GetBack: wstępna skonsolidowana strata netto za 2017 r wzrosła do ok. 1,2 mld zł

GetBack: wstępna skonsolidowana strata netto za 2017 r wzrosła do ok. 1,2 mld zł
Źródło: Materiały prasowe GetBack
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wstępna szacunkowa skonsolidowana strata netto grupy kapitałowej GetBack za rok 2017 wyniesie - zgodnie z najlepszą wiedzą emitenta na dzień 21 maja 2018 r. - ok. 1,2 mld zł, podała spółka w uaktualnionej informacji.

Wstępna szacunkowa skonsolidowana strata netto grupy kapitałowej #GetBack za rok 2017 wyniesie ok. 1,2 mld zł

W połowie maja spółka podawała, że wstępna szacunkowa skonsolidowana strata netto grupy za ub. rok wyniesie ok. 1 mld zł.

„Emitent w związku z powzięciem przez zarząd GetBack w restrukturyzacji zaktualizowanej informacji o wstępnym, szacunkowym wyniku finansowym GetBack i grupy kapitałowej GetBack w ramach odpowiednio jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonych przy założeniu kontynuacji działalności GetBack i grupy kapitałowej GetBack, podjął decyzję o jego przekazaniu do publicznej wiadomości. Wstępna szacunkowa skonsolidowana strata netto grupy kapitałowej GetBack za rok 2017 wyniesie – zgodnie z najlepszą wiedzą emitenta na dzień 21 maja 2018 r. – ok. 1,2 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Emitent jednocześnie wskazuje, że zarząd GetBack w restrukturyzacji – stosując zasadę ostrożności – dokonał korekt i odpisów aktualizujących na aktywa grupy kapitałowej GetBack w tym: portfele wierzytelności; wartości niematerialne; inne aktywa oraz utworzył rezerwy zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 37 w celu zapewnienia rzetelności sprawozdania finansowego. W zakresie wyceny portfeli wierzytelności emitent określając wartość godziwą portfeli wierzytelności zastosował metodologię „stress – test” . Na wyżej wskazaną stratę składają się następujące czynniki (w nawiasie został podany ich udział procentowy w stracie): Portfele wierzytelności (64%); Wartość firmy oraz wartości niematerialne (21%); Rezerwy, zobowiązania warunkowe (11%), oraz udział w jednostkach stowarzyszonych (4%), podano również.

„Emitent zastrzega przy tym to, że podany wyżej wstępny szacunkowy wynik finansowy może ulec zmianie” – czytamy również.

Czytaj także: GetBack: agencja S&P przywróciła ratingi kredytowe i obniżyła ich poziom >>>

Zmiana terminu upublicznienia raportu rocznego

W innym dzisiejszym komunikacie GetBack podał, że raport grupy dotyczący wyników za 2017 rok zostanie opublikowany 29 maja.

„Powodem zmiany terminu upublicznienia raportu rocznego emitenta i skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej GetBack za 2017 rok jest to, iż trwają prace nad pozyskaniem dodatkowych informacji, w celu sporządzenia ostatecznego sprawozdania finansowego i w konsekwencji zakończenia jego badania. Przedłużające się prace są wynikiem aktualnej skomplikowanej sytuacji finansowej emitenta i konieczności przeanalizowania przez emitenta i firmę audytorską szeregu dodatkowych dokumentów” – czytamy.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

Źródło: ISBnews