Getin Holding: 224,1 mln zł straty netto grupy w połowie 2022 roku

Getin Holding: 224,1 mln zł straty netto grupy w połowie 2022 roku
Źródło: Getin Holding
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Strata netto grupy Getin Holding przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 224,1 mln zł w I półroczu 2022 roku. Istotny wpływ na wyniki grupy miały odpisy aktualizacyjne na utratę wartości aktywów w Ukrainie w związku z rosyjską agresją

Łączny wpływ tych odpisów na wynik skonsolidowany wyniósł minus 230,6 mln zł.

W samym II kwartale 2022 roku strata wyniosła 5,7 mln zł.

Czytaj także: Getin Holding zwiększył odpisy na Idea Bank Ukraina do 230,58 mln zł >>>

Prezes Getin Holding podtrzymał w czwartek, że do końca roku spółka chce wypłacić akcjonariuszom 189,8 mln zł z tytułu obniżenia kapitału zakładowego spółki.

„W tej chwili kwestia wypłaty naszym akcjonariuszom jest właściwie kwestią czasu. Zakładamy, że jeszcze w grudniu tego roku ta wypłata dojdzie do skutku, nie ma ku temu żadnych przeciwskazań” – powiedział prezes spółki Piotr Kaczmarek.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami dniem ustalenia listy akcjonariuszy Getin Holding uprawnionych do otrzymania wypłat z tytułu obniżenia kapitału zakładowego będzie 9 grudnia, wypłata środków nastąpi 30 grudnia 2022 roku.

Działalność grupy Getin Holding sprowadza się do segmentu usług bankowych w Ukrainie

Aktualnie klienci Idea Bank Ukraina mogą korzystać z 67 oddziałów, co stanowi ok. 87 proc. sieci sprzedaży banku. Bank stopniowo wznowił działalność kredytową na terenach, gdzie jest to możliwe ze względów bezpieczeństwa. Widoczna jest także dalsza poprawa spłacalności wcześniejszych zobowiązań przez klientów detalicznych.

W tej chwili bank funkcjonuje prawie normalnie, udało się odbudować jego pozycję płynnościową, zwróciliśmy w całości kredyt refinansowy do banku centralnego.

„Zajęliśmy się dostosowaniem bazy kosztowej banku do obecnej skali działalności, to oznaczało bardzo radykalna obniżkę koszów, bo o około 40 proc. Bank ten nie ‚zjada’ swojego kapitału” – powiedział Kaczmarek.

„Akcja kredytowa nie jest na poziomie jak w czasach przedwojennych, w tej chwili osiągamy około 40 proc. wolumenów przedwojennych” – dodał.

Prezes ocenił, że szanse, by sprzedać ukraińskie aktywa w perspektywie krótkoterminowej są „iluzoryczne”.

Półroczny wynik netto segmentu Ukraina

Półroczny wynik netto segmentu Ukraina wyniósł minus 208,3 mln zł i był silnie determinowany odpisami aktualizacyjnymi na utratę wartości aktywów w kwocie minus 230,6 mln zł. Sprzedaż kredytowa w I półroczu kształtowała się na poziomie ok. 35 proc. sprzedaży w analogicznym okresie 2021 roku. Na koniec czerwca br. suma bilansowa segmentu Ukraina wynosiła blisko 600 mln zł. (PAP Biznes)

Źródło: PAP BIZNES