Getin Holding: strata netto grupy w I kw. 2020 r. wyniosła 200,6 mln zł, wynik pod wpływem rozliczenia sprzedaży Carcade

Getin Holding: strata netto grupy w I kw. 2020 r. wyniosła 200,6 mln zł, wynik pod wpływem rozliczenia sprzedaży Carcade
Źródło: Getin Holding
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Strata netto grupy Getin Holding przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2020 roku wyniosła 200,6 mln zł - poinformowała spółka w raporcie. Strata to efekt rozliczenia transakcji sprzedaży aktywów w Rosji.
Strata to efekt rozliczenia transakcji sprzedaży aktywów w Rosji #GetinHolding

Wynik odsetkowy w I kwartale wyniósł 212,8 mln zł, czyli wzrósł 19,5 proc. rdr, a wynik tytułu prowizji i opłat wyniósł 44,7 mln zł, czyli spadł 23,4 proc. rdr.

Rezerwy spadły rdr o 4,7 proc. do 110,3 mln zł, a koszty spadły o 14,5 proc. do 143,1 mln zł.

Wynik na zbyciu jednostek stowarzyszonych i zależnych wyniósł minus 212,9 mln zł, w tym wynik netto na sprzedaży rosyjskiej spółki Carcade wyniósł minus 228,1 mln zł.

Transakcja sprzedaży 100 proc. udziałów Carcade

Pod koniec marca 2020 roku Getin Holding sfinalizował transakcję sprzedaży 100 proc. udziałów Carcade, uzyskując cenę 154,9 mln zł.

„Rozliczenie transakcji na poziomie skonsolidowanym wygenerowało efekt na wyniku Grupy Getin Holding w kwocie -228,1 mln zł, którego główną składową było przeniesienie historycznych różnic kursowych na inwestycji z kapitałów do rachunku zysków i strat na kwotę -164,3 mln zł” – napisano w komunikacie.

Getin podał, że zysk netto z działalności podstawowej, po eliminacji efektu zdarzeń jednorazowych (sprzedaży aktywów w Rosji), wyniósł w pierwszym kwartale 2020 roku 27,5 mln zł.

„W I kwartale 2020 r. w związku z COVID-19 podmioty wchodzące w skład Grupy, rozpoznały dodatkowe odpisy z tytułu utraty wartości portfeli kredytowych, co było następstwem obniżenia dyscypliny spłat zobowiązań przez kredytobiorców. Niezależnie od zwiększonego ryzyka kredytowego negatywny wpływ na rentowność Grupy będą także miały obniżki stóp procentowych na poszczególnych rynkach” – napisano w raporcie kwartalnym.

Grupa Idea Bank (Polska) zakończyła I kwartał 2020 roku zyskiem w wysokości 1,7 mln zł wobec straty w wysokości 82 mln zł rok wcześniej. W I kwartale 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 bank rozpoznał dodatkowe odpisy z tytułu utraty wartości portfela kredytowego w kwocie 9,6 mln zł.

>> (otwiera się na nowej zakładce)”>Czytaj także: Zysk netto grupy Getin Holding wyniósł 101,3 mln zł w 2019 roku >>>

W I kwartale 2020 r. segment na Ukrainie odnotował zysk netto w wysokości 16,8 mln zł i był on o 19,9 proc. niższy niż w I kwartale 2019 r. O blisko 55 proc. wzrosły odpisy aktualizujące, których wysokość ukształtowały wzrost wartości portfela kredytowego (o 23 proc. rdr) oraz sytuacja związana z pandemią koronawirusa, która rzutowała na pogorszenie jakości portfela kredytowego.

Zysk netto segmentu białoruskiego wyniósł 5,8 mln zł, co oznacza 33,9 proc. wzrost w stosunku do rezultatu osiągniętego w I kwartale 2019 r. Getin podał, że pozytywny wpływ na wynik segmentu w Białorusi miał wynik na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 15,4 mln zł, co było rezultatem wykorzystania przez bank chwilowego trendu dewaluacji rubla białoruskiego, co pozwoliło na zwiększenie obrotów i podwojenie marży na operacjach wymiany walut.

Wynik netto segmentu rumuńskiego w I kwartale 2020 r. osiągnął 3,4 mln zł, co oznacza, że odnotował wzrost rdr o 3,5 proc.

Poniżej wybrane wyniki grupy Getin Holding (w mln zł).

mln złI kw. 2020I kw 2019 
   
Wynik odsetkowy212,8178,219,5%
Wynik z prowizji44,758,3-23,4%
Koszty ogółem143,1167,5-14,5%
Saldo rezerw-110,3-115,7-4,7%
Wynik netto-200,6-23,7744,9%

Getin Holding ostrożnie optymistyczny ws. wpływu pandemii na portfele kredytowe

Getin Holding jest ostrożnie optymistyczny co do wpływu pandemii koronawirusa na portfele kredytowe swoich banków na Białorusi, Ukrainie i w Rumunii, poinformował prezes Piotr Kaczmarek. Holding dostrzega już ożywienie akcji kredytowej klientów, w największym stopniu – w Rumunii, dodał.

„Jeśli chodzi o wakacje kredytowe, można powiedzieć, że jest to kilka procent portfela osób fizycznych na Białorusi, ok. 15% portfela osób fizycznych na Ukrainie i ok. 17% portfela osób fizycznych w Rumunii. Patrząc na to, ile osób skorzystało z tych wakacji, to nie jest rozmiar pandemiczny. Jesteśmy więc dość ostrożnie optymistyczni co do ostatecznego wpływu tej pandemii na nasze portfele” – powiedział Kaczmarek podczas telekonferencji.

Wskazał, że dużo jest „krótkich wakacji” kredytowych na Ukrainie i na Białorusi, natomiast w Rumunii wprowadzono regulacje umożliwiające wakacje kredytowe do 9 miesięcy i w tym kraju odnotowano więcej wniosków o wakacje na 6 miesięcy.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Zapowiedział, że realna ocena zachowań tych portfeli będzie możliwa pod koniec II kwartału.

„Jeśli chodzi o aktywność klientów, na Białorusi jeszcze jest sporo obaw i tam aktywność jest mniejsza, tam sytuacja pandemiczna jest trudna. Jeśli chodzi o Ukrainę, sytuacja jest zbliżona charakterystyką do polskiej sytuacji i tam widzimy powolny powrót klientów do aktywności. Natomiast chyba najbardziej wyraźne odmrożenie widzimy w Rumunii, gdzie już widzimy, że maj będzie bardzo dobry, np. w kredycie hipotecznym. Tam aktywność wraca bardzo szybko” – powiedział prezes.

„Pamiętajmy, że lockdown wygenerował jakąś porcję odłożonego popytu i potrzeby nie zniknęły, ludzie dalej żyją, kontynuują pewne procesy, w tym inwestycyjne. Widać już, że wraca ożywienie” – podkreślił.

Według niego, fala zapotrzebowania na działania restrukturyzacyjno-pomocowe w portfelach spółek z grupy została już przepracowana.

„W tej chwili działamy mniej więcej normalnie. Wznawiamy aktywne kredytowanie, w szczególności w Rumunii i na Ukrainie – w tych krajach nigdy nie zatrzymaliśmy się. Na Białorusi był okres kilku tygodni praktycznie minimalnego kredytowania, teraz powoli to odmrażamy” – stwierdził Kaczmarek.

Bądź na bieżąco z tematem koronawirusa – zapisz się na nasz newsletter >>>

Prezes zwrócił też uwagę, że pomimo pandemii koronawirusa, w I kw. 2020 r. wszystkie spółki z grupy były „na plusie”, niektóre poprawiły wyniki z zeszłego roku. „Nie mamy prawa narzekać na ich performance” – stwierdził.

„Wszystkie nasze banki są płynne, niektóre z dużym zapasem – nie mamy z tym problemów” – zapewnił także Kaczmarek.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews