek w stosunku do rezultatu osiągniętego w pierwszym półroczu 2019 r.

Wynik netto segmentu w Rumunii

„Wynik netto segmentu w Rumunii w pierwszym półroczu 2020 r. osiągnął poziom 5,6 mln zł i, w związku z restrykcjami rządowymi związanymi z pandemią SARS-CoV-2, odnotował spadek o 12,6 proc. w stosunku do wyniku wypracowanego w tym samym okresie roku poprzedniego” – napisano.

Czytaj także: Getin Holding sprzeda akcje Idea Bank Białoruś? Ma dwie niewiążące oferty >>>

Poniżej wybrane wyniki grupy Getin Holding (w mln zł).

mln złII kw. 2020II kw 2019zmiana rdr
   
Wynik odsetkowy187,8236,6-20,63%
Wynik z prowizji19,233,1-41,99%
Koszty ogółem120,7152,3-20,75%
Saldo rezerw-116,5-90,828,30%
Wynik netto6,135,4-82,77%

Getin Holding nie oczekuje znaczącego wpływu wakacji kredytowych na wyniki

Getin Holding nie spodziewa się, że wakacje kredytowe realizowane przez banki z grupy wpłyną znacząco na wyniki grupy w kolejnych kwartałach i widzi bardzo duże prawdopodobieństwo, że w całym roku „zyski będą satysfakcjonujące”, poinformował prezes Piotr Kaczmarek. Holding nie widzi potrzeby dokapitalizowania swoich zagranicznych aktywów i liczy, że do końca br. będzie miał jasność w kwestii sprzedaży biznesu na Białorusi.

„W każdym z krajów portfel, który przesunęliśmy na wakacje kredytowe wyniósł od 2 do 9 miesięcy. On będzie wpływał na wyniki w kolejnych kwartałach. Poza Rumunią, gdzie wprowadzono ustawowe wakacje kredytowe do 9 miesięcy, ten portfel nie był duży i obejmował poniżej 10% całego portfela” – powiedział Kaczmarek podczas telekonferencji.

Prezes poinformował, że w III kwartale na Białorusi zakończył się okres obowiązywania większości wakacji kredytowych, w Rumunii sporej części, a na Ukrainie wszystkich.

„Nie spodziewam się znaczących wpływów w tej kwestii na nasze wyniki w kolejnych kwartałach” – dodał.

„Biorąc pod uwagę wyniki i to, że wracamy do biznesu na poziomach sprzed lockdownu, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nasze zyski będą satysfakcjonujące” – powiedział, zapytany o oczekiwania na cały 2020 r.

„W niektórych przypadkach – np. na Ukrainie – ten wynik na dwa miesiące zanurkował, ale poprawił się w maju, a w szczególności w czerwcu. Widać, że wracamy już do normalnego biznesu. […] To jest zaburzenie jednorazowe – od minusa w kwietniu, widać solidny plus w czerwcu. Tu jest perspektywa pozytywna” – zaznaczył.

Dodał, że dywidenda z Ukrainy za 2019 r., która zasiliła wyniki Getin Holding w I poł. br. wyniosła 46 mln zł. Dywidenda ze wszystkich biznesów zagranicznych sięgnęła 55 mln zł.

Jak zaznaczył Kaczmarek, na Białorusi widać ewidentny wpływ otoczenia na linię rezerw oraz dochodów. Jednak od 2 lat holding wdraża tam model banku niemal cyfrowego, zamknął w tym czasie 2/3 placówek. Dobrze rozwija się e-kantor, uruchomiony w ub. roku.

„Jak na obecną sytuację, bank ma się dobrze. Był na moment element presji płynnościowej. To się uspokoiło i w tej chwili bank działa w reżimie zwykłego biznesu”- powiedział prezes.

Prezes poinformował, że w Rumunii pomiędzy pierwszym a drugim kwartałem nie nastąpił istotny wzrost rezerw na ryzyko kredytowe, co wynika m.in. z faktu oferowania produktów głównie klientom z segmentu affluent.

„Tam tarcze antycovidowe są najbardziej rozwinięte. Te wakacje [kredytowe] są najdłuższe i wpływ lockdownu jeszcze zobaczymy w kolejnych okresach. Nasz bank bardzo szybko wrócił tam do sprzedaży kredytowej. W maju mieliśmy sprzedaż na poziomie budżetu, w czerwcu już powyżej. Mogę być spokojny o wyniki banku w III i IV kwartale. Portfel rośnie, dochody prowizyjne i odsetkowe też. Tu był najmniejszy efekt lockdownu” – podkreślił.

Dodał, że biorąc pod uwagę statystyki za III kw. i fakt, że kredyty objęte wakacjami na 9 miesięcy stanowią niewielką część portfela, holding wykazuje „ostrożny optymizm”.

Obecnie holding nie widzi potrzeby dokapitalizowania swoich aktywów za granicą

Jak zaznaczył Kaczmarek, obecnie holding nie widzi potrzeby dokapitalizowania swoich aktywów za granicą.

W kontekście zbycia aktywów prezes poinformował, że do końca roku holding powinien mieć jasność, co do realizacji transakcji na Białorusi.

„Dwa miesiące temu informowaliśmy, że prowadzimy proces sprzedaży aktywów na Białorusi. W obecnej sytuacji politycznej nie jest to otoczenie sprzyjające transakcjom M&A, ale ten proces się toczy” – powiedział.

„Jestem przekonany, że to się wyjaśni w tym roku, nie wiem, czy w stronę sprzedaży” – zaznaczył.

Jak podkreślił, na transakcji na Ukrainie cieniem położyła się pandemia i oczywistym było, że nabywcy staną się bardziej wstrzemięźliwi wobec tego procesu. Zaznaczył, że celem zbycia aktywów na Ukrainie nie jest sprzedaż sama w sobie, ale uzyskanie odpowiedniej i najlepszej ceny rynkowej.

„Na razie sytuacja jest taka, że wracamy do biznesu, chcemy generować wysokie wyniki. Należy pamiętać, że jest to biznes, który generuje 50-proc. zwrot na kapitale” – powiedział.

Umowa sprzedaży 100% akcji Idea Bank na Ukrainie na rzecz Dragon Capital Investments Limited z siedzibą w Nikozji została rozwiązana pod koniec czerwca br.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews